Firma Epson i potyczki z drukark?...

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Mam now? drukark? XP-600, to kombajn wielofunkcyjny...
Urz?dzenie kupione w grudniu 2012. Ostatnio zacz??a
drukowa? czarny tekst we wzorki, co druga lini?, itp...
Pomysla?em - ko?czy si? czarny tusz, cho? nie du?o drukowane.
Kupuj? nowy tusz, wymieniam, robi? weryfikacj?: to samo...
Druk czarnego tekstu w ciapki. Robi? czyszczenie g?owic.
Jest jeszcze gorzej. Po funkcji "czyszczenia" g?owic drukarka
przesta?a drukowa? na czarno - nie ma nic...
Wzorek wydrukowany na rz?danie daje tylko kolory i
fotoczarny - brak czarnego tekstowego...

Dzwoni? pierwszy raz do serwisu Epsona - sprawa dzieje
si? w USA. Koleœ ka?e robi? funkcj? czyszczenia g?owic
3 razy, na co szlag mnie trafia bo zu?ywa mój tusz... ale ok.
3 razy i nic - dalej bia?o. OK, drukarka na gwarancji, wi?c
przyœlemy Ci now?... Czekam par? dni, paczka FedExem
przyje?dza, jest drukarka. Pod??czam, wk?adam nowe,
zapiecz?towane tusze jakie przysz?y z now? drukark? i...
Znowu kupa. Co najgorsze - ten sam efekt: brak czarnego txt.

Dzwoni? do serwisu drugi raz. Daj? im numer zg?oszenia
pierwszego, koleœ prze??cza mnie od razu do pomocy stopnia
drugiego... I mamy powtórk? z rozrywki: czy wyczyœci? pan
g?owice? A ja na to - a po co, skoro w?aœnie rozpiecz?towa?em
now? drukark? prosto z fabryki i nowe tusze które nic jeszcze
nie drukowa?y? Z czego mam "czyœci?" nowe g?owice?
I po co, skoro kolorowe g?owice dzia?aj? dobrze, tylko z
czarn? mam problem... OK, upar? si?, wi?c czyszcz? g?owice.
Po czyszczeniu - to samo, brak tekstu czarnego druku...
Sprawdzam poziom tuszów: czarny tekstowy 1/3, reszta
3/4... Podejrzane, ale nic... Facio decyduje ?e przyœl? mi
drug? drukark?... Jaja.

Dziœ przychodzi ta druga - wi?c mam ju? w domu 3 drukarki
XP-600... Rozpakowuj?, pod??czam, wk?adam znów nowe
zapiecz?towane tusze... Nowa drukarka si? jak zwykle inicjuje
"godzin?" (tak powa?nie to 7 minut!!!) - drukuj? testow?
stron? i... ku mojemu przera?eniu TO SAMO!!! Znowu nie
ma czarnego tekstu! No kuŸwa co jest grane!!!!

Dzwoni? dziœ trzeci raz do Epsona - jest wieczór, facjo z level
2 mówi ?e gostki od specjalnych sytuacji ju? zamkni?ci i ktoœ
do mnie zadzwoni jutro rano... No kurde, co jest grane?
Te? macie takie jaja z Epsonem?

Z inn? drukark? Epsona któr? kupi?em w tym samym
czasie WorkForce WF-3540 nie ma ?adnych problemów....  


Re: Firma Epson i potyczki z drukark?...
Dosy? dziwne. Mo?e sterownik w komputerze testowym zeœwirowa?? Spróbuj
puœci? jakiœ wydruk z innego komputera.


Re: Firma Epson i potyczki z drukark?...
Quoted text here. Click to load it

Ale ja nie pod??czam drukarki do komputera w czasie tych
testów: oceniam tylko wydruk uzyskany z menu drukarki...

Ja to mam nadziej?, ?e coœ Ÿle robi?... tylko co? :-)))  


Re: Firma Epson i potyczki z drukark?...
On 2013-05-30 05:16, Pszemol wrote:
[...]
Quoted text here. Click to load it
No to mo?e pod??cz któr?œ z nowych drukarek do komputera i puœ? wydruk. :-D


Re: Firma Epson i potyczki z drukark?...
JDX wrote:
Quoted text here. Click to load it

a mo?e sprawdŸ papier  wsadz z inej paczki  


Re: Firma Epson i potyczki z drukark?...
Quoted text here. Click to load it

:-)  


Re: Firma Epson i potyczki z drukark?...

