Tryksensor

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Lad mig starte med at sige at det er lidt uklart hvor jeg bedst
stiller spF8%rgsmE5%let, men dette var mit bedste bud. Hvis det er galt og
der er bedre grupper sE5% lad mig endelig hF8%re.

Jeg sF8%ger en sensor der kan bruges som en art badevE6%gt, til meget
tunge folk, som lF8%bende angiver det aktuelle tryk. Meningen er at
montere den pE5% en vE6%g og sE5% sende spark og slag i den og se en kurve
over trykket som kan vise mig hvor skarpt trykket stiger og hvad det
maksimale tryk er.

Der findes "load cells" som mE5%ske kunne bruges. Man kunne lave en
stE5%lplade og montere en celle i hvert hjF8%rne og placere helheden pE5%
muren. AfhE6%ngigt af interfacet kunne man lave et simpelt
elektroniksetup der udlE6%ser de fire tryk og sender det til en pc for
efterbehandling, men er der simplere metoder? Sensorer som er
forsamlet som beskrevet eller ligende?

Hvor kan man kF8%be disse load cells, eller hvad man nu anvender? Jeg
kan godt finde datablade, men ikke nogen decideret webshop hvor jeg
bare kan bestille. Priser kan jeg tilsyneladende heller ikke komme i
nE6%rheden af.

Re: Tryksensor
Quoted text here. Click to load it

Ok, nu fandt jeg nogle celler med pris. Det var 350$ stykket. Det er i
overkanten. Jeg har nu heller ikke behov for at mE5%le 100 tons. 20.000N
vil vE6%re rigeligt og prisen skal helst samlet kunne holdes under
1000kr.

Re: Tryksensor
Hej Jakob

Quoted text here. Click to load it

Lav den selv, to metalplader med gummi imellem. Brug dem som kondensator
i en oscillator og mål hvorledes frekvensen ændres ved sammenpresning
af gummiet mellem pladerne.

--
Mvh MaxRe: Tryksensor
Quoted text here. Click to load it

Hvilke vE6%rdier taler vi sE5% om her? Hvor stort et areal og hvor tykke
bF8%r pladerne vE6%re for en given afstand og materiale? Bare i grove tal
sE5% jeg ved hvor jeg eventuelt skal starte.
Ideen lyder ikke dum, da jeg jo bare kan lave den og sE5% kalibrere den
med kendte belastninger og se hvordan frekvesen er en funktion af
trykket.
Kan du eventuelt give nogle mere konkrete anvisninger?

Re: Tryksensor
Hej Jakob

Quoted text here. Click to load it

Nej, egentlig ikke. Ideen var en rent teoretisk, alt det
praktiske mangler at blive udviklet.

--
Mvh MaxRe: Tryksensor
Hej
Quoted text here. Click to load it

De aller billigste digitale køkkenvægte bruger det princip, og de kan købes
for en lille hund. Så har du i hvert fald princip og eventuelt en
"vejecelle" der kan bruges.

Mvh HaugeRe: Tryksensor
Quoted text here. Click to load it

Ide'en er god nok, men kan dig se at der kan blive et problem med at måle
hurtige bevægelser på denne måde.


--
Peteropfinder
Peter N. Petersen
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Tryksensor
Quoted text here. Click to load it

Hvorfor det? Hvis man tilfører en spænding til de to plader via en høj ohmsk
modstand, vil spændingen jo flytte sig i takt med ændringen af kapaciteten i
kondensatorvirkningen. Det vil jo give samme virkning som en
kondensatormikrofon.

Mvh HaugeRe: Tryksensor
Quoted text here. Click to load it
ohmsk
i

Den metode burde virke, men metoden med at lade "sensoren" indgå i en osc.
er ikke verdens bedste løsning.


--
Peteropfinder
Peter N. Petersen
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Tryksensor
Quoted text here. Click to load it

Man kan fE5% peizo elementer der er velegnet til sE5%dan noget.

Quoted text here. Click to load it

Hvor stort regner du med at dit maksimale tryk kommer til at blive ?

Har vidst stadigvE6%k et par vejeceller pE5% lager...

Klaus

Re: Tryksensor
Quoted text here. Click to load it

Jeg antager at de ikke kan holde til belastningen. Ved sE6%rligt hE5%rde
spark kan man komme op pE5% omkring 17000 N sE5% jeg ville tro at
krystallerne bliver smadret? Det er heller ikke en langsomt stigende
belastning men noget der kommer ret pludseligt.

Quoted text here. Click to load it

Oh? Nogle der kan klare opgaven og som du vil af med?

Re: Tryksensor
Quoted text here. Click to load it

Det er netop piezoelementernes force frem for vejeceller der er en
tung mekanisk og dermed langsom lF8%sning.

Quoted text here. Click to load it

Skal lige se, hvad der er tilbage.


Klaus

Re: Tryksensor

Quoted text here. Click to load it

NTT.dk

-og ja, jeg udvikler forstærkere til dem, og med et passende kort i en
PC, kører det fint. Men det er ikke billigt...Bo //

Re: Tryksensor
Quoted text here. Click to load it

Jeg synes ikke der er priser der?
Er egentlig ogsE5% pE5% markedet efter et accelerometer, som jeg ser pE5%
denne site. Helst tre akser, men en akse vil ogsE5% kunne bruges. Her
skal det gerne kunne klare op til 20G.
Hvad vil priserne vE6%re for sE5%dan et accelerometer og en tryksensor der
gE5%r op til 20kN? Er det slet ikke noget jeg kan komme til pE5% et
hobbybudget?


Re: Tryksensor
Quoted text here. Click to load it


Tag telefonen og ring til dem.

