teleslyngeforstærkere. - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Re: teleslyngeforstærkere.
Den 02-08-2012 01:07, snipped-for-privacy@adslhome.dk skrev:
Quoted text here. Click to load it

bringer også spørgsmålet på bane: hvorfor denne øgning i norm?

Jeg forestiller mig det er fordi dengang bestod den typiske modtager af
et godt batteri, en gedigen forstærker, en stor hovedtelefon og et
håndtag med en kraftig pickupspole ??
Ingen af delene kan opfyldes idag!!
//finn

Re: teleslyngeforstærkere.
Den magnetiske feltstyrke mE5%les i D8%rsted, som kan konverteres til A/m. =
SE5%ledes bliver 1 Ampere/meter lig med 4 x 3,14 x 0,001 D8%rsted. Hvis man=
 tager en cirkulE6%r20%
slynge med diametren D og n antal vindinger og sender en strF8%m pE5% I Amp=
ere igennem spolen, bliver feltstyrken H sE5%ledes:

     H3D% I gange n divideret med D

Der er altsE5% ikke noget med kvadratmeter. Man kan selv realisere en sE5%d=
an slynge:
LE6%g en ledning rundt i en cirkel med 1 m som diameter, og send sE5% en ke=
ndt strF8%m igennem, men bemE6%rk at den nE6%vnte feltstyrke er i centrum a=
f cirklen.

Og mens jeg er igang sE5% lige lidt om strF8%mfF8%dning. Slyngen er en selv=
induktion og dens "impedans" stiger lineE6%rt med frekvensen. SE5% hvis man=
 forsyner den fra en hF8%jttalerudgang vil strF8%mmen igennem slyngen falde=
 med stigende frekvens. Hvis man derimod strF8%mfF8%der den vil feltstyrken=
 vE6%re konstant. Det forudsE6%tter selvfF8%lgelig en uendelig stor formods=
tand, men allerede med en 10 gange sE5% stor formodstand kan opnE5%s et rim=
eligt resultat. I de specielle teleslyngeforstE6%rkere bruger man naturligv=
is ikke en modstand. I stedet for E6%ndrer man modkoblingen i udgangstrinet=
 fra spE6%ndingsmodkobling til strF8%mmodkobling. Det findes forF8%vrigt og=
sE5% i visse udgangsforstE6%rkere. Klein+Hummel lavede en sE5%dan en gang o=
g hvor man med potentiometre kunne indstille spE6%ndings- og strF8%mmodkobl=
ing.

Jeg hE5%ber hermed at have klaret begreberne.
Mvh Frej


Re: teleslyngeforstærkere.
Den lF8%rdag den 4. august 2012 01.20.22 UTC+2 skrev (ukendt):
Quoted text here. Click to load it
an tager en cirkulE6%r20%
Quoted text here. Click to load it
hej Frej
jeg kan godt fF8%lge dig det meste.. jeg mener nu at feltet falder lineart =
fra wiren sE5%ledes at feltstyrken er stF8%rst ved wiren og falder med afst=
anden lineart.
er jeg galt pE5% den her.. du skriver nemlig om feltet i midten ..
jeg sender en puls ud i en slynge hvor en grE6%srobot kF8%rer nE5%r der er =
felt.. hvis jeg har for lille strF8%m i wire sker der det at den kun kF8%re=
r fra wire og en meter ind.. sE5%ledes kunne jeg faktisk styre den sE5% den=
 kun kF8%rte tE6%t pE5% wire nogle gange..
det er bare at mit eksperiment her siger mig at det mE5% vE6%re feltet der =
falder ,jo lE6%ngere jeg kommer fra slF8%jfe eller wire.. korrekt eller fej=
lopfattet ?
alex

Re: teleslyngeforstærkere.
Den 04-08-2012 01:20, snipped-for-privacy@adslhome.dk skrev:
Quoted text here. Click to load it

Meget fornemt, tusind tak.

Opfølgning:
Du er inde på at målingen sker i centrum.
Min opfattelse har altid været at signalstyrken stort set ikke ændrer
sig indenfor sløjfen, men [heldigvis!] aftager kraftigt [med kvadratet?]
udenfor??

