AVR32 UC3B0256, dziwny problem z ADC

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Witam,

Pracuję nad układem, którego sercem jest uC Atmel AVR32 UC3B0256.
Pośród innych, do układu podpięte są tranzystory i diody świecące
(wyjścia PA05, PA06, PA07, PA08). Wejście PA03 pracuje jako
wejście przetwornika analogowo-cyfrowego (kanał nr 6). PA04 nie jest
do niczego podłączone. Mam ponadto podłączony wyświetlacz LCD
(2x24) obsługiwany za pomocą mojej małej biblioteczki.
Kwarc 12MHz, uC pracuje na 60MHz.

Proszę spojrzeć na przykładowy program ilustrujący
zjawisko, które opiszę poniżej.

#include <avr32/io.h>
#include "pm.h"
#include "gpio.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdarg.h>
#include "adc.h"
#include "lcd.h"

/* w parametrach AVR32studio ustawiono USE_8_BITS_ADC,
 * optymalizacja -O3
 */

#define FRCOSC    AVR32_PM_RCOSC_FREQUENCY  //!< Default RCOsc frequency.

#define FOSC0           12000000                              //!< Osc0
frequency: Hz.
#define OSC0_STARTUP    AVR32_PM_OSCCTRL0_STARTUP_2048_RCOSC  //!< Osc0
startup time: RCOsc periods.

#define ADC_CHANNEL           6
#define ADC_PIN               AVR32_ADC_AD_6_PIN
#define ADC_FUNCTION          AVR32_ADC_AD_6_FUNCTION

static volatile avr32_adc_t * adc= (volatile avr32_adc_t *) &AVR32_ADC;

volatile avr32_gpio_port_t *gpio_port_A = &AVR32_GPIO.port[0];

void localStartPLL(void)
{
   pm_switch_to_osc0(&AVR32_PM, FOSC0, OSC0_STARTUP);
   pm_pll_setup(&AVR32_PM, 0,  // pll.
                9,  // mul.
                1,   // div.
                0,   // osc.
                16); // lockcount.
   pm_pll_set_option(&AVR32_PM, 0, // pll.
                     1,  // pll_freq.
                     1,  // pll_div2.
                     0); // pll_wbwdisable.
   pm_pll_enable(&AVR32_PM, 0);
   pm_wait_for_pll0_locked(&AVR32_PM);
   pm_gc_setup(&AVR32_PM, 0,1,0,0,0);
   pm_gc_enable(&AVR32_PM, 0);
   pm_cksel(&AVR32_PM,
            0,   // pbadiv.
            0,   // pbasel.
            0,   // pbbdiv.
            0,   // pbbsel.
            0,   // hsbdiv.
            0);  // hsbsel.

      //flashc_set_wait_state(1);
   pm_switch_to_clock(&AVR32_PM, AVR32_PM_MCCTRL_MCSEL_PLL0);
}


void initADC()
{
    // GPIO pin/adc-function map.
 static const gpio_map_t ADC_GPIO_MAP = {
        {ADC_PIN, ADC_FUNCTION},
 };

    // Assign and enable GPIO pins to the ADC function.
 gpio_enable_module(ADC_GPIO_MAP, sizeof(ADC_GPIO_MAP) /
sizeof(ADC_GPIO_MAP[0]));

 // configure ADC
 adc_configure(adc);

 /* MCK/2, if PRESCAL is 0, and MCK/128, if PRESCAL is set to 63 (0x3F)
  * ADC Clock Frequency 10-bit resolution mode, 5MHz,
  * ADC Clock Frequency 8-bit resoltuion mode, 8MHz
  */
    adc->mr |= 63 << AVR32_ADC_PRESCAL_OFFSET;

    gpio_port_A->puerc = 1 << (ADC_PIN & 0x1F);

    adc_enable(adc, ADC_CHANNEL);
}


int main(void)
{
    char s[25];

    localStartPLL();

    gpio_local_init();

    flashc_set_wait_state(1);

    initLCD();

    initADC();

   gpio_port_A->oders = 1 << ((AVR32_PIN_PA05) & 0x1F);

   gpio_port_A->ovrs = 1 << ((AVR32_PIN_PA05) & 0x1F); // !!!!!!

    while(1) {
        adc_start(adc);
        int aaa = adc_get_value(adc, ADC_CHANNEL);


        setCursorPos(24);
        sprintf(s, "%d ", aaa);
        showString(s);
    }

    return 0;
}

Jeżeli uruchomię powyżej przedstawiony program, to na wyświetlaczu LCD
pojawi się cyfra 4. Potencjometr podłączony do ADC jest skręcony na
minimum. Warto zauważyć, że PA05 jest ustawiony na 1 -- odpowiednia
dioda się świeci.
    Teraz załóżmy, że modyfikujemy linię oznaczoną w kodzie znakami !!!!!!
z:

 gpio_port_A->ovrs = 1 << ((AVR32_PIN_PA05) & 0x1F); // !!!!!!

na:

 gpio_port_A->ovrc = 1 << ((AVR32_PIN_PA05) & 0x1F); // !!!!!!

Innymi słowy, dioda podłączona do PA05 nie będzie teraz świecić.
Co dziwne, teraz na wyświetlaczu możemy odczytać wartość 1, a nie
4, jak było to uprzednio. (Zjawisko jest powtarzalne).
   Ktoś mógłby powiedzieć, że włączenie tej diody powoduje jakieś
obciążenie układu i stąd inny wynik z ADC. Ale tak chyba nie jest
bo po pierwsze wartość w takim przypadku powinna być mniejsza,
a nie większa, a po drugie sprawdzane były wszelkie napięcia i nie
wahają się one nawet o miliwolt. Ponadto, ścieżka została przecięta
przy samym uC, żeby odciąć diodę, tranzystor, itp., ale to w ogóle
nie wpłynęło na wynik (nadal włączenie PA05 powoduje, że wartość
odczytana z ADC jest inna, niż w przypadku, gdy PA05 jest wyłączone).
Dodam, że zjawisko dotyczy także innych wyjść z tranzystorami
i diodami (PA06, PA07, PA08).
    Co dziwne, jeśli program zmodyfikujemy tak, że zamiast PA05
sterujemy wyjściem PA04 (do niego nic nie jest podłączone), to
wartość odczytywana z ADC jest stabilna, niezależnie od tego,
czy PA04 jest ustawione, czy wyzerowane.

Pytanie: co może być przyczyną?

Z góry uprzejmie dziękuję za rady.

RobboRe: AVR32 UC3B0256, dziwny problem z ADC
Problem rozwiazany. W programie odczytywalem
wartosc ADC z pinu PA30 (kanal 6), a potencjometr
byl podlaczony do PA03. Jakims cudem na pinie PA30
pojawial sie sygnal, ale przeklamany.Site Timeline