dzwonek IP

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Potyrzebny moduł wpinany do sieci komputerowej maący kilka przycisków za
pomoca których można generować alarm w aplikacjach na poszczególnych
komputerach.
Czyli chodzi o taki dzwonek IP.

Gdzie tego szukać - jak się to może nazywać?


Re: dzwonek IP
vwt4 napisało:

Quoted text here. Click to load it

Ja sobie różne rzeczy generuję klawiszami telefonu IP zalogowanego
w lokalnym Asterisku.

--
Jarek

Site Timeline