ATMega168 - co z kwarcem w czasie programowania przez ISP?

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Witam, problem moBF%e trywialny, ale nie natrafiB3%em nigdzie na jasnB1%
  =

informacjEA%. Powiedzcie mi proszEA% jak ma siEA% sprawa rodzaju rezonat=
ora, z  =

ktF3%rego korzysta ATMega, do programowania przez ISP za pomocB1% STK200=
? Czy  =

w czasie programowania ukB3%ad korzysta z kwarcu doB3%B1czonego czy  =

wbudowanego, czy moBF%e jest taktowany z programatora? Rozumiem, BF%e  =

programujB1%c trzeba ustawiE6% fusebity tak, aby zafiksowaE6% kwarc jaki=
 bEA%dzie  =

wykorzystany w aplikacji, ale co z samym procesem programowania? Nie wie=
m  =

czy to nie jest gB3%upie pytanie (dopiero podchodzEA% do tematu AVR i pr=
F3%bujEA%  =

uporzB1%dkowaE6% mEA%tlik w gB3%owie), jeB6%li tak to proszEA% o wyrozum=
iaB3%oB6%E6 :) Po  =

prostu we wszystkich informacjach na jakie trafiam jest albo wzmianka o =
 =

wewnEA%trznym rezonatorze, albo na schematach sB1% kwarce o wartosciach =
4MHz  =

lub 12MHz.

-- =

PZDR
Shaman

Re: ATMega168 - co z kwarcem w czasie programowania przez ISP?
W dniu 04.02.2011 11:45, Shaman pisze:
Quoted text here. Click to load it

Przy programowaniu programator nadaje takt linią SCK

Re: ATMega168 - co z kwarcem w czasie programowania przez ISP?

Quoted text here. Click to load it

czasem czB3%owiek musi w coB6% przywaliE6%, BF%eby to zobaczyE6% :)

dziEA%ki
-- =

PZDR
Shaman

Re: ATMega168 - co z kwarcem w czasie programowania przez ISP?
Quoted text here. Click to load it


Procesor musi być taktowany.
Nowy procesor ma fusebity ustawione tak, że działa wewnętrzny oscylator RC,
czyli nie potrzeba zewnętrznych elementów. Ale jeśli zmienisz te ustawienia, to
już musi być to jak został procesor ustawiony.
Dlatego częstym błędem początkujących jest ustawienie zegara na zewnętrzny
generator i potem nie działa SPI. Wszystko przez tą menklaturę 'programmed means
0' :)
--
Pozdr
EM


Re: ATMega168 - co z kwarcem w czasie programowania przez ISP?

Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load it

Quoted text here. Click to load it

Jednak dobrze, BF%e podpytaB3%em. Dla poczB1%tkujB1%cego kaBF%da wiedza =
jest cenna :)

-- =

PZDR
Shaman

Re: ATMega168 - co z kwarcem w czasie programowania przez ISP?
W dniu 04.02.2011 11:47, TomaszB pisze:
Quoted text here. Click to load it
Nadaje takt dla zatrzaśnięcia danych - dzięki temu można programować
cele o różnej częstotliwości pracy bez dodatkowej konfiguracji.

Procesor musi pracować aby go zaprogramować, zazwyczaj najpierw ustawia
się fusebity aby pracował szybko a potem się programuje.

--
Pozdrawiam
Michoo


Re: ATMega168 - co z kwarcem w czasie programowania przez ISP?
W dniu 2011-02-04 11:45, Shaman pisze:
Quoted text here. Click to load it

W czasie programowania AVR korzysta z tego samego zegara co w czasie
normalnej pracy. Jak sobie na fusebitach ustawisz kwarc i go nie
podłączysz to nie uda ci się następne programowanie.Site Timeline