Spændingsdeler med kondensator??

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Jeg har brug for at kunne dimensionere spE6%ndingsdelere til 230V AC.
hvori indgE5%r en kondensator i serie med modstanden. Da det kniber mig
lidt at dimensionere disse har jeg brug for hjE6%lp. Enten til en side
der belyser problematikken eller til et lille program der kan klare
det.

Venligst svar i mails pE5%:  bl(fjern)@bazic.dk

PE5% forhE5%nd tak

Re: Spændingsdeler med kondensator??
Quoted text here. Click to load it

SpE6%ndingsdeleren bestE5%r af en fast modstand pE5% X ohm. og impedansen p=
E5%
kondensatoren ved den givne frekvens. Xc3D%1/(2xPixFxC). F er frekvensen
(i dit tilfE6%lde 50 Hz), C er kondesatorens kapacitet.


Quoted text here. Click to load it

NE6%h, sE5%dan fungerer usenet ikke, sE5% lE6%rer andre jo ikke noget.

Klaus

Re: Spændingsdeler med kondensator??
Quoted text here. Click to load it

Kan evt henvise til denne site http://www.dsel.dk/formler.shtml
der er nok en formel der kan bruges.Re: Spændingsdeler med kondensator??

Jeg har brug for at kunne dimensionere spændingsdelere til 230V AC.
hvori indgår en kondensator i serie med modstanden. Da det kniber mig
lidt at dimensionere disse har jeg brug for hjælp. Enten til en side
der belyser problematikken eller til et lille program der kan klare
det.


Nu skriver du ikke hvad du skal bruge det til, men pas på med at de kan
miste kapacitet, og du får mindre strøm ud...

KasperSite Timeline