EMBEDDED WORLD 2012, 28.02-01.03 Norymberga

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Witam wszystkich.
OrganizujEA% (prywatnie) 1-2 dniowy wyjazd do Norymbergi na targi
Embedded World 2012.

www.embedded-world.de

PoszukujEA% osF3%b zainteresowanych systemami wbudowanymi.
Albo NorymbergB1%. MoBF%e jednym i drugim.

Moja propozycja:
-Jedziemy samochodem/samochodami (moim, kolegi lub twoim/Pani/Pana).
-Koszt paliwa (i tylko paliwa) do podziaB3%u miEA%dzy pasaBF%erF3%w (kierow=
cy
nie pB3%acB1%) w zaleBF%noB6%ci od tego czym i ktF3%rEA%dy pojedziemy (racz=
ej
jestem za rF3%wnym podziaB3%em kosztF3%w paliwa, niezaleBF%nie od tego, czy
ktoB6% jedzie z SuwaB3%k czy ze Zgorzelca).
-zgrywamy godziny spotkaF1% z pociB1%gami/znajomymi itp, odbieramy
pasaBF%erF3%w/dojeBF%dBF%ajB1%cych pociB1%gami na trasie, minimalizujB1%c k=
oszt i
czas przejazdF3%w.

Razem ze mnB1% mam juBF% 3 osoby. Spodziewam siEA%, BF%e doB3%B1czB1% do m=
nie/nas
jeszcze dwie. Jak wiEA%cej bEA%dzie chEA%tnych - wymyB6%li siEA% coB6% wi=
EA%kszego,
niBF% samochF3%d 5-miejscowy.

ProszEA% zamieszczaE6% pytania ogF3%lne w tym poB6%cie, BF%eby wszyscy pozn=
ali
szczegF3%B3y tego wyjazdu, zaB6% jeB6%li ktoB6% juBF% zna szczegF3%B3y to=
 konkretne
propozycje proszEA% skB3%adaE6% na maila
a.tilkowski(maB3%pka) gmail (kropa) com

InteresujB1% mnie:
- czy chcesz byE6% kierowcB1% czy pasaBF%erem czy moBF%e wszystko jedno (na
przykB3%ad: "jako kierowca, Skoda Octavia, gaz, 7L/100km, albo jako
pasaBF%er")
- skB1%d chcesz wyruszyE6% (np. "Warszawa")
- ograniczenia (na przykB3%ad "nie pojadEA% jako pasaBF%er", "nie pojadEA%,
gdy mam jechaE6% ponad 10 godzin", "01.03 mam B6%lub", "jadEA% tylko w jedn=
B1%
stronEA%", "pojadEA%, ale tylko na peB3%ne dwa dni targowe" itp uwagi)
- telefon komF3%rkowy(np....).

PrzykB3%ad zgB3%oszenia i zarazem moja propozycja:

-pojadEA% jako kierowca, Golf IV, benzyna, 6L/100km, rF3%wnieBF% jako
pasaBF%er,
-wyruszam z Bielska-BiaB3%ej (to 60km na poB3%udnie od Katowic, dla
zainteresowanych)
-nie pojadEA%, ani jako kierowca ani jako pasaBF%er, jeB6%li ominie mnie
drugi dzieF1% targF3%w. Jako pasaBF%er, nie zapB3%acEA% za przejazd wiEA%ce=
j, niBF%
200PLN.
- telefon 501XXXXXX

OczywiB6%cie propozycje nie sB1% wiB1%BFB1%ce - majB1% na celu zorientowa=
E6% siEA% na
razie w temacie.
Po zgromadzeniu chEA%tnych bEA%dEA% oddzwaniaB3% i ustalaB3% szczegF3%B3y.=
 JeB6%li
bEA%dzie wiEA%cej chEA%tnych - bEA%dEA% ich kontaktowaB3% ze sobB1% itp.

Orientacyjna cena przejazdu tam i z powrotem dla pasaBF%era (jeB6%li ktoB6%
nie wie ile kosztuje teraz benzyna/ON/gaz albo ma problemy ze
znalezieniem, gdzie leBF%y Norymberga) to okoB3%o 100-150PLN gdy pojedzie
komplet w dwie strony, w samochodzie osobowym (4+1) startujB1%c z moich
okolic i zbierajB1%c pasaBF%erF3%w wzdB3%uBF% A4, ale oczywiB6%cie zaleBF%y=
 to od
trasy, samochodu i liczby chEA%tnych. Jak ktoB6% moBF%e zaproponowaE6% wi=
EA%kszy/
ekonomiczniejszy samochF3%d albo busa - z przyjemnoB6%ciB1% rozwaBF%EA.

