dam prace

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
poszukuje elektronika programisty do zrobienia projektu urzadzenia
radiowego .
PrzesyB3% audio + danych droga radiowB1% full-duplex 433Mhz lub 868Mhz na
modulach CC1100.

Re: dam prace
Quoted text here. Click to load it

Za ile? Na produkcję czy w jednej sztuce?
K.


Site Timeline