5V6 o ostrej ch-ce

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Do soboty myœla?em, ?e diody Zenera zaczynaj? mie? w miar? ostr? ch-k?  
gdzieœ tak od 6V8, a te na ni?sze napi?cia maj? ?agodn? ch-k? w okolicy  
kolana.
Znalaz?em w szufladzie (z dawnych czasów) jakieœ 6 szt. jednakowych diod.  
Zmierzy?em jedn? - przy 5mA ma 5,68V, a przy 0,1mA ma 5,62V - si? zdziwi?em.  
Pozosta?e sprawdzi?em przy 0,1mA i uzyska?em napi?cia mi?dzy 5,61 a 5,73. Te  
diody to 1N4690.
Znalaz?em jeszcze jakieœ dwie inne (typu nie okreœl?, bo maj? jedynie  
napisane 5V6) i one ju? s? zgodne z moim dotychczasowym myœleniem. Przy  
0,1mA jedna ma 3,98V a druga 4,65.
Zajrza?em do danych katalogowych - dla 1N4690 podaj? pr?d wsteczny przy 4V.
http://www.centralsemi.com/PDFs/products/1N4678-4717.PDF
Dla popularnych SMD:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BZV55_SER.pdf
podaj? pr?d wsteczny dla 2V (dla diody 5V6).

Mo?e ktoœ ma pod r?k? kilka BZV55C5V6 i móg?by sprawdzi? ile prze nie up?ywa  
przy 5V ?
Czy mo?e ktoœ zna jakieœ popularne Zenerki SMD 5V6 o ostrej ch-ce?
P.G.  


Re: 5V6 o ostrej ch-ce
Piotrze, a to nie przypadkiem dryft temperaturowy tak oko?o 6.8V jest  
najmniejszy?

T? wartoœ? tylko pod takim k?tem w mózgownicy odszuka?em. ;)
Trzeba by jak piszesz, pdf-y poczyta?.


Mi?ego.
Irek.N.

Re: 5V6 o ostrej ch-ce

Quoted text here. Click to load it
najmniejszy?

Quoted text here. Click to load it

Dryft temperaturowy w mojej mózgownicy ??czy si? z 6V2.
Ale tu:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BZV55_SER.pdf
to wychodzi, ?e najbli?ej 0 jest dla diody 5V1.

6V8 na moje to nie jest ?adna wartoœ? podawana "do zapami?tania" tylko  
wniosek "na oko" z rodziny charakterystyk, które kiedyœ, dawno widzia?em.
Karty, które teraz znajduj? (usilnie nie szuka?em) nie zawieraj?  
charakterystyk I(U).
Z rezystancji dynamicznej mo?na jakieœ wnioski wyci?ga? ale wykres to  
wykres.
P.G.  


Site Timeline