ChciaB3%em od razu zaznaczyE6%, BF%e udziaB3% (zarF3%wno kierowcy i pasaBF%
era)
bEA%dzie siEA% wiB1%zaB3% z wpB3%aceniem wczeB6%niej zadatku - peB3%nej kwo=
ty
zakB3%adanych kosztF3%w udziaB3%u paliwa (1/4 dla samochodu 5-miejscowego)
na konto (moBF%e wykorzystam do tego moje konto Allegro, chyba BF%e ktoB6%
ma innB1% propozycjEA%. JakieB6% eScrow?). W razie nie stawienia siEA% w
umF3%wionym miejscu i czasie pieniB1%dze przepadajB1% na rzecz reszty
podrF3%BFnych.
SprF3%bujEA% tak wyjazd zorganizowaE6%, BF%eby wyruszyB3%y w poczB1%tkowB1%
 trasEA%
dwa samochody, dalej pojedzie juBF% tylko jeden. Kierowca na pewno nie
zawali wszystkim wyjazdu a reszta bEA%dzie miaB3%a zagwarantowane koszty i
pewnoB6%E6 BF%e pojedzie.

JeB6%li ktoB6% nie zgadza siEA% na warunek wpB3%acenia wczeB6%niej zadatku =
i
liczy na to, BF%e "najwyBF%ej bEA%dEA% chory/a albo zaB6%piEA% i nie pojawi=
EA% siEA% w
umF3%wionym miejscu i nie poniosEA% BF%adnych kosztF3%w" - proszEA% nie
odpowiadaE6% na tego posta.


Czekam na propozycje/pytania.
--
Aleksander

Re: EMBEDDED WORLD 2012, 28.02-01.03 Norymberga

Quoted text here. Click to load it

Nie potzebuję shuttla, bo lecę samolotem, ale też tam będę (29.02 & 1.03).
Osobom, które chcą sobie tam poszukać noclegu polecam setkę spirytusu przed
zajrzeniem do internetu. Poniżej stówy EUR nie ma nic, z łazienką i klopem w
pokoju od 120 w górę (wysoką). Lepiej odjechać jakieś 100km od Norymbergii
(w stronę Berlina lub Czech) i szukać po wioskach.

Jak ktoś będzie 29.02 wieczorem w Fürth albo też na targach, możemy się
umówić na jakieś pivo.

Waldek

--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.

Re: EMBEDDED WORLD 2012, 28.02-01.03 Norymberga
W dniu 2012-02-17 21:01, Waldemar Krzok pisze:
Quoted text here. Click to load it

Czyzby miejsca w goscincach po 25EUR byly juz zajete ?

Ja proponuje udac sie DIeslem koszta bede wtedy niskie a sama Norymberga
i okolice bez problemu U-BAHN'em i autobusami.


Benzyniakiem nie ma nawet sie po co pchac przy dzisiejszych cenach paliwa.

Re: EMBEDDED WORLD 2012, 28.02-01.03 Norymberga
Quoted text here. Click to load it

Ja się wybieram na CeBIT. Cen hoteli tak samo bez setki nie ma co sprawdzać.

--
Grzegorz Niemirowski
http://www.grzegorz.net /
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: EMBEDDED WORLD 2012, 28.02-01.03 Norymberga

Quoted text here. Click to load it

Na CeBIT polecam kwatery prywatne w Laatzen. Wygodnie (bo nie trzeba się
dusić w tramwaju czy S-Bahnie) i na ogół taniej niż w samym Hanowerze, nawet
żarcie w restauracjach jest tańsze. A dojście bardzo proste, można piechty.
Ale czy się coś poniżej 100 znajdzie, to też nie jest pewne.

Waldek

--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.

Re: EMBEDDED WORLD 2012, 28.02-01.03 Norymberga

Quoted text here. Click to load it

W większości tak. Było jeszcze kilka wolnach pokojów 6-osobowych po 140 czy
coś koło tego.

Quoted text here. Click to load it

To jest oczywiste. Parkingi w okolicy są drogie. Najlepiej podjechać do
jakiegoś P+R (są oznakowane też na autostradzie) i stamtąd jechać autobusem,
S-Bahn lub U-Bahn.

Waldek

--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.