Bo //

Re: Tryksensor
Quoted text here. Click to load it

Lige nu kan jeg meget vel risikere at det jeg skal bruge koster langt
langt ud over hvad jeg vil bruge. Jeg gider ganske enkelt ikke finde
et passende produkt, ringe op, fE5% en medarbejder i rF8%ret og gF8%re mig
dum ved at sige "uha? 20.000 kroner? Jeg ville kun bruge 1000 alt i
alt."
Det er de priser jeg er begyndt at forvente og sE5% er det ligegyldigt.


Re: Tryksensor

Quoted text here. Click to load it

Lige nu kan jeg meget vel risikere at det jeg skal bruge koster langt
langt ud over hvad jeg vil bruge. Jeg gider ganske enkelt ikke finde
et passende produkt, ringe op, få en medarbejder i røret og gøre mig
dum ved at sige "uha? 20.000 kroner? Jeg ville kun bruge 1000 alt i
alt."
Det er de priser jeg er begyndt at forvente og så er det ligegyldigt.

Hej Jacob,

Jeg har arbejdet en del med accelerometre. Da jeg startede fik jeg fat i et
evalueringsboard fra Freescale (tidligere motorola), der består af et lille
printkort med  3 accelerometre (x,y,z) indbygget batteri, en lille
microprocessor der måler accelerationen i de 3 retninger og et RS232 stik
der kan tilsluttes en PC. Desuden medfølger et lille stykke  windows
software der kan en masse sjove ting bl.a. vise x,y,z accelerationen,
fritfald detektering, tiltindikator mm. Jeg ved ikke hvad det koster, men
gætter på ca. 500kr. - jeg fik mit gratis, da jeg kontaktede freecale via
internettet (kan ikke lige huske hvor).

Du kan se evalueringsboardet her:
http://www.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN1986.pdf

og diagrammet er her:
http://www.freescale.com/files/soft_dev_tools/hardware_tools/schematics/RD1986MMA2260DSCHEM.pdf

Udover Freescale findes en række andre leverandører af accelerometre 1,2 og
3 akset som Analog Devices, Kionix, ST, VTI, Memsic.

Kionix har en chip KXP84 der indeholder et 3-akset acc.meter med en I2C/SPI
interface der er nem t interface til med 3.3v eller 5v-logik.

Her en simpel formel for acceleration (Newtons 2. lov):

F = m * a

, hvor F er kraften i Newton, m er massen af et legeme i kg. og a er
accelerationen i m/s².

- eller sagt på en anden måde:

kraft er lig med masse gange acceleration.

Denne formel fortæller at hvis du f.eks.monterer dit accelerometer på et
legeme med masse 100 kg og ved et spark måler acceleration på 2 m/s²   så
har sparket en kraft F som følgende:

F = 100kg * 2 m/s²

F = 200 Newton

På denne måde kan du dimensionere massen så du en passende acceleration ved
en given kraftpåvirkning fra spark, slag osv.

Med venlig hilsen
Torben W. Hansen
Re: Tryksensor

Quoted text here. Click to load it
http://www.freescale.com/files/soft_dev_tools/hardware_tools/schematics/RD1986MMA2260DSCHEM.pdf
Quoted text here. Click to load it

Jeg havde overset at du tidlige i tråden nævnte en kraft på 17000 N. Til det
skal der bruges et acc.meter i den høje ende, f.eks. ADXL321 fra Analog
Device, +/-18G, 2 akser (3.75$ v. 1000 stk., men mon ikke du kunne bestille
nogle samples ?) -
eller ADXL78, +/-70G, 1 akse (7$, men her nærmer vi os smertegrænsen for
pengepungen). Begge giver analoge outputs og der skal laves et eller andet
elektronik til udlæsning.

http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,764%255F800%255F0%255F%255F0%255F,00.html

Ved ADXL321, 18G giver det følgende regnestykke:

17000N = m * 18*9.82 m/s²  =>  m = 96 kg der er den mindste masse for
legemet.

og ved ADXL78, 70G. Regnestykket bliver så:

17000N = m * 70*9.82 m/s²  =>  m = 24,7 kg som den mindste masse for
legemet.

Med venlig hilsen
Torben W. Hansen

Re: Tryksensor
Quoted text here. Click to load it

Takker. Det var billigere end hvad jeg havde forventet. Meget
billigere faktisk.
Princippet med F3D%ma kender jeg da min baggrund primE6%rt er fysik
+datalogi og netop ikke elektronik, hvilket jo sE5% gF8%r at problemerne
stadig er der, men ligge andre steder.
Da jeg troede accelerometre var en del dyrere sE5% havde jeg end ikke
overvejet at montere et og mE5%le den lineE6%re acceleration pE5% et objekt
med kendt masse ved sammenstF8%d. Det er faktisk en langt bedre metode,
da det er en del mere fleksibelt med hensyn til opstillingen. BehF8%ver
ikke vE6%re en solid vE6%g.  His man mE5%ler i tre dimensioner kan man jo
stoppe det ind i en bold med sand og bare gE5% til den :-)

Jeg vil droppe vejeceller og fE5% mig nogle accelerometre at lege med.
Godt tip!


Re: Tryksensor
news:d229ef05-073c-4ae1-ad88-Princippet med F=ma kender ,

Quoted text here. Click to load it

Jeg har ikke checket det, men med lidt snilde kan du sikkert udskifte de 3
freescale acc.-metre med 3 ADXL78, 70G fra Analog Device. Så skal du stort
set ikke lave noget elektronik. Test-software følger med evalueringskit'et
og hvis du har en datalogi-uddannelse kunne sikkert skrive din egen i C,
java, VB eller lignende.

(Før andre leverer en "Uppercut" - så husk lige at skrive dit navn i
slutningen af din post ;o)

Med venlig hilsen
Torben W. HansenSite Timeline