Drukowanie 3D

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Macie jakieś doświadczenie z drukowaniem 3D? same pytania:

1. Da się na czymś takim wyrzeźbić prototypową obudowę? Niech t
o będzie obudowa coś w rodzaju laptopa.

2. Z jakich materiałów można rzeźbić?

3. Jak orientacyjnie wychodzi koszt takiej obudowy?

4. Jaki soft do projektowania i drukowania?

Ciekaw jestem Waszych opinii

Re: Drukowanie 3D
Quoted text here. Click to load it

Pomyliłeś grupy.

--  
Grzegorz Niemirowski
http://www.grzegorz.net/
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Drukowanie 3D
W dniu sobota, 14 września 2013 15:35:01 UTC+2 użytkownik Grzegorz Niem
irowski napisał:
Quoted text here. Click to load it
ch to będzie
Quoted text here. Click to load it
Prototyp i obudowa z nim związana to typowe problemy w elektronice. Ale s
koro uważasz, że to NTG, zasugeruj na jakiej grupie tematycznej poruszy
ć ten wątek.

Re: Drukowanie 3D
W dniu 2013-09-14 15:33, snipped-for-privacy@gmail.com pisze:
Quoted text here. Click to load it

wszystkie informacje znajdziesz na portalach takich jak ten :  
http://www.mojreprap.pl/board/

1) da się zrobić każdą obudowę. Jej jakość zależy od sposobu druku 3D.  
Przy najprostszym ("roztapiany" drut z tworzywa) powierzchnia jest  
niezbyt gładka - widoczne są warstwy. Dużo lepsze efekty daje druk "z  
proszku", jeszcze lepsze stereolitografia.

2) od drutu z polistyrenu po kompozyty metalowe.

3) od kilkudziesięciu zł przy druku na reprapie po kilka(naście) tysięcy  
dla profesjonalnej maszyny

4) to już sobie poszukaj na portalach tematycznych

Re: Drukowanie 3D
W dniu sobota, 14 września 2013 16:18:38 UTC+2 użytkownik sundayman nap
isał:
Quoted text here. Click to load it
ch to będzie obudowa coś w rodzaju laptopa.
Quoted text here. Click to load it
obu druku 3D.  
Quoted text here. Click to load it
"z  
Quoted text here. Click to load it
sięcy  
Quoted text here. Click to load it

Wychodzi że ulepienie z laminatu szklano poliestrowego w wersji niskobud
żetowej a ze szklano epoksydowego w wersji wysokobudżetowej, na prostym
 kopycie jest trochę droższe od najtańszego druku 3D. Oczywiście po
d warunkiem że potrafi się to samemu zrobić. Przy zleceniu komuś na
 pewno nie będą to tysiące złotych a najwyżej setki. W zamian dos
tanie się obudowę o doskonałych parametrach wytrzymałościowych. D
ającą się modernizować i przerabiać bez obniżenia wytrzymało
ści. Dopracowana obudowa może służyć za kopyto przy próżniowy
m tłoczeniu większej ilości obudów.

Re: Drukowanie 3D
Użytkownik snipped-for-privacy@gmail.com napisał:
[..]
Quoted text here. Click to load it

Starasz się podważyć sens drukarek 3D czy robienia na nich obudów?

--  
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Drukowanie 3D
W dniu sobota, 14 września 2013 23:54:01 UTC+2 użytkownik AlexY napisa
ł:
Quoted text here. Click to load it
?
Quoted text here. Click to load it

Staram się podważyć sens stosowania czegoś tylko dlatego że jest  
modne. Widziałem coś zrobione na taniej drukarce 3D. Żal dupę ści
skał. Widziałem i na drogiej. Bardzo ładnie było zrobione. To co wy
szło z tych drukarek nie miało wartości użytkowej. Do oglądania s
ię nadawało. Dwa tygodnie temu skończyłem lepienie czterech rzeczy  
z laminatu szklano epoksydowego. Trzy to typowe obudowy. Jedna osłona. Tr
wało to 10 dni. jak by po gabarytach brać to z 7 takich kubków po 600
 złotych by wyszło. Zrobiłem to w czasie niewiele dłuższym niż  
by robiła to drukarka od kubka. Koszt materiałów to jakieś sto zł
otych. Obudowy mają pełną wartość użytkową. Gdybym potrzebowa
ł ich więcej to te ulepione mogą robić za kopyta do tłoczenia pr
óżniowego albo wzorce do zrobienia form do laminowania. Przy tłoczeni
u próżniowym przy małej maszynie kopię mogę mieć co jakieś dw
ie minuty. Przy laminowaniu potrzebny jest jeszcze jeden dzień żeby ze  
cztery formy zrobić i przy laminowaniu mogę mieć cztery sztuki na god
zinę. Wolniej ale prawie pancerne wyjdą.

