simulering af støj på transistor (bc550 + spice)

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej,


Jeg har erfaret, efter at have spurgt her inde tidligere, at der er
langt imellem gode støjmodeller for operationsforstærkere.

Hvordan er det med transistorer? jeg sidder med en jordet
base-forstærker, baseret på en  bc550, som jeg forsøger at beregne
støj på. Nogle ting er jeg enig med Spice i, men, når jeg f.eks. skal
regne støjen fra kollektermodstanden ned til emitteren, bliver jeg sq
uvenner med spice. :(


/Henrik

Re: simulering af støj på transistor (bc550 + spice)

Quoted text here. Click to load it

Transistorstøj er jo modelleret, så længe du holder dig til "rimelige"
arbejdsforhold. Modstande har almindelig termisk støj. Så derfor kan du
"bare" regne løs.

Desværre er jeg meget ophængt for tiden, men lidt støtte kan jeg vel yde.
Vis mig problemet :-))

Bo //Re: simulering af støj på transistor (bc550 + spice)
Quoted text here. Click to load it
[...]

Allrigh.

Jeg har hermed smidt et indscannet A4-ark med kravtæer op her;
url:
http://users.cybercity.dk/~ccc60969/bjt_cb_noise.jpg...

Jeg håber at du/i har lidt mere, end et 56k modem, fordi det fylder
altså 1,23 mb ... Man skal jo også  kunne se hvor mange gange jeg har
visket ud. :)

Der er vist diagrammet og den støjmodel jeg bereger ud fra.
r1 og r2 ser jeg bort fra pga. koblingen til stel.
Jeg har opstillet knudepunktsligninger i emitter for de forskellige
støjkilder. Mellemregningerne er sprunget over. Ved siden af de
beregnede resultater er angivet de værdier, som Spice simulerer ( i
parantes).

Mit problem er, tror jeg, at jeg ikke er klar over, om
tilbageskrivningen af kollektermodstandens termiske støj (ec) til
emitter er korrekt. Jeg er for det første nødt til at flytte den om på
den anden side af modstanden - ellers løber der, i mit hoved, ingen
strøm, da der ikke er noget spændingsfald over modstanden (rc) fordi
strømkilderne (ic) og (gm*vpi) afbrydes. Derfor flytter jeg den om på
den anden side af modstanden, beregner strømmen i modstanden og regner
baglæns for at finde ud af hvilket spændingsfald der kræves over (rpi)
og på den måde får jeg ligningen. Men jeg beregner en værdi:

  ece^2 = 4,781*10^(-19)

hvor Spice giver:

  ece^2 = 1,691*10^(-23)

så jeg tror måske ikke at det er den rigtige måde at angribe det på?
...


/Henrik

Re: simulering af støj på transistor (bc550 + spice)
Quoted text here. Click to load it
[...]

Øh, hvis jeg ikke afbryder (gm*vpi) hvilket nok egentlig er mere
rigtigt, og lader min støjkilde sidde, så vil der løbe en strøm
(ec-ve)/rc i kollekteren. Den må jo så fise ud gennem hhv. (rx+rpi) og
(rge)... Men så får jeg bare

  ece^2  = ec^2 = 1,151*10^(-16)

hvilket er endnu længere fra Spice's resultat ... Jeg glæder mig til
at høre, hvordan det fungerer i virkeligheden . :)


/Henrik

Site Timeline