VU meter impedans ????

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Huhar!

Kan man sætte et rigtigt gammeldags viser VU meter direkte på en linjeugang,
uden at det har konsekvenser i forhold til impedans og what ever?

ClausRe: VU meter impedans ????
Quoted text here. Click to load it

Det kommer an på VU metrets impedans.

Typiske VU metre er voltmetre.Klaus
--
 Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
   Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: VU meter impedans ????

Quoted text here. Click to load it
Nej, det kan du ikke. Et rigtigt gammeldags VU-meter (tavleinstrument) er et
drejespoleinstrument med en såkaldt instrumentventil indbygget og skalaen
kalibreret i dB.

Jeg har sådan et stående fra E. Jensen Electric med tilslutning for 2
måleområder, og den indre modstand udgør henholdsvis 47 Ohm og 18 Ohm.

Sat parallelt over et liniesignal vil jo nok kvæste impedansen temmelig
voldsomt.

Mest sandsynligt er det vel, at det blot er selve instrumjentet, du har, og
så er det blot et drejespoleinstrument med muligvis 100 µV (DC) for fuldt
skalaudslag. D.v.s. du er nødt til at bygge en VU-meterforstærker. Du kan
altid sakse diagrammet fra sådan en fra en båndmaskine. Der findes også
mange løsningsmodeller, hvis du Googler på "VU-metre".

Dog, der findes aktive VU-metre med indbygget forstærker og
imkpedanstilpasning til f.eks. 600 Ohm.
--
Med venlig hilsen
Karsten H. (7870)
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: VU meter impedans ????
Karsten (7870) skrev:
Quoted text here. Click to load it
Sjovt med det impedanstilpasning :) Hvis der nu i en given forstærker
ikke findes nogle komposanter der giver et bidrag hverken induktivt
eller kapacitivt i det frekvensområde der anvendes så fatter jeg ikke
man ikke bare 100 dobler indgangsmodstanden...f.eks. anvender 10Mohm som
indgangs/belastningsimpedans ???? Alle taler om at man skal
impedanstilpasse...men hvis der i indgangskredsløbet på en sådan
måleforstærker ikke findes kapaciteter eller selvinduktioner der
medfører at frekvenskomposanter i det signal man vil måle på påvirkes i
nævneværdig grad synes jeg jo at en virkelig høj belastningsimpedans må
være at foretrække ?! Så vil hovedparten af signalet jo falde over denne
ingangsimpedans og ikke over den indre modstand i transmitionslinjen og
generatormodstanden i transduceren..

Re: VU meter impedans ????

Quoted text here. Click to load it

Så kan man ikke overholde ønskede værdier for S/N.

< Alle taler om at man skal
Quoted text here. Click to load it

Måle- og instrumentforstærkere - ja natrurligvis.

Quoted text here. Click to load it

Der er forskel på begrebet impedanstilpasning ved signaloverførsler kontra
belastningsimperdans ved målinger over samme. Vil du måle over en korrekt
impedanstilpasset signaloverføring, gælder naturligvis, at dit
måleinstrument har så høj en indgangsimpedans, at det ikke påvirker
måleobjektet nævneværdigt.

Det var jo derfor, at i gamle dage målinger med et universalinstrument med
en føslomhed på 20.0000 Ohm pr. Volt kunne give problemer, vi ikke oplever i
vore dage med elekroniske instrumenter med indgangsfølsomheder på op til 1
Gigaohm ellert endnu højedre til lab.formål. Allerede rørvoltmetre med en
følsomhed på 500 MOhm, som vi kendte dem - og byggede dem selv (Heathkit og
Eico) satte os jo ud over mange probler med nævneværdig belastning over de
den gang gængse måleobjekter.

PS.: Jeg bruger da stadig under tiden rørvoltmetre med rigtige radiorør.:-)
--
Med venlig hilsen
Karsten H. (7870)
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.

Site Timeline