dekoder 1zn

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Mam pytanie odnoście na jakiej zasadzie realizuje się dekoder 1zn z bramką
OR.
Czy w tym dekoderze należy doprowadzić sygnał do bramki OR z każdego wyjścia
dekodera?Re: dekoder 1zn
Mam zrealizować daną funkcję logiczną na dekoderze 1zn i bramce OR.

Czy wyjścia dekodera odpowiadające wartością funkcji, dla których ta funkcja
zwraca jeden, należy zanegować i połączyć z bramką OR?Re: dekoder 1zn

Quoted text here. Click to load it
funkcja

Nie należy negować.

RomanSite Timeline