Quoted text here. Click to load it

Tylko tego papieru nie w?ó? do góry nogami... :)) Ani ty?-na-przód :))

--  
Pod ?adnym pozorem nie zezwalam na wysy?anie mi jakichkolwiek reklam,
og?osze?, mailingów, itd., ani nawet zapyta? o mo?liwoœ? ich wysy?ki.
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Firma Epson i potyczki z drukark?...
Quoted text here. Click to load it

Ty si? zaj?c œmiej...
Przysz?a dziœ nowa paczka od Epsona... a? si? boj? zajrze? do œrodka ;-)  


Re: Firma Epson i potyczki z drukark?...
W dniu 2013-06-04 23:58, Pszemol pisze:
Quoted text here. Click to load it
I tak ju? wisisz na tapecie u nich: tych klientów nie obs?ugujemy ;)

--  
Re: Firma Epson i potyczki z drukark?...
Quoted text here. Click to load it

Chc?c sobie oszcz?dzi? nerwów popo?udniem poszed?em najpierw na
rowerek a drukark? otworzy?em dopiero po powrocie, teraz o 19-tej.
Na pocz?tku mi?e zaskoczenie - w pudle drukarka taka sama, tusze
takie same jak kiedyœ (owini?te taœm?) ale jest list do drogiego klienta,
r?cznie podpisany imieniem i nazwiskiem zapewniaj?cy ?e tym razem
jest drukarka osobiœcie przetestowana i tusze s? ju? w?o?one, gotowe
do pracy a osobny, zawini?ty taœm? komplet mog? potraktowa? jako
prezent od firmy... Do listu dopi?te wydruki testowe, nawet fotka 10x15.
No kurde, myœl? sobie - wreszcie ktoœ si? przy?o?y?!

Otwieram, zdejmuj? wszystkie taœmy, nalepki, wk?adam papier, zerkam
pod klap? skanera - rzeczywiœcie s? jakieœ tusze: ok, jedziemy z koksem.
W??czam drukark?, coœ pomyœla?a, menu na ekranie - gotowa do pracy.
Wi?c zaczynamy od tego aby pokaza?a nam poziom tuszu w zbiornikach:
czarny tekstowy pe?ny, kolorowe i czarny foto: prawie zero.. No trudno.
Punkt drugi programu: podstawowy wydruk testowy "nozzle pattern".
I kicha :-) Dwie kolumny z lewej, wydrukowane tuszem czarny tekstowy
ledwie par? kresek na dole... Cztery kolumny kolory+czarny foto: zero.
Brak jakichkolwiek kresek. Tu zatem zakl??em (po polsku, a jak?e...) bo
wygl?da na to, ?e czarny tekstowy "naprawili" a teraz kolory nie drukuj?.
No dobra...
Wybieram "czyszczenie g?owic" :( No nie ma wyjœcia! Po procesie tego?
czyszczenia mam ju? du?? popraw?: kolumna czarna tekstowa z lewej
prawie dobra, znaczy si? co druga kreska do po?owy :-( druga kolumna
czarna-tekstowa ca?kiem dobra, kolory dobre... No ok, jest du?a poprawia,
zrobi? znowu czyszczenie i b?dzie ju? ca?kiem dobrze: a tu kupa...

W czasie drugiego czyszczenia drukarka da?a komunikat ?e:
"Cannot recognize following ink cartridge(s) Try installing them again"
i tu wymieniaj? cztery tusze: PBK (zgduj? ?e photo-black) M, Y, C.