Re: Drukowanie 3D
Dnia Sat, 14 Sep 2013 15:21:02 -0700 (PDT), snipped-for-privacy@gmail.com
Quoted text here. Click to load it

Ale co, za slabe ?  

Pistolet daje sie z tego wydrukowac :-)
Co prawda jednostrzalowy, ale zawsze.

Quoted text here. Click to load it

a) czy twoje obudowy byly rownie estetyczne jak wydruki z tej lepszej
drukarki, bo to wiesz - klienta trzeba przekonac, albo musi byc
zadowolony.

b) czy cos mniejszego lepilbys szybciej ?  

c) 10 dni z zusami to spore koszta. A z drukarki wyrob po 3 dobach ...

Quoted text here. Click to load it

Tego nikt nie neguje, tylko wiesz - forma metalowa do wtryskarki to
miedzy 50 tys a 5 mln. Przy 1 sztuce wyrobu drogo, przy 100 sztukach
nadal drogo.
No i wyroby z drukarki tez mozna uzyc jako kopyto :-)

Quoted text here. Click to load it

A jak nie musza byc pancerne ?  

J.

Re: Drukowanie 3D
W dniu niedziela, 15 września 2013 10:16:17 UTC+2 użytkownik J.F. napis
ał:
Quoted text here. Click to load it
enia na nich obud�w?
Quoted text here. Click to load it
˝ tylko dlatego ďż˝e jest
Quoted text here. Click to load it
�al dup�
Quoted text here. Click to load it
˝adnie byďż˝o zrobione. To co
Quoted text here. Click to load it
ż˝ytkowej. Do oglďż˝dania
Quoted text here. Click to load it
ż˝ to z 7 takich
Quoted text here. Click to load it
ż˝ytkowďż˝. Gdybym
Quoted text here. Click to load it
ďż˝ za kopyta do
Quoted text here. Click to load it
aminowania.
piďż˝ mogďż˝ mieďż˝ co
Quoted text here. Click to load it
waniu mogďż˝ mieďż˝
Quoted text here. Click to load it
ż˝.
Quoted text here. Click to load it

Piszesz że lepienie z laminatu drogie. 7 kubków po 600 złotych to 420
0. Trzeba zapłacić za kubki i jeszcze do tego ZUS. Bo nie ma zniżki w
 zusie jak się zleca gdzieś pracę. Jak zatrudnić kogoś na umowę
 zlecenie żeby ulepił to równoważnik 7 kubków będzie kosztowa
ł z 1200 złotych. I niech sobie lepi z tydzień. Mnie zeszło dłu
żej bo nie tylko to musiałem robić. Pracownik usiądzie i będzie 8
 godzin to robił. Pod względem estetyki po wykończeniu wszystko wygl
ąda jak by z dobrej fabryki wyszło. Wykończenie w przypadku pojedyncz
ej sztuki jest najbardziej pracochłonne. Przy serii z kopyta albo formy s
amo wychodzi na bardzo wysokim poziomie. Drukarki można użyć do zrobi
enia kopyta. Pod warunkiem że da się odtworzyć fakturę powierzchni.
 jak ktoś chce tylko gładkie to wydruk musi mieć lustrzaną powierzc
hnię. Jeśli materiał wydruku wytrzyma warunki formowania to się nad
aje. Przy próżniowym tłoczeniu musi przez chwile wytrzymać z 200 st
opni i się nie przykleić ani zdeformować. Jak nie muszą być pance
rne to nie laminat a wytłoczka próżniowa.

Re: Drukowanie 3D
Dnia Sun, 15 Sep 2013 03:43:19 -0700 (PDT), snipped-for-privacy@gmail.com  
Quoted text here. Click to load it

Ale robi automat, za automat sie zusu nie placi.
Pieknie wyszlo ? To widac pracownik doswiadczony i wkrotce bedzie
chcial wiekszych pieniedzy. No i przyjdzie zaplacic wieksza skladke na
zus :-)

A kopyto do seryjnej produkcji i tak musisz jakos zrobic.  

Nie ma sie co klocic - fakty sa takie ze do obudow sie nadaje,
wychodzi to dosc drogo, co uzasadnia tylko przy niskiej serii
kosztownych urzadzen. Albo do prototypu masowki.


