Czasy zalączenia transoptora cny-17

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
   Czy na czas "zalaczenia/wylaczenia" transoptora ma wplyw watrość prądu If
fotodiody?
Dokumentacja firmy FAIRCHILD podaje tylko charakterystyki szybkości
przeączania w funkcji obciążenia kolektora tranzystora.
Przykład
Obwód tranzystora:
VCC12%V
Robc10%k
Jaki ma być prąd If fotodiody aby uzyskać jak najlepsze czasy przełączania i
jakiej wartości będą te czasy (tzn.w przybliżeniu kilkanascie mikrosekund
czy kilkadziesiąt usek)?
Czy zmniejszając wartość Robc do 1k i zadając prąd IF diody 10mA zmniejsze
czasy załączeniatransoptora?__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur
wirusow 4256 (20090718) __________

Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

Re: Czasy zalączenia transoptora cny-17

Quoted text here. Click to load it

Nie pomogę wprost bo nie zgłębiałem tematu, ale spójrz na noty aplikacyjne
transoptorów Vishay.

Szymon


Re: Czasy zalączenia transoptora cny-17
Każdy transoptor ma podany parametr ' przekładni prądowej ' wyrażonej w
procentach. Stosunek prądu diody do prądu kolektora wynikający z aplikacji
powinien mieścić się w przedziale podanym przez producenta. ' Przesterowanie
' czyli zbyt duży prąd diody w stosunku do prądu kolektora wynikającego z
zasilania i rezystancji w kolektorze spowoduje nasycenie a w konsekwencji
duże czyli znaczące opóźnienie wyłączania.
W transoptorach z wyprowadzoną bazą jej los nie jest obojętny jeśli myślimy
o zastosowaniach wymagających przełączania z czestotliwością kilkunastu kHz.
Co do skali zmian opóźnień wprowadzanych przez transoptory ( w funkcji
stosunku prądów ) to odpowiem że są na tyle duże że potrafią skutecznie
zniekształcić nawet niespecjalnie szybką komunikacją czyli 9600.

Wracając do konkretów, dla transoptorów uniwersalnych których najchętniej
używam czyli 817 827 itd zakładam przełożenie prądowe 100% czyli np prąd  Id
= Ic = 5 mA. CNY-17 ma ten parametr jak pamiętam na poziomie 50%

Powodzenia:)

Roman F

Quoted text here. Click to load it

Re: Czasy zalączenia transoptora cny-17

Quoted text here. Click to load it
prądu If > fotodiody?

ma.
Z praktycznych powodów obowiązują Cię te dłuższe czasy (pracy na granicy
nasycenia nie polecam).

e.


Re: Czasy zalączenia transoptora cny-17

Quoted text here. Click to load it
Tak, jak również wiele innych czynników.

Quoted text here. Click to load it

W ubiegłym wieku bardzo ambitnie (wręcz się uwziąłem) doskonaliłem
konstrukcję pętli prądowej w oparciu o transoptory TLP112 (później TLP114).
Nie mam zanotowanych wyników czasu przejścia zboczy przez sam transoptor,
ale przez całą pętlę (dwie wtyczki RS232 połączone ze sobą 4 przewodami -
dwie pętle po 3mA dla TXD i RXD, wyszło mi, że z RS232 uda się uzyskać do
10mA, więc wzięcie 6mA to rozsądny poziom).
Diody IRED transoptorów sterowałem też prądem 3mA.
Czasy przejścia zależą od:
- CTR transoptorów (wśród kilkuset trafiłem na sztuki od 14% do 58%),
- zbocza,
- długości kabla łączącego ze sobą obie wtyczki,
- długości trwania poprzedniego stanu przed zboczem.
- kierunku transmisji (A->B, czy B->A)
Przez A oznaczam stronę aktywną (zasilającą pętle), przez B stronę bierną
(zawierającą transoptory).
Dla kabla=0m czasy wahają się od 0,6us do 1,5us
Dla kabla10%0m czasy wahają się od 1,16us do 3,15us
Dla kabla12%00m od 10us do 40us

Przyjmując kryteria:
- opóźnienie zbocza nie większe niż 50% bitu
- różnica opóźnień zboczy nie większa niż 20% bitu
wyszły mi następujące maksymalne prędkości transmisji (uwzględniając
wszelkie rozrzuty):
- przy 100m kabla: A->B - 470 kb/s, B->A - 320 kb/s
- przy 1200m kabla: A->B - 10,2 kb/s, B->A - 25 kb/s

Kluczowe znaczenie dla przyspieszenia działania ma użycie transoptora w
takim układzie, aby na jego kolektorze nie występowały duże wahania napięcia
(w moich rozwiązaniach kolektor transoptora steruje bazą tranzystora).
Dodatkowo, jeśli nie ma pewności co do wartości napięcia zasilania (ja
przyjmowałem, że z RS232 dostanę od 5V do 12V) poprawę uzyskuje się jeśli
obciążeniem kolektora transoptora nie jest rezystor, a źródło prądowe.
Rezystor musi być na tyle duży, aby przy 12V poradził sobie z nim transoptor
o najmniejszym CTR (uwzględniając rozrzuty, starzenie się transoptora i
zależność CTR od temperatury). Z kolei transoptor o największym CTR będzie
się szybko włączał i nasycał, a co za tym idzie długo wyłączał. Ponad
dwukrotne obniżenie prądu kolektora przy 5V dodatkowo przyspieszy jego
włączanie i wydłuży wyłączanie (być może około 2 razy). Stosując źródło
prądowe można uniknąć tego dodatkowego przyspieszenia jednego i opóźnienia
drugiego ze zboczy (jednakowe opóźnienie obu zboczy prawie nie ma znaczenia,
ale powiększanie różnicy opóźnień ma duże znaczenie dla maksymalnej
prędkości transmisji).
Transoptory TLP112 są z grupy szybkich transoptorów (fotodioda odbiorcza nie
jest połączona wewnątrz z kolektorem tylko wyprowadzona na zewnątrz - można
uniknąć opóźnień spowodowanych sprzężeniem zwrotnym). Tam gdzie nie ma
stałego napięcia zasilania - transoptor sterujący źródłem prądowym
stanowiącym nadajnik (B->A) napięcie podane na tę diodę może się wahać, ale
w czasie zbocza musi być stabilne, aby sprzężenie zwrotne nie spowalniało
zbocza - zasilałem ją przez układ RC (100k i 100n).
Dlaczego w kierunku B->A źródło prądowe po stronie, która nie zasila pętli,
a nie po stronie zasilającej to też ważne, ale nie dotyczy już samego
transoptora więc pomijam.
P.G.


Re: Czasy zalączenia transoptora cny-17
Dziękuję wszystkim za wyczerpujace wypowiedzi i praktyczne porady.__________ Informacja programu ESET NOD32 Antivirus, wersja bazy sygnatur
wirusow 4257 (20090718) __________

Wiadomosc zostala sprawdzona przez program ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.pl lub http://www.eset.com

Site Timeline