I co teraz robi?? Dzwoni? do supportu znowu? Czy mo?e ten durny
komunikat œwiadczy o tym, ?e sko?czy? si? w nich tusz bo by?o ma?o...
Tak, tak, wiem ?e English co innego znaczy, ale boj? si? ?e jakiemuœ
Hindusowi si? "if" w firmware pomyli? i skoczy? do nie tego napisu
co trzeba przy sytuacji gdy si? pojawi? kod b??du braku tuszu w czasie
czyszczenia g?owic a nie w czasie normalnego drukowania :-))))

Drukarka mi da?a opcj? "OK Proceed". Naciskam wi?c OK :-))

No kurde - oni naprawd? chc? abym wymieni? tusze!!!!!! Brak mi s?ów...
Rzeczywiœcie wygl?da na to, ?e w czasie czyszczenia g?owic sko?czy?
si? tusz i procedura czyszczenia si? nie doko?czy?a, drukarka jest
bezu?yteczna: zaci??a si? i nie popuœci, musz? wymieni? tusze... :-(  


Re: Firma Epson i potyczki z drukarką...
Pan Pszemol napisał:

Quoted text here. Click to load it

A może trzeba odkurzyć wiatraczek?

--  
Jarek

Re: Firma Epson i potyczki z drukarką...
Quoted text here. Click to load it

:-))))) Na to wygląda... temu panu co skoczył do if-a gdzie
pisze że "cannot recognize ink cartridges" - dlatego że są puste :-)  


Re: Firma Epson i potyczki z drukark?...
Quoted text here. Click to load it

Wymyœli?em, ?e zamiast otwiera? nowy zestaw tuszów który
dosta?em "w prezencie", ten owini?ty taœm? klej?c?, i ryzykowa?
?e drukarka znowu dostanie pierdo&&&ca i przestanie drukowa?
na czarno wymyœli?em, ?e prze?o?? tylko tusze kolorowe i czarny
foto z ostatnio testowanej drukarki co nie drukowa?a na czarno.

Zrobi?em jak zaplanowa?em - jest dobrze - ink nozzle pattern si?
mi wydrukowa? poprawnie, zrobi?em ustawienie g?owic te? dobrze,
tym razem widzia?em czarne numerki jakie mia?em jej wpisa?
w menu i jest OK... Niestety drukarka pokazuje poziom tuszu bliski
zeru na wszystkich kartrid?ach, wi?c nied?ugo znowu b?dzie to samo...

No ale na razie jest OK.
Ustawi? jeszcze parametry wifi i spróbuj? wydrukowa? coœ przez
sie? z komputera, aby uspokoi? wszystkich którzy proponowali
tak? opcj? wczeœniej i aby ju? jej wi?cej nie proponowali ;-)))
1-sza strona testowa z komputera wydrukowa?a si? po jakichœ 5
minutach stukania i pukania i niewiadomo-czego-jeszcze... :-(
Druga wysz?a szybko... No nic, jest dobrze, lepiej napewno nie b?dzie.

Pakuj? wi?c trzy pozosta?e drukarki w pud?a i jutro wysy?am je
FedExem do Epsona aby dosta? zwrot kaucji za?o?onej na mojej
karcie kredytowej... :-)

Ale generalnie nie jestem zadowolony i mam jakiœ niesmak po
tym doœwiadczeniu - tego tuszu jest tam tyle co kot nap?aka?
i dwa czyszczenia g?owicy zostawiaj? kartrid?e po prostu puste.
Pora?ka... :-(  


Re: Firma Epson i potyczki z drukark?...
On 05.06.2013 03:13, Pszemol wrote:
Quoted text here. Click to load it

Tak sobie myœl? - a mo?e u Ciebie coœ z pr?dem jest nie halo? Mo?e  
s?siad kupi? sobie spawark? i drukarka zacz??a fiksowa? ... ?

p. m.

Re: Firma Epson i potyczki z drukark?...
Quoted text here. Click to load it

Mam nadziej?, ?e waœ? ?artujesz, bo jeœli nie to...  


Re: Firma Epson i potyczki z drukark?...
On 06.06.2013 00:17, Pszemol wrote:
Quoted text here. Click to load it

Nie, nie ?artuj? ...  je?eli nie ?artuj? to co?


p. m.

Re: Firma Epson i potyczki z drukarką...
W dniu 2013-06-05 03:13, Pszemol pisze:
Quoted text here. Click to load it

Mnie w sklepie sprzedawca z góry uprzedził, że w zestawie są tusze  
startowe o zmniejszonej pojemności i tylko za to mogę dać minusa Epsonowi.
Choć, mimo to, trochę już wydrukowałem i mam mniej niż połowę czarnego,  
a kolorów ponad połowę. Ale pewnie wydrukuję jeden arkusz wizytówek i  
czarnego już nie będzie.