J.

Re: Drukowanie 3D
W dniu niedziela, 15 września 2013 16:07:38 UTC+2 użytkownik J.F. napis
ał:
Quoted text here. Click to load it
ownik J.F. napisaďż˝:
Quoted text here. Click to load it
ż˝ to z 7 takich
Quoted text here. Click to load it
�ytkow�. Gdybym
Quoted text here. Click to load it
biďż˝ za kopyta do
Quoted text here. Click to load it
 laminowania.
Quoted text here. Click to load it
kopiďż˝ mogďż˝ mieďż˝ co
Quoted text here. Click to load it
nowaniu mogďż˝ mieďż˝
Quoted text here. Click to load it
ż˝.
Quoted text here. Click to load it
z�otych to 4200. Trzeba zap�aci� za kubki i jeszcze
 do tego ZUS. Bo nie ma zniďż˝ki w zusie jak siďż˝ zleca gdzie
ďż˝ pracďż˝. Jak zatrudniďż˝ kogoďż˝ na umowďż
˝ zlecenie ďż˝eby ulepiďż˝ to rďż˝wnowaďż˝nik 7 k
ubk�w b�dzie kosztowa� z 1200 z�otych. I ni
ech sobie lepi z tydzie�. Mnie zesz�o d�u�e
j bo nie tylko to musia�em robi�. Pracownik usi�dzi
e i b�dzie 8 godzin to robi�. Pod wzgl�dem estetyki
 po wykoďż˝czeniu wszystko wyglďż˝da jak  
Quoted text here. Click to load it
dynczej sztuki jest najbardziej pracoch�onne. Przy serii z kopyta a
lbo formy samo wychodzi na bardzo wysokim poziomie. Drukarki moďż˝na  
uďż˝yďż˝ do zrobienia kopyta. Pod warunkiem ďż˝e da siď
ż˝ odtworzyďż˝ fakturďż˝ powierzchni. jak ktoďż˝ chce
 tylko gďż˝adkie to wydruk musi mieďż˝ lustrzanďż˝ powier
zchni�. Je�li materia� wydruku wytrzyma warunki for
mowania to si� nadaje. Przy pr�niowym t�oczeniu mus
i przez chwile wytrzymaďż˝ z 200 stopni i siďż˝ nie przykleiď
ż˝ ani zdeformowaďż˝. Jak nie muszďż˝ byďż˝ pancerne  
to nie laminat a wyt�oczka pr�niowa.
Quoted text here. Click to load it

laminat nadaje się, jeśli idzie o 3D to byłbym ostrożny w ocenie pr
zydatności. Nawet prototypowe urządzenie powinno mieć obudowę o jak
iejś wytrzymałości mechanicznej. Przy niewielkiej serii koszt i sła
be parametry tworzywa dyskwalifikują drukarkę jako maszynę produkcyjn
ą. Jeśli już ma mieć zastosowanie to do zrobienia modelu z któreg
o zrobi się formę lub kopyto. Problemem może być cena. Jeśli kube
k maszyna robiła 10 godzin to formę na taki kubek ze trzy razy tyle. Zn
owu człowiek będzie tańszy i nie zrobi nic a noc gorzej a lepiej. Czy
tałeś jaką rozdzielczość ma maszyna od kubków? 0,25 milimetra.  
Z takim krokiem zrobi. Człowiek z papierem ściernym jest analogowy i ni
e ma powodu żeby nie zrobił z dokładnością 0,01mm. 0,25 przy styk
u skręcanych połówek to prawie Rów Mariański. Laminowaniem da si
ę zrobić przerwę taką że po skręceniu miejsca na powietrze w ni
ej nie będzie.

Re: Drukowanie 3D
W dniu 2013-09-15 17:10, snipped-for-privacy@gmail.com pisze:

Quoted text here. Click to load it

Trzeba umieć. A gdzie się tego nauczyć;)
Z pozycji amatora to nieraz i ciężko ze specem się dogadać;)
A szajsowata drukarka 3D pewna narzędzie do pobawienia
się w domu. A popularność powoduje, że łatwiej
o tym znaleźć informacje niż o innych sposobach.

pzdr
bartekltg
Re: Drukowanie 3D
Dnia Sun, 15 Sep 2013 08:10:13 -0700 (PDT), snipped-for-privacy@gmail.com  
Quoted text here. Click to load it

Nie czytales, a przeciez wyraznie pisalem - strzelac z tego mozna :-)

Czlowiek recznie ... moze i sa tacy co potrafia do tych 0.01mm,
ja jakos mam trudnosci z uzyskaniem 0.5mm bez maszyn.

