SMPS uden trafo?

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View

 Som sÃ¥ mange andre har jeg et hav af 220V adaptere til diverse
elektronik liggende. Nogle af dem er minstænkeligt lette, så jeg har
en mistanke om at de på en eller anden måde er konstrueret uden en
transformator. I princippet burde det vel heller ikke være svært at
lave en SMPS uden den, hvis man blot starter med 220V dioder og en
kondensator der kan klare mosten. Men kan det egentlig lade sig gøre
at lave sådan en konstrukion, uden at man risikerer at få en fase med
ud på lavspændingssiden?

--
/Wegge

Leder efter redundant peering af dk.*,linux.debian.*

Re: SMPS uden trafo?
Quoted text here. Click to load it


Meget høj switch-frekvens og moderne kernematerialer = meget lille/let
transformator. Stadig med galvanisk adskillelse mellem primær og sekundær.
Det må ikke sammenlignes med de "gamle" stikkontakt-strømforsyninger
hvor der sidder en transformater med jernkerne der kan overføre effekten
ved 50Hz, hvis det er sådan nogle du tænker på..

/Lars.

Re: SMPS uden trafo?

Quoted text here. Click to load it
 
Quoted text here. Click to load it

 Hvad er "moderne kernematerialer", og hvor store mÃ¥l har sÃ¥dan en
trafo, hvis den skal levere en 1-200mA/5V?

Quoted text here. Click to load it

 Ja, det er det.

--
/Wegge

Leder efter redundant peering af dk.*,linux.debian.*

Re: SMPS uden trafo?
Hejsa,

Quoted text here. Click to load it

Ferrit-materiale, 1 kubikcentimeter hvoraf en ikke ubetydelig del er
isolationsmateriale....


/ClausRe: SMPS uden trafo?

Quoted text here. Click to load it

 Det var godt nok ikke meget :) Er der sÃ¥ ogsÃ¥ en bedre virkningsgrad
i sådan en fætter?

--
/Wegge

Leder efter redundant peering af dk.*,linux.debian.*

Re: SMPS uden trafo?
Hej Anders

Quoted text here. Click to load it


Det er jo netop hele ideen, en 50 Hz transformer er i virkeligheden ikke
en særlig god løsning. Derfor har man i rigtig mange år f.eks. brugt
400 Hz i flyvemaskiner da det gør transformatore meget mere effektive
og deraf meget lettere. I moderne strømforsyninger køre man med
meget høje frekvenser og så kan transformerne blive endnu mindre,
hvilket så giver systemer med høj virkningsgrad.

--
Mvh
MaxRe: SMPS uden trafo?

Quoted text here. Click to load it

 Hvordan bliver primærsiden af en transformator pÃ¥virket at
SM-kredsløbets frekvens? Er det strikket sådan sammen at der sidder en
SM på 220V, der lever en høj frekvens ind i en trafo, og derefter
sidder der så endnu en diodebro og udglatning?

 Jeg beklager, hvis jeg stiller spørgsmÃ¥l hvor svaret er indlysende,
men jeg har ikke haft sindsygt meget med emnet at gøre i de sidste
15-20 år.

--
/Wegge

Leder efter redundant peering af dk.*,linux.debian.*

Re: SMPS uden trafo?
Quoted text here. Click to load it

Jeps, først ensretter man til 310 VDC og hakker så denne spænding i
stykker med SMPS'en for at føde den ind i den (nu meget mindre grundet
den høje frekvens) lille transformator.

På sekundærsiden ensrettes der så igen og der kan være feedback til
switcheren på primæsrsiden, hvis der skal laves regulering.
Udgaltningskondesatoren på sekundærsiden behøves heller ikke at være så
stor idet den "lades op" langt oftere end en kondesator på en 50Hz
transformator.

Prøv at se denne:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:SmSntWoIc.jpg

Ensretningen er de 4 dioder til højre, den store lyt nederst er den på
"højspændingssiden". Zenerdioden og den lille kondensator er
sandsynligvis styrespænding til switcheren, alternativt "kick-start" da
det ligner en fritløbende SMPS.
Sekundærsiden har en opretstående ensretterdiode, og en kondesator, samt
en zenerdiode og en transistor der sandsynligvis udgør
reguleringskredsløbet der giver feedback via optokobleren.


Klaus
--
 Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.dk
        Min egen hjemmeside: http://www.moppe.dk
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: SMPS uden trafo?

Quoted text here. Click to load it

 Tak for den fine gennemgang. SÃ¥ behøver jeg ikke længere spekulere
over hvordan det hænger sammen.

--
/Wegge

Leder efter redundant peering af dk.*,linux.debian.*

Re: SMPS uden trafo?
Den mandag den 9. april 2012 20.12.49 UTC+2 skrev Klaus D. Mikkelsen:
Quoted text here. Click to load it

BemE6%rk trafoen, den er gappet. Dvs der er tape mellem E kerne halvstykker=
ne, sE5% det er en flyback topologi. SE5% den virker ikke som en standard 5=
0Hz trafo, blot med hF8%jere switch frekvens, men som en koblet induktor (e=
nergi overfF8%rer nE5%r swith slukker)

Det er den billigste lF8%sning og den som nE6%sten alle mobil ladere osv br=
uger.

mvh

Klaus

Re: SMPS uden trafo?
Quoted text here. Click to load it

50Hz virker ogsE5% fint, det krE6%ver bare mere jern og kobber hvis der
bliver
sparet (kvalitet og mE6%ngde) bliver det ineffektivt

en SM er ikke nF8%dvendigvis mere effektiv, men er det sandsynligvis
bla. fordi de er bugget efter nye regler for effektivitet some gamle
bygget til
grE6%nsen billige wallwarts ikke kan overholde


-Lasse

Re: SMPS uden trafo?
Hejsa,


en SM er ikke nødvendigvis mere effektiv, men er det sandsynligvis
bla. fordi de er bugget efter nye regler for effektivitet some gamle
bygget til
grænsen billige wallwarts ikke kan overholde


-Lasse

---

Man skal stå _RIGTIGT_ tidligt op om morgenen hvis man skal konstruere en
reguleret og stabiliseret smps med en virkningsgrad der er lavere end en
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: SMPS uden trafo?
Den 09-04-2012 13:43, Anders Wegge Keller skrev:
Quoted text here. Click to load it
Uden at kloges for meget på det kan jeg da lette sløret lidt
(principielt) for SMPS.

230 V~ ensrettes og filtreres til en jævnspænding, der efterfølges af en
lille transformator, samt en kondensator. Til sammen danner de en en
svingningskreds, der genererer en vekselspænding (lavspænding), der i
sin tur hentes ud på transformatorens sekundærvikling. Dvs, at vi også
opnår galvanisk adskillelse, hvad der i sig selv ikke er uvæsentligt.

Denne vekselspænding vælges til det ønskede niveau for igen at blive
ensrettet og evt. stabiliseret.

Dette stærkt skematiseret.

Fordelen? Ja, den ligger i, at selve transformatoren er meget lille,
idet svingningen, den er med til at genere, ligger på en langt højere
frekvens (svingningstal/S.) Øvrige komponenter er ligeledes tilpasset
formålet, så man får en strømforsyning,der kan yde en langt større
effekt pr. vægtenhed - og også produktionspris - end en lineær
strømforsyning.
--
Ha' det rart. Karsten H. (7870)

Site Timeline