TINY2313- steppermotor

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

For å styre en steppermotor trenger jeg en firkantgenerator (eller 3). On
time = 2,0 uS (steppulsbredde). Oftime er variabel, min 1 uS. Utgangen går
som "stepsignal" til dtiveren. Ved slutten av "offtime" genereres et IRQ.
Generatoren bør være "free running".

Jeg ser at jeg skal bruke deler av en PWM-funksjonen,  men det er svært
uklart hvordan.

Noen som kan gi en kort stikkordsforklaring hvordan?

HMSite Timeline