Do studentów Pol. Śl. w Gliwicach (głównie)

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

W zwiB1%zku z reaktywacjB1% dziaB3%aF1% Akademickiego Klubu KrF3%tkofalow=
cF3%w20%
SP9PDF przy Politechnice B6%lB1%skiej w Gliwicach serdecznie zapraszam20%
wszystkich zainteresowanych.
Bardzo zaleBF%y nam (z przyczyn formalnych) na studentach PolSl (ale20%
oczywiB6%cie nie wyB3%B1cznie).
Warunki lokalowe sB1% przyzwoite, moBF%liwoB6%ci antenowe teBF% potencjal=
nie20%
niezB3%e - a raczej dobre.
Lokalizacja DS "Solaris"/1017

Zapewniamy wieczne dyskusje nad wyBF%szoB6%ciB1% mieszaczy pasywnych nad =

aktywnymi i anten pionowych nad poziomymi.

Wszelkie pytania proszEA% kierowaE6% na mail:
sp9mrn B6%mieszny znaczek gmail com

MAc
sp9mrn

PS Bardzo proszEA% czytajB1%cych o ewentualne rozpropagowanie tej informa=
cji20%
innymi drogami.Site Timeline