Algorytm użycia 74HC595N

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
RobiEA% krok dalej i chciaB3%em uBF%yE6% ukB3%adu 74HC595N, Cel : ObsB3%uga
matrycy 8x8. SpotkaB3%em siEA% z algorytmem :

Od i3D%1 do i3D%8 {
1* na nF3%BFkEA% 'data' podaj bit i;
2* ustaw pin11 HIGH;
}
3* ustaw pin12 HIGH;

tym sposobem wyjB6%cia ukB3%adu 74HC595N przyjmB1% stan bitF3%w jak ustawio=
no
od 1 do 8.
(nie podoba mi siEA% w zasadzie to, BF%e pinem "pin11" clock, trzebaby
chyba mrygaE6%,a tu tego nie ma ?)
Czy to zadziaB3%a, jeB6%li nie, to jak zrobiE6%, BF%eby zadziaB3%aB3%o? Jak
poB3%B1czyE6% kilka ukB3%adF3%w 74HC595N ?

DziEA%ki.

Re: Algorytm użycia 74HC595N
Jan Górski | gdL schrieb:
Quoted text here. Click to load it

używałem 595 do wysterowania matrycy 2x(5x5-1), ale w sumie to samo co
ty chcesz. Do tego cemu miałem ATTiny12 i 6x74HC595. Połączone
"szeregowo", znaczy Q7' jednego idzie na DS następnego. MR, SH_CP i
ST_CP równolegle do wsiech. Teraz trochę pływam, bo było to testowanie 3
lata temu i dokumentacja do dupy. Ale jak patrzę na kod, to mrygam SH_CP
I ST_CP jednocześnie, do pierwszego DSa daję wartości z LUTa (toto miało
generować "wzorki" na dwóch płytkach 5x5 LEDów bez środkowej diody).
Robię to pisząc 6 lub 7 na port (110 by diodę zaświecić, 111 by zgasić).
Cóś takiego na przykład:

SET_ALL:
    ldi        i,49
SET_LOOP:
    ldi        temp,0
    out        PORTB,temp
    ldi        temp,6
    out        PORTB,temp
    dec        i
    brne    SET_LOOP
    ret

zapala wsie diody. Bit 0 to DS, 1 to SH, 2 to ST. Zmienne i i temp to
rejestry. Do zgaszenia wsiech diod ładujesz 1 a potem 7. Diody połączone
od Q0-Q7 do plusa.

Zrobiłem to tak, bo chciałem w wersji końcowej rozdzielić takty, by
diody mi po drodze nie mrugały, ale wersji końcowej szef nie chciał,
więc jest jak jest.
Aha, reset olałem (do + na fest) i startuję program wywołując kasowanie
wsiego.

Tu jest cały program na Tiny12:

.include "tn12def.inc"

.def    temp    =r16
.def    delay1    =r17
.def    delay2    =r18
.def    delay3    =r19
.def    i    =r26
.def    cnt    =r22
.def    cnt2    =r24


.equ    DELAY_COUNT            =0x8
.equ    NO_OF_HOPS_CROSS        =0x10
.equ    NO_OF_HOPS_LIN            =0x30
.equ    NO_OF_HOPS_VOR            =0x18
.equ    NO_OF_HOPS_ETD            =0x12
.equ    SEQ_LENGTH_ETD            =0x09

.CSEG
.org    0

    rjmp    RESET
    rjmp    RESET
    rjmp    RESET
    rjmp    RESET
    rjmp    RESET
    rjmp    RESETRESET:

    ser    temp
    out    DDRB,temp    ; set port B to output

LOOP:
    rcall    CLEAR_ALL

    ldi    cnt2,NO_OF_HOPS_ETD
    ldi    ZH,high(LUT_ETD<<1)
    ldi    ZL,low(LUT_ETD<<1)

LOOP2:
    lpm
    inc    r30
    mov    cnt,r0
    rcall    SET_ONE
    rcall    DELAY
    dec    cnt2
    brne    LOOP2
        
    rjmp    LOOP


; ============== long delay routine =====================
        
DELAY:
    ldi    delay3,DELAY_COUNT
DELAY_X:
    dec    delay1
    brne    DELAY_X
    dec    delay2
    brne    DELAY_X
    dec    delay3
    brne    DELAY_X
    ret

; ============== short delay routine =====================

DELAY_S:
    ldi    delay3,DELAY_COUNT
DELAY_SX:
    dec    delay1
    brne    DELAY_SX
    dec    delay3
    brne    DELAY_SX
    ret

; =============== clear all routine ==================

CLEAR_ALL:
    ldi    i,49
CLEAR_LOOP:                    ; clear all
    ldi    temp,1
    out    PORTB,temp
    ldi    temp,7
    out    PORTB,temp
    dec    i
    brne    CLEAR_LOOP
    ret

; =============== set all routine =========================

SET_ALL:
    ldi    i,49
SET_LOOP:
    ldi    temp,0
    out    PORTB,temp
    ldi    temp,6
    out    PORTB,temp
    dec    i
    brne    SET_LOOP
    ret

; =============== set one routine =========================

SET_ONE:
    mov    i,cnt
    rcall    CLEAR_LOOP

    ldi    temp,0
    out    PORTB,temp
    ldi    temp,6
    out    PORTB,temp

    ldi    i,SEQ_LENGTH_ETD
    sub    i,cnt
    rcall    CLEAR_LOOP

    ret

; =============== clear one routine =========================

CLEAR_ONE:
    mov    i,cnt
    rcall    SET_LOOP

    ldi    temp,1
    out    PORTB,temp
    ldi    temp,7
    out    PORTB,temp

    ldi    i,SEQ_LENGTH_ETD
    sub    i,cnt
    rcall    SET_LOOP

    ret

LUT_ETD:
    .DB        4, 4, 4, 3, 4, 5, 4, 7, 4, 1, 4, 3, 4, 5, 4, 7             .DB        4, 1

LUT_LIN:
;linear
    .DB        1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
    .DB        13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
    .DB        25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36
    .DB        37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

LUT_VOR:
; count forward
    .DB        15, 14, 20, 19, 17, 13, 12, 21, 24, 18, 11, 16
    .DB        22, 23, 10,  6,  8,  2,  1,  9,  7,  5,  4,  3

LUT_CROSS:
; double cross
    .DB        16, 22, 21,  8, 22, 16,  8, 21, 23, 11, 20,  5
    .DB        11, 23,  5, 20

LUT_EXP:
; forward (experimental)
    .DB        18,14,12,16,15,22,11,13, 2,10,20,21
    .DB             1, 9,17,19, 4, 3, 6,23,24, 5, 7, 8


Waldek

Site Timeline