AVR ADC i pomiar amplitudy

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Przy uBF%yciu ATmega32 potrzebujEA% mierzyE6% amplitudEA% sygnaB3%u o20%
czEA%stotliwoB6%ci 32Hz i czasie trwania impulsu ok 1ms, dla utrudnienia =
820%
multipleksowanych sygnaB3%F3w na jednym wejB6%ciu ADC.
Jak poradziE6% sobie z tym problemem? Macie jakieB6% sugestie?

Dariusz AF%oB3%na

Re: AVR ADC i pomiar amplitudy
Hello Dariusz,


Quoted text here. Click to load it

Że jak? Tu okres trwa 30 ms...

Quoted text here. Click to load it

--
Best regards,
 RoMan                            mailto:roman@pik-net.pl
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: AVR ADC i pomiar amplitudy
RoMan Mandziejewicz pisze:
Quoted text here. Click to load it

Umiesz czytaE6% ze zrozumieniem?

Dariusz AF%oB3%na

Re: AVR ADC i pomiar amplitudy
Hello Dariusz,


Quoted text here. Click to load it

GIGO

--
Best regards,
 RoMan                            mailto:roman@pik-net.pl
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: AVR ADC i pomiar amplitudy
Dariusz Zolna pisze:
Quoted text here. Click to load it

MoBF%e trochEA% wyjaB6%nij jak z przebiegu o f3D%32Hz (T 3D%30ms) uzyskuj=
esz20%
impuls o dB3%ugoB6%ci 1 ms. JeB6%li moment prF3%bkowania jest losowy to n=
ie20%
pomierzysz. Do wyboru masz albo prF3%bkowaE6% przy maksimum (aby uzyskaE6%
20%
trigger obracasz sobie o 90 i badasz przejB6%cie przez zero) albo zrF3%b =

sobie konwersjEA% AC/DC i mierz napiEA%cie staB3%e. No i czy te 8 sygnaB3%
F3%w20%
jest zgodnych fazowo?

--20%
Pozdrawiam
MD

Re: AVR ADC i pomiar amplitudy
Mario pisze:
Quoted text here. Click to load it

Synchronizować pomiar przy pomocy zewnętrznego przerwania wyzwalanego
sygnałem, albo próbkować na tyle często (częściej niż 1ms/8), żeby nie
przegapić impulsu.


Quoted text here. Click to load it

Pewnie sygnał to 29ms przerwy + 1ms impuls.

Re: AVR ADC i pomiar amplitudy

Przy użyciu ATmega32 potrzebuję mierzyć amplitudę sygnału o
częstotliwości 32Hz i czasie trwania impulsu ok 1ms, dla utrudnienia 8
multipleksowanych sygnałów na jednym wejściu ADC.
Jak poradzić sobie z tym problemem? Macie jakieś sugestie?

Wzmacniacz z S-H , zostaje tylko problem synchronizacji momentu pomiaru.
Piotr


Re: AVR ADC i pomiar amplitudy
Piotr pisze:
Quoted text here. Click to load it

JuBF% sprawEA% zaB3%atwiB3%em - z maksymalnB1% prEA%dkoB6%ciB1% przeB3%B1=
czam kanaB3%y i20%
wykonujEA% pomiar, dla kaBF%dego zapamiEA%tujEA% wartoB6%E6 max. Powtarz=
am to n20%
razy i mam wynik.

Pozdrawiam,
Dariusz AF%oB3%na

Site Timeline