Strøm/Effektmåling

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej

Hvis jeg nu ønskede at måle en strøm og overvåge denne til et vist antal
computere (dvs. vi arbejder med faseforskudte strømme), kan man så blot
anvende en shunt-modstand og lave en 100 samples eller mere på en
periode over shunt-modstanden, dvs. 1/50 sekund her i danmark.

Lægge dem ind via en digital overførsel til computeren og derudfra
beregne på baggrund af den spændingsdeling, som opstår mellem udstyret
og modstanden (evt. forstærke målingen).
Det er selvfølgelig ikke en præcis måling, men hvor præcis kan man regne
med den er?

Forestil Jer et 8-bit skifteregister til at holde de 100 samples,
hvordan vil det så være lettest at overføre ens måling? Serielt,
parallelt? Hvilke kredse præcis vil i anbefale?

Bemærk, det skal laves billigst muligt, og helst ikke prof. kredse til
400 kr. stykket ønskes benyttet!


Mvh / Preben


--
If your Dell laptop is unstable, try change the power supply - it works!
But the Dell will still stink! Nothing can change that!!!


Re: Strøm/Effektmåling

"64bit[at]mailme[dot]dk" <"64bit[at]mailme[dot]dk"> wrote in message
Quoted text here. Click to load it

Det er halvdelen af målingen, du skal også måle spændingen og så gange de to
målinger sammen. Resultatet kan du så beregne gennemsnittet af over nogle
perioder og du har det korrekte effektforbrug.

Jeg er ikke sikker på at 100 samples på en periode er nok.

Der findes færdige analog multiplier chips, hvis du bruger sådan en til at
gange strøm og spænding, så får du direkter effektforbruget ud.

Re: Strøm/Effektmåling
Hej igen

Quoted text here. Click to load it

Hvis jeg kender shunt-modstanden kan jeg da netop finde strømmen gennem
den modstand, dvs. strømmen gennem hele kredsløbet, da jeg også ved der
ligger 230 sqrt(2) sin(wt) på kredsløbet.
Men det er på den anden side rigtigt at jeg ikke kan vide
faseforskydningen af denne? Men hvordan måler jeg strømmen? Jeg kan vel
ikke rigtig måle strømmen uden at måle spændingen over en modstand. Men
det betyder vel blot at jeg skal lave et rent resistivt kredsløb, hvor
jeg måler spændingen over en modstand (spændingsdelt), så har jeg jo en
ikke fase-forskudt spændings-reference som jeg kender amplituden af.
Derefter kan jeg lave en måling simultant over shunt-modstanden
forbundet i serie med computeren. Og så gange disse værdier sammen. Men
hvordan helt præcist kommer jeg så til effektberegningen. Det er jo
normalt P = V_rms*i_rms*cos(phi), men her har jeg jo ikke målt RMS, men
derimod momentant. Hvordan så?

Lad os lige skrive et par formler så:

    V(t) = 230 sqrt(2) sin (wt)

    i(t) = 230 sqrt(2) sin (wt) / Z
         = 230 sqrt(2) * (1 / |Z|) * sin(wt - phi)

men problemet er videre end som så, for jeg kender jo godt nok w, men
jeg skal finde phi og strømmen i.

Dvs.

       R_s
   ---<===>-----<==== computer ====>----
    |       |
    |       |
      V_out


   V_out = 230 sqrt(2) * alpha * sin(wt - phi)

   alpha = R_s / (|R_s + Z_computer|)

Dog måler jeg V_out og kan derfor også finde alpha, men phi er stadig
ukendt jo.

Man kunne vel egentlig blot finde fase-forskellen på baggrund af
nulgennemgange for rent resistivt kredsløb og så spids-spændingen over
shunt-modstanden i serie med computeren?


Quoted text here. Click to load it

Hvor mange? - 1000?

Quoted text here. Click to load it

Eksempel på en kreds ville være lækkert - helst ikke for dyr en kreds.


Mvh / Preben

--
If your Dell laptop is unstable, try change the power supply - it works!
But the Dell will still stink! Nothing can change that!!!


Re: Strøm/Effektmåling

"64bit[at]mailme[dot]dk" <"64bit[at]mailme[dot]dk"> wrote in message

Quoted text here. Click to load it

Ved at måle spændingen over målemodstanden og de 230 volt samtidig, får du
en øjebliksværdi, som du kan gange sammen, der skal ikke noget cos phi på.
Gennemsnittet over en periode af de sammengangede værdier er effekten, husk
at beregningerne skal laves med fortegn, der vil nemlig komme negativ effekt
også (når cos phi er <>0).

Den korrekte matematiske funktion er egentlig et integral af strøm*spænding,
som så løses numerisk ved at lave mange samles i hver periode.


Quoted text here. Click to load it

Strømmen får du selvfølgelig med en RMS beregning (sum af spænding^2 over
målemodstand).
Du kan så beregne cos phi ud fra den tilsyneladende effekt (Urms*Irms) og
den sande effekt (summen(U*I)).Quoted text here. Click to load it

Ved det ikke, men jeg tror nok at jeg så et professionelt instrument der
brugte 4000.


Quoted text here. Click to load it
at

F.eks.
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/277093686AD633_e.pdf

Hvis du sætter et RC filter på udgangen af sådan en chip, så har du direkter
sand effekt (Når de to indgangen er øjebliksværdier af strøm og spænding).

Re: Strøm/Effektmåling
Quoted text here. Click to load it

Hvis du nu bruger line in på et standard lydkort får du 2x
16bit@44.1kHz, det burde række til hvadsomhelst.

Tilbage er blot at sørge for sikker galvanisk adskillelse mellem
højspændingsdelen og pc'en.

--
  Regards Flemming Frandsen - http://dion.swamp.dk
  PartyTicket.Net co founder & Yet Another Perl Hacker


Re: Strøm/Effektmåling
<snip en masse bla bla om hvordan man ik skal gøre det>

    Da du skal måle på PC'ere kan du ik bare nøjes med så få målinger osv...
og at gå ud fra du kender det ene ud fra du kender shunten osv... det gør
det meget være, da vi jo snakker om switchmode forsyninger.

Quoted text here. Click to load it


    Øh, hvem tager så meget for dem ???

    http://www.sames.co.za /

    Deres kredse har jeg brugt med kanon resultat i projecter det sidste års
tid, og de er til priser mellem 30 og 40Kr... og er 2-3 generationer længere
fremme end Analog devises serie af samme type.

    VH
    Lars MolnitSite Timeline