Re: EMBEDDED WORLD 2012, 28.02-01.03 Norymberga
W dniu 2012-02-17 21:26, Waldemar Krzok pisze:
Quoted text here. Click to load it

Kwater szukal bym np w Zindorfie dojazd autobusem kilka minut do
najblizszego u-bahn'u. Zreszta podobnie okoliczne wiochy. Gasthof albo
Gasthause sie toto nazywa.

Re: EMBEDDED WORLD 2012, 28.02-01.03 Norymberga
Quoted text here. Click to load it
Kwatery to kolejny temat, ale trzeba zaczB1%E6 od listy chEA%tnych. Nie
wszystko na raz, koledzy.
BEA%dB1% chEA%tni na przejazd, to siEA% bEA%dziemy dalej zastanawiaE6%.

Re: EMBEDDED WORLD 2012, 28.02-01.03 Norymberga
Quoted text here. Click to load it

Miejsce w pokoju wieloosobowym (hostel) od 14 euro wzwyBF%. Jest poza
sezonem. No i nie z rezerwacjB1% w przeddzieF1%. MyB6%lEA%, BF%e jak siEA%
wynajmie pokF3%j piEA%cioosobowy, bEA%dzie moBF%e trochEA% taniej. W centru=
m
hostele zaczynajB1% siEA% od 16 euro za nocleg. Hotele oczywiB6%cie, jak
kolega zauwaBF%yB3%, nieporF3%wnywalnie wiEA%cej.

Quoted text here. Click to load it
Bardzo dziEA%kujEA% za cennB1% uwagEA%.
Quoted text here. Click to load it
.
OczywiB6%cie i takie preferencje jestem w stanie uwzglEA%dniE6% jeB6%li b=
EA%dEA%
miaB3% z czego/kogo wybieraE6%.
Niestety na razie do wyboru jest pF3%ki co tylko benzyna i LPG. Diesli
niet.

Re: EMBEDDED WORLD 2012, 28.02-01.03 Norymberga
Quoted text here. Click to load it

Miejsce w pokoju wieloosobowym (hostel) od 14 euro wzwyBF%. Jest poza
sezonem. No i nie z rezerwacjB1% w przeddzieF1%. MyB6%lEA%, BF%e jak siEA%
wynajmie pokF3%j piEA%cioosobowy, bEA%dzie moBF%e trochEA% taniej. W centru=
m
hostele zaczynajB1% siEA% od 16 euro za nocleg. Hotele oczywiB6%cie, jak
kolega zauwaBF%yB3%, nieporF3%wnywalnie wiEA%cej.

Quoted text here. Click to load it
Bardzo dziEA%kujEA% za cennB1% uwagEA%.
Quoted text here. Click to load it
.
OczywiB6%cie i takie preferencje jestem w stanie uwzglEA%dniE6% jeB6%li b=
EA%dEA%
miaB3% z czego/kogo wybieraE6%.
Niestety na razie do wyboru jest pF3%ki co tylko benzyna i LPG. Diesli
niet.

Re: EMBEDDED WORLD 2012, 28.02-01.03 Norymberga
W dniu 2012-02-18 18:49, Aleksander Tilkowski pisze:
Quoted text here. Click to load it


Na bawarii nie szuka sie hotelu bo te sa z zalozenia tam drogie a tzw
gasthofu albo gasthausu z pokojami wtedy ceny sa smieszne obsluga bardzo
mila i mozna zamowic extra tanie jedzenie.

Hotele to sa dla tych co maja zbyt wysokie mniemanie o sobie albo za
duzo firmowej kasy do wydania.


Re: EMBEDDED WORLD 2012, 28.02-01.03 Norymberga

Quoted text here. Click to load it
...albo samochodu pod łapą. Wiem, gdzie można przenocować taniej, ale
niestety potrzebny wtedy samochód. Wypożyczyć samochód kosztuje więcej, niż
różnica między ceną hotelu w okolicy, a "na wsi".

Waldek

--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.

Re: EMBEDDED WORLD 2012, 28.02-01.03 Norymberga

Quoted text here. Click to load it

180EUR. Nie.

Waldek

--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.

Re: EMBEDDED WORLD 2012, 28.02-01.03 Norymberga
Quoted text here. Click to load it
To taniej zanocować, ETAP HOTEL w Erlangen, 10 km od centrum Norymbergi
238zł za pokój 3 osobowy, praktycznie 4 by się zmieściło :)
Piotr


Re: EMBEDDED WORLD 2012, 28.02-01.03 Norymberga

Quoted text here. Click to load it

Gdzie tam taniej. Musiałbym dzień wcześniej wyjechać. Samochodem mi się nie
chce, pociąg kosztuje prawie tyle co samolot, a dzień pracy, czy nawet pół
dnia liczy się też. A w pokoju wieloosobowym nocować mi się nie chce, chyba,
że dwuosobowym z atrakcyjną osobą kompatibilnej płci :-).