--  
?(??_?)? ? ???
???$ ?? ?????$

Re: Firma Epson i potyczki z drukark?...)

Quoted text here. Click to load it

Spoko, ja nie z ciebie... tak mi si? przy tej caej dyskusji przypomnia?  
"syndrom audiofila", gdzie kable musz? by? z?ocone (osobiœcie u znajomego  
widzia?em kabel sieciowy 230V w ekranie, ale spoko, wyjaœni? mu za jakiœ  
czas znaczenie s?owa "audiofilia"), le?e? poziomo na profilowanych  
kamiennych podstawkach, a jitter cyfrowy 1% powoduje zniekszta?cenia  
"wi?ksze, ni? skroœne (klasa C) i przester razem"... To tak tytu?em  
nawi?zania do audiofilii puœci?em ?arcik, polegaj?cy na sparafrazowaniu  
audiofilii do uk?adu drukarka-papier, ?e audiofil by chyba si? powiesi?,  
gdyby przy drukowaniu kartk? wo?y? o 0.1 mm za bardzo w lewo, odwróci? j?  
przy wyj?ciu z ryzy i w?o?y? j? do góry nogami (i pewnie tusz by si?  
rozmazywa?, pleœnia?, warzy? si?, blakn??), a ju? jakby wo?y? j? ty?em, to  
trzeba by sterownik ustawia?, ?eby nie sfiksowa? i nie zacz?? drukowa? w  
odbiciu lustrzanym, czy w negatywie :P
Bo oczywiœcie jasne jest, ?e jeœli papier nie jest specjalnego przeznaczenia  
(np. fotograficzny), gdzie jest istotne, czy w?o?y si? go ty?em, czy  
przodem, to nie ma znaczenia, jak wyjmie si? go z ryzy za 15-20 z?otych... A  
u ciebie to chyba powinno by? coœ 3-5 $ chyba za ryz?...?
Powodzenia i weŸ to na spokojnie.

PS. Nie wiem sk?d, ale wiedzia?em, ze z t? drukark? wcale nie b?dzie tak  
cacy... Mimo zapewnie? dostawcy... Nawet jak czytaem, ?e dosta?eœ liœcik i  
wydruki,  to mi coœ mówi?o, ?e to furda, ?e b?d? jaja... I mia?em racj?...

--  
Pod ?adnym pozorem nie zezwalam na wysy?anie mi jakichkolwiek reklam,
og?osze?, mailingów, itd., ani nawet zapyta? o mo?liwoœ? ich wysy?ki.
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Firma Epson i potyczki z drukark?... )
W dniu 2013-06-05 23:09, Anerys pisze:
Quoted text here. Click to load it
A ja tego nie ogarniam zupe?nie. Serio. No jak mog? 3 drukarki z tym  
samym uszkodzeniem trafi? si? jednemu userowi?
Pszemol mieszka na jakiejœ ?yle, wodnej, nie z?ota ;)

--  
Re: Firma Epson i potyczki z drukark?...)
Quoted text here. Click to load it

Dok?adnie rzecz bior?c to by?y 3 drukarki z tym samym OBJAWEM.
Przyczyn niedrukowania ka?dej drukarki nie znamy, mo?e by? tak
?e s? trzy ró?ne przyczyny, nie?

Dorzuc? Wam jeszcze jednego puzzla:
wczoraj, w czasie pakowania drukarek do pude?ek postanowi?em
t? pierwsz? co przysz?a ponownie w??czy? aby sprawdzi? czy
przypadkiem poziom tuszów nie jet na tyle wysoki ?e op?aci si?
z niej zachowa? tusze przed wys?aniem. Kolorowe i foto mia?y
poziom bardzo niski, ale czarny tekstowy mia? tak mo?e 1/4
wi?c pomyœla?em sobie "sprawdz? jak/czy drukuje...".
Wydrukowany testowy "nozzle pattern" by? bardzo dobry i te
brakuj?ce dwie pierwsze kolumny kresek jakie drukuje drukarka
czuszem czarnym tekstowym by?y w porz?dku!
Wygl?da wi?c na to, ?e tydzie? stania na pod?odze i "nasi?kania"
pomog?o jej i zacz??a drukowa? poprawnie. Jak to zinterpretujecie? :-)  


Site Timeline