Spændingsfølger med op-amp

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej.

Jeg har lige et spørgsmål angående ovenstående kobling. Når det nu er sådan,
at indgangsspændingen er lig udgangsspændingen, skyldes det så, at når man
fx lægger +5VDC på indgangen, så stiger udgangen til en værdi, der er
_virtuelt_ +5, men ikke helt, kun næsten? Nu vil der så være en mikroskopisk
spændingsforskel mellem de to indgange, hvilket giver en udgang på +5. Altså
fx lille_tal*100.000gg = +5V.

Er det ikke korrekt forstået? I mine bøger står der bare nogle fine
beregninger, og de er jo også gode nok, men man skal jo ligesom kunne
overbevise sig selv om hvordan det virker.


Venlig hilsen
    Anders.Re: Spændingsfølger med op-amp
Quoted text here. Click to load it
sådan,
Quoted text here. Click to load it
mikroskopisk
Altså
Quoted text here. Click to load it

Rigtigt - Udgangen vil stille sig på den værdi der giver 0 difference mellem
de to indgange (forudsat koblingen er rigtig)

mvh

KlausRe: Spændingsfølger med op-amp
Hej Anders,


Quoted text here. Click to load it

Det er noget ævl at snakke om "_virtuelt_ +5V".
Du har sikkert fået termen "virtuelt" rodet ind i det fra begrebet virtuelt
stel, som dækker over at en op-amp altid vil prøve at holde samme
potentiale på sine indgange, så hvis den ene er lagt til stel vil den anden
have samme _potentiale_ som stel uden dog at være stel (altså virtuelt
stel).
Når det gælder "+5V" er den enten +5V eller ikke +5V (man kan heller ikke
snakke om virtuelt 0V for her er der igen tale om et potentiale - selv om
det sagtens kan være, og oftest er, samme potentiale som stel/jord).


Quoted text here. Click to load it

En spændingsfølger prøver simpelthen at udligne en potentialeforskel mellem
indgangene ved at ændre udgangen til den enten lykkes eller må give fortab.


Quoted text here. Click to load it

Nej! En spændingsfølger har ingen forstærkning, deraf navnet.

Start med 0V på indgangen, så er udgangen også 0V (ideal op-amp).
Når du så lægger +5V på den ikke-inverterende indgang er denne meget højere
end den inverterende indgang, hvorfor udgangen vil gå mod så positivt et
potentiale som den overhovedet kan.
Når den undervejs mod den positive forsyning når +5V er indgangene ens og
den er igen i ligevægt og "stopper" der til der igen er en ændring på ikke-
inverterende indgang.


Quoted text here. Click to load it

Prøv at se på et principdiagram for den mest rudimentære op-amp, det er nok
lettere at forstå funktionen så (og relatere de "fine beregninger" :)


--
Venlig hilsen,
Søren
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Spændingsfølger med op-amp
Ello.
Quoted text here. Click to load it

Nej, den forstærker ikke indgangsspændingen, men operationsforstærkeren har
da stadigvæk sin råforstærkning, uafhængigt af det ydre kredsløb. Det jeg så
mener er, at den inverterende(og dermed udgangen), stiger til fx 4,99995V,
hvorefter potentialforskellen mellem de to indgange er 0,00005V. Er
op-ampens råforstærkning så 100.000gange, giver det:
0,00005V*100.000gg = 5V


Hilsen Anders.Re: Spændingsfølger med op-amp

Quoted text here. Click to load it

For en spændingsfølger med input X output Y og forstærkning A kan følgende
ligning opstilles:

Spændingsforskellen mellem plus og minus indgangene gange forstærkning er
lig spændingen på udgangen.

(X-Y)*A=Y  <=>

X*A-Y*A=Y  <=>

X*A=Y*A+Y  <=>

X*A=(1+A)*Y  <=>

Y=(A/(1+A))*X

Hvis A er uendelig bliver Y=X.
Hvis A er 100.000 bliver Y=0.99999*X. (ca.)

mvh
Mikkel.Re: Spændingsfølger med op-amp
Hej Anders,


Quoted text here. Click to load it

Ja, det er den den bruger til at sætte udgangen lig med indgangen (hvis den
kan - det afhænger af flere forhold om den er i stand til det).


Quoted text here. Click to load it

Og hvilket fænomen er det så der (i dit scenario) får den til at stige til
lige netop de 4,99995V ? ;)

Den ser forskellen på de 0V og de 5V og siger "råforstærkning x 5V =
500'000V (i dit eksempel), jeg må vist til at knokle" og begynder at hæve
spændingen, når den efter en vis tid (slew rate) når op på de 5V eksisterer
der ikke længere en forskel og den slapper af og tager sig en puster efter
veludført arbejde.

Betragt den som en potentiale-udligner frem for en forstærker, så bliver
det lettere at forstå virkemåden.


--
Venlig hilsen,
Søren
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.

Site Timeline