Laminatowy detal z dokladnosciami 0.1mm ... nie bardzo wierze.

Zrobisz z laminatu np takie pudelko
http://www.tp-link.com.pl/products/details/?categoryid22%0&model=TD-8816


J.

Re: Drukowanie 3D
W dniu 2013-09-15 18:40, J.F. pisze:
Quoted text here. Click to load it

A ile czasu zajmie ci robienie do tego projektu w jakimś programie CAD?


--  
pozdrawiam
MD

Re: Drukowanie 3D
W dniu niedziela, 15 września 2013 18:40:36 UTC+2 użytkownik J.F. napis
ał:
Quoted text here. Click to load it
apisał:
Quoted text here. Click to load it
e przydatności. Nawet prototypowe urządzenie powinno mieć obudowę o
 jakiejś wytrzymałości mechanicznej. Przy niewielkiej serii koszt i s
łabe parametry tworzywa dyskwalifikują drukarkę jako maszynę produk
cyjną. Jeśli już ma mieć zastosowanie to do zrobienia modelu z kt
órego zrobi się formę lub kopyto. Problemem może być cena. Jeśl
i kubek maszyna robiła 10 godzin to formę na taki kubek ze trzy razy ty
le. Znowu człowiek będzie tańszy i nie zrobi nic a noc gorzej a lepie
j. Czytałeś jaką rozdzielczość ma maszyna od kubków? 0,25 milim
etra. Z takim krokiem zrobi. Człowiek z papierem ściernym jest analogow
y i nie ma powodu żeby nie zrobił z dokładnością 0,01mm. 0,25 prz
y styku skręcanych połówek to prawie Rów Mariański. Laminowaniem  
da się zrobić przerwę taką że po skręceniu miejsca na powietrze
 w niej nie będzie.
Quoted text here. Click to load it
816

Nie ma najmniejszego problemu z takim pudełkiem. Pudełko to mały piku
ś. Obejrzyj sobie na jak to jest zrobione jak z laminatu węglowo epoksy
dowego robią wiolonczele. I za ile ją sprzedają, bo cenę na koniec  
podali.

Re: Drukowanie 3D
Dnia Sun, 15 Sep 2013 10:35:48 -0700 (PDT), snipped-for-privacy@gmail.com  
Quoted text here. Click to load it

Ale ja nie chce wiolonczeli. Ja chce takie pudelko. Na jutro.

J.

Re: Drukowanie 3D
W dniu niedziela, 15 września 2013 19:44:04 UTC+2 użytkownik J.F. napis
ał:
Quoted text here. Click to load it
apisał:
Quoted text here. Click to load it
D-8816
Quoted text here. Click to load it
pikuś. Obejrzyj sobie na jak to jest zrobione jak z laminatu węglowo ep
oksydowego robią wiolonczele. I za ile ją sprzedają, bo cenę na kon
iec podali.
Quoted text here. Click to load it

Na jutro się nie da bo dwa dni będzie drukowało.

Re: Drukowanie 3D
On Sun, 15 Sep 2013 10:54:36 -0700 (PDT), snipped-for-privacy@gmail.com wrote:

Quoted text here. Click to load it

Bez przesady, widziałem ostatnio drukarke za ok 7 tys. zl, która taką
obudowe drukowałaby raptem kilka godzin. Te nowe są naprawde szybkie.
Co innego zrobienie projektu obudowy.

--  
pgw

Re: Drukowanie 3D
Quoted text here. Click to load it

Tylko nigdy nie wiadomo czy nie strzeli nabojem do tyłu :)  


Re: Drukowanie 3D
Użytkownik snipped-for-privacy@gmail.com napisał:
Quoted text here. Click to load it
[..]
Quoted text here. Click to load it
[..]
Quoted text here. Click to load it
[..]

To nie moda, choć tak może wyglądać. Osobiście jak zobaczyłem za ile  
można kupić zestaw to prawie zanabyłem, przeszło mi jak zobaczyłem  
efekty wydruku, do zastosowań amatorskich i domowych zupełnie może być  
ale jako wyrób już nie bardzo. Mowa oczywiście o drukarce pokroju  
reprap. Tym nie mniej dla mnie świetna sprawa, połamane klapki do  
pilotów się wydrukuje, dziecku zabawki naprawi a i obudowę na jakieś  
urządzonko wystruga, masa zastosowań.

--  
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.

Site Timeline