FT2232H i 4 COMy?

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Mam świeżo kupiony moduł od FTDI z FT2232H (FT2232H Mini-Module). System
pokazuje mi 4 porty COM, FTprog wypisał: "Chip type: 'FT4232H' BLANK
DEVICE", w drzewie Hardware Specific są porty od A do D. Na scalaku w module
napisane jest FT2232H.
Stworzyłem template FT2232H z odpowiednimi ustawieniami, ale FTprog zgłasza
błąd zgodności układów...
Ktoś może powiedzieć o co chodzi?

Druga sprawa, chcę użyć D2XX i odczytywania strumienia danych z urządzenia,
które 'pluje' szeregowo danymi z własnym zegarem ok. 4MHz. Widzę, że FT2232
nie ma możliwości pracy w trybie SPI-podobnym jako slave. Pomysł mam taki,
aby użyć rejestru szeregowo-równoległego i doprowadzać dane do FT
pracującego w trybie  "CPU-style FIFO Interface" (urządzenie wysyła impuls
'write' co 8 bitów).
Może się jednak mylę i da się jakoś zaadoptować MPSSE do współpracy z
zegarem danych narzuconym z zewnątrz? MPSSE jeszcze nie 'trawię'.

Michał


Re: FT2232H i 4 COMy?
Przepraszam, zabrakło mi jednego połączenia, przez które eeprom nie był
zasilany. Teraz urządzenie jest wykrywane prawidłowo.
Podtrzymuję drugie pytanie dotyczące MPSSE.

Michał


Site Timeline