//finn

Re: teleslyngeforstærkere.
Quoted text here. Click to load it
20%

Quoted text here. Click to load it

jeg er klar over at feltet ikke burde falde ind mod centrum..hvis man tegne=
r en concentrisk cirkel med mindre radius sE5% er feltet faldet i styrke ,s=
om funktion af et lille stykke af slyngens lE6%ngde.. men da den nye cirkel=
 er mindre bliver der igen lige sE5% mange feltlinier ved den mindre cirkel=
.. sE5%ledes burde der vE6%re samme feltstyrke overalt i cirklen.. Min erfa=
ring med faldende signal lE6%ngere inde , skyldes mE5%ske at jeg har en fir=
kantet slF8%jfe.. ..der vil feltet i hjF8%rnerne komme fra to sider og bliv=
e kraftigere der. men sE5% svarer pE5% langsiderne.. Det er hvordan jeg for=
estiller mig det .
At feltet sE5% falder hurtigt af ,uden for er samme E5%rsager.. her fE5%r m=
an en stF8%rre cirkel ,et stykke udenfor ,men der er blevet lE6%ngere melle=
m feltlinierne, og de skal dE6%kke et stF8%rre areal.. sE5% det falder hurt=
igt..
Disse betragtninger gE6%lder hvor feltlinierne falder med radius, og det sk=
er uden kvadrat eller andet.. men igen nE5%r man mE5%ler inden for slynge k=
unne det se ud som der var noget exponentialt med , og det er kun grundet c=
irklen man mE5%ler ved ,bliver mindre end wire .. sE5%vidt min opfattelse..=
 mE5%ske kan en anden vE6%re mere precis20%
alex

Re: teleslyngeforstærkere. - virker
Den 04-08-2012 16:28, Alex skrev:
Quoted text here. Click to load it
en concentrisk cirkel med mindre radius så er feltet faldet i styrke ,som
funktion af et lille stykke af slyngens længde.. men da den nye cirkel er mindre
bliver der igen lige så mange feltlinier ved den mindre cirkel.. således burde
der være samme feltstyrke overalt i cirklen.. Min erfaring med faldende signal
længere inde , skyldes måske at jeg har en firkantet sløjfe.. ..der vil feltet i
hjørnerne komme fra to sider og blive kraftigere der. men så svarer på
langsiderne.. Det er hvordan jeg forestiller mig det .
Quoted text here. Click to load it
større cirkel ,et stykke udenfor ,men der er blevet længere mellem feltlinierne,
og de skal dække et større areal.. så det falder hurtigt..
Quoted text here. Click to load it
uden kvadrat eller andet.. men igen når man måler inden for slynge kunne det se
ud som der var noget exponentialt med , og det er kun grundet cirklen man måler
ved ,bliver mindre end wire .. såvidt min opfattelse.. måske kan en anden være
mere precis
Quoted text here. Click to load it

Jeg blev smidt af Sunsite, og kan ikke finde ud af at sætte mit nye
passwd ind i Thunderbird, så derfor den længere tid.

Jeg har nu fået eksperimenteret, og har en velfungerende teleslynge
kørende. det er da fantastisk så lidt der skal til:
Jeg havde en subwoofer, som ikke havde været brugt i et par år, stående
bag sofaen. Ledningen blev klippet i begge ender og monteret med et par
Phonestik. Sofaen blev vendt i vejret, og en stump alm. 3leder
telefonledning klipset i bundrammen.og en hun-phone monteret i en 4polet
samlemuffe. Et gammel ½w pchøjtaler blev kannibaliseret, og printet
smidt i en montagekasse, og højtalerudgangen smidt i et hun-phonestik.
PCstikket blev udskiftet med et phonestik som gik i fjernsynets
linieudgang, og Voila!
Signalet er ens i hele sofaens længde, og væk, bare jeg står foran sofaen.
Med kun 1 leder monteret, er signalet klar, men behøver øgning af
volumen på høreapparater. med 2  ledere monteret som 2 vindinger, er det
lige hørbart forbedret (3db?), og med alle 3 ledere monteret som 3
vindinger er niveauet, som normalt, uden teleslynge.
Med den d-mærkede trafo mrk 12V-0,250 ma, er strømforbruget til at leve
med. Den tænder sammen med lampen bag TVet :-)
Ufatteligt udstyret skal være så dyrt :-)

//finn

Site Timeline