Zresztą sprawdź, czy ten hotel ma wolne miejsca w czasie targów.

Waldek

--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.

Re: EMBEDDED WORLD 2012, 28.02-01.03 Norymberga
SB1% juBF% cztery osoby chEA%tne, ale jedna siEA% waha.

WciB1%BF czekam na zgB3%oszenia/propozycje/uwagi.

Najprzyjemniej byB3%oby myB6%lEA% znaleBC%E6 kogoB6% "Last Minute", kto mi=
eszka
na trasie, gdzieB6% blisko granicy.

Taki ktoB6%, co to moBF%e pojechaB3%by, ale jak nie to teBF% nie koniec
B6%wiata.
W razie, gdyby ze "staB3%ej ekipy" siEA% nam ktoB6% wykruszyB3%, taki "Last
Minute" mF3%gB3%by, po telefonie, w ciB1%gu 2-4h podjechaE6% na trasEA% i
zaB3%apaE6% siEA% na przejazd za 50% "ceny regularnej".

Re: EMBEDDED WORLD 2012, 28.02-01.03 Norymberga
Quoted text here. Click to load it
Sprawdzałem, są wolne miejsca, nawet zakładając 3 osoby x180 euro to nam
daje 540 euro tutaj poniżej 60 euro, nawet dodając paliwo jest taniej.
Samolotem tez pewnie nie przylecisz wcześnie rano i nie odlecisz wieczorem,
więc i tak Cię noc czeka.
Norymbergę autem spokojnie w jeden dzień zrobisz bo drogi sympatyczne.
Pozdrawiam


Re: EMBEDDED WORLD 2012, 28.02-01.03 Norymberga

Quoted text here. Click to load it

Jadę na 2 dni, więc tak. Jagbym leciał na jeden dzień, to spokojnie mógłbym
rano polecieć i wieczorem wrócić. Robiłem tak parę razy z różnymi miastami,
z Moskwą włącznie.
Co do noclegu to już pisałem, że nie lubię mieszkać z samcami w jednym
pokoju :-).

Quoted text here. Click to load it

No bym zrobił, bo to jakieś 400km ode mnie, ale mi się nie chce jechać
samochodem.

Waldek

--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.

Re: EMBEDDED WORLD 2012, 28.02-01.03 Norymberga
Quoted text here. Click to load it
Jak moBF%na lecieE6% na takB1% odlegB3%oB6%E6 samolotem? Jak samochodem je=
st
400km to samolotem pewno ze 300km.
Co to 15 minut siEA% leci? Za 180EUR?
Przyznam, ma kolega fantazjEA%, pieniB1%dze i czas.
To zupeB3%nie nie jest puB3%ap naszej wyprawy.

A propos, bo tak o muzeach spora czEA%B6E6% wB1%tku, pojawiB3% siEA% pomys=
B3% by
29.02 biegaE6% caB3%y dzieF1% po targach Embedded World albo Norybergii,
potem przenocowaE6% pomiEA%dzy NorymbergB1% a Monachium i nastEA%pnego dnia
odwiedziE6% Deutsches Museum w Monachium ( 8EUR ):

http://pl.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Museum_w_Monachium

Co sB1%dzicie o pomyB6%le? Z Norymbergi do Monachium jest 170km, wiEA%c
wzrost wydatkF3%w na paliwo to moBF%e 15% w naszym przypadku. Wiem, BF%e to
nic takie 8h w najwiEA%kszym muzeum techniki na B6%wiecie, ale gdyby
wybraE6% co bardziej interesujB1%ce ekspozycje..

Re: EMBEDDED WORLD 2012, 28.02-01.03 Norymberga
Am 20.02.2012 12:06, schrieb Aleksander Tilkowski:
Quoted text here. Click to load it

Samochodem 480km, samolotem 400. Leci się godzinę. Ale korki bywają,
budowy po drodze i w samolocie się zdrzemnę. Pojechałbym pociągiem, ale
czasy odjazdów do dupy. Musiałbym o 4 rano wyjechać, by zdążyć na
meeting. Teraz muszę wyjechać o 5 z domu, ale meeting zrobiliśmy
wcześniej przed Embedded i można się potem zająć targami.

Waldek

--
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.

Site Timeline