ADC 24bit z 16bit ;)

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Witam!

    Pytam z ciekawości - czy ktoś z czymś takim się już spotkał??
Kupiłem w Farnellu 3 sztuki układów AD7796 (przetwroniki A/C
Sigma-Delta, 16 bit). Wlutowałem do układu pierwszy z nich, próbowałem
się z nim skomunikować i... coś zrobiłem źle - zaczął dymić (albo
porządnie się grzać - dymić mogły resztki topnika ;)). Niestety,
wcześniej nie zdążyłem się z nim skomunikować.. za to udało się to PO
tym wypadku :). Na dodatek, w rejestrze ID znalazła się wartość
sugerująca, że jest to układ AD7797, czyli 24 bitowy "brat" układu
AD7796 ;).. I zachowuje się ogólnie jak 24-bitowy ;)... Pozostałe (16
bitowe) układy zachowują się normalnie, tzn. zgodnie z dokumentacją,
zwracają tylko 16 bitów wartości, tylko ten jeden podaje 24 bity ;)...
    Szkoda, że nie wiem dokładnie JAK to zrobiłem, że układ
"przerobiłem" :P... ale pytam z ciekawości - częste to wypadki?? Myślę,
że producenci robią jedną wersję struktury zamiast dwóch (koszt ten sam)
i w jakiś sposób "programują" układ tak, aby zachowywał się jako któraś
wersja... czyżby mi się udało go przeprogramować?? :)... czy możliwa
jest pomyłka w produkcji, żeby układ 7797 został podpisany jako 7796?? A
dym to tylko przypadek??

Pozdrawiam
Konop

Re: ADC 24bit z 16bit ;)
Quoted text here. Click to load it

MoBF%liwe, BF%e jest tam jakiB6% "bezpiecznik" do przepalenia (jak w PROM),
a na etapie testowania sprawdza siEA%, czy przetwornik speB3%nia wymogi
umoBF%liwiajB1%ce zaklasyfikowanie go jako 24 bity, jeBF%eli tak, to
bezpiecznik siEA% przepala i ukB3%ad komunikuje, BF%e ma rozdzielczoB6%E6 =
24
bity. O pomyB3%kEA% raczej trudno, zwB3%aszcza jeBF%eli byB3%y to ukB3%ady =
z tej
samej serii. MoBF%liwe teBF%, BF%e jest odwrotnie - "bezpiecznik" przepala
siEA% w ukB3%adach, ktF3%re klasyfikowane sB1% jako 16-bitowe, a w tym si=
EA% to
przypadkiem nie udaB3%o, a Twoje przegrzanie nic nie zmieniB3%o.
PorF3%wnaj sobie parametry na stronie 9. Przetwornik 16 bitowy wyglB1%da
jakby byB3% w rzeczywistoB6%ci lepszy, tylko miaB3% "obciEA%tB1%" rozdzielc=
zosE6%,
a 24-bitowy wcale taki rewelacyjny nie jest.

Site Timeline