Simulering af relæ spole

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej

Hvordan simulere jeg en relæ spole når jeg har problemer med den færdige
relæ komonent?

spole og modstand i serie ikke ?

KasperRe: Simulering af relæ spole
Quoted text here. Click to load it

-jo, og hvis du skal gøre det endnu bedre, er der også
viklingskapaciteten, der gør at det er en svingningskreds.

Kan du beskrive problemet, så kan jeg bedre hjælpe dig med simuleringen,

Bo //

Re: Simulering af relæ spole

Quoted text here. Click to load it

Problemet er vi på arbejde har en transistor i vores produkt der brænder af,
og jeg er ved at få grå hår :(
Det er et produkt der har kørt 5-6År og nu giver det problemer, så det er
ikke et jeg har designet.

Derfor vil jeg gerne lige simulere det, og der indgår en relæ spole.

Diagrammet kan ses her: (TR8, der dør)
http://rapzak.mine.nu/tr8.pdf

udpakning af chippen kan ses her:
http://rapzak.mine.nu/tr8_1.pdf

Hvis der vil høres mere om selve problemet har jeg det på UK...

KasperRe: Simulering af relæ spole
Quoted text here. Click to load it

Har problemet altid været der ?
 
Quoted text here. Click to load it

Hjælp mig lige her:

Du har 10 volt ind på emitteren af TR8 og ind på ben 1 af D1.

Vha basis (og modstande) omkring TR8 kan du tænde for TR8 og lægge de 10
volt ned på minussiden af C10. Plussiden af C10 er opladet til 9,3 volt
gennem dioden mellem ben 1 og 3 på D1.

Jeg kan se meningen med de andre 3 dioder (slukkedioder til
relæspændingen), men netop strækningen 1 til 3 på ben 1 kan jeg ikke
rigtigt greje. Var den der ikke ville TR8 give en puls gennem C10 og
åbne den af de 3 relæer der er tændt for vha TR3-5 når TR7 aktiveres

Quoted text here. Click to load it

Jo tak.

BC856B har en kontinuerlig maks collectorstrøm på 100mA og Peak på
200mA. Du trækker ca 2mA i basis, når du tænder og med en Hfe på ca 300
giver det potentielt en strøm på 600mA...


Klaus
--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Simulering af relæ spole
Quoted text here. Click to load it

Nej kommet indenfor det sidste år, det har været produceret siden 2002.
Så ca. 3-5år uden nævneværdige reklamationer


Quoted text here. Click to load it

D1- 1 til 3 bruges til at lade C10 op gennem R3, så når TR8 aktiveres giver
det en spænding på ca 19V til relæet.

Quoted text here. Click to load it

http://rapzak.mine.nu/tr8.txt

Quoted text here. Click to load it

Jae, den kunne man dæmpe lidt...

KasperRe: Simulering af relæ spole
Quoted text here. Click to load it

Så det er let at lave en track record på, hvad der er blevet ændret....
Jeg vil gætte på skift i leverandør af transistor, eller relæer.
 
Quoted text here. Click to load it

Spolespænding på relæer ?

Kan du finde et kort der er produceret for 5 år siden ?
 

Klaus
--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Simulering af relæ spole

Quoted text here. Click to load it
18V det ene med 1276ohm og det andet med 1620 ohm


Quoted text here. Click to load it

Det er nok ikke helt umugligt

Quoted text here. Click to load itRe: Simulering af relæ spole

Quoted text here. Click to load it

Den er go' nok, diode strækningen lader  C10 op, og giver holdespænding til
relæerne, men under "ilægning" af et relæ slutter T8, C10 hæver/dobler
spændingen på +-siden af relæerne, og dioden spærrer.

Ganske snedig måde at trække relæer på.

Fejlkilde: Nogen har nok ændret C10 til en anden/større værdi :-/

--
mvh
Orla Pedersen
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Simulering af relæ spole

"Orla Pedersen" <o.pedersen.torsted[hos]post.tele.dk.invalid> wrote in
Quoted text here. Click to load it
Nix.. er tjekket...

Vi er ikke ude i simple fejl :(, det havde ellers været nemmere

KasperRe: Simulering af relæ spole
On Mon, 24 Sep 2007 20:23:34 +0200, "Klaus D. Mikkelsen"

Quoted text here. Click to load it
Kollektorstrømmen er da begrænset af belastingsimpedansen, her
R(spole) på over 1Kohm.

Om der så bliver høvlet 1 eller 10mA i basis er da underordnet.

Re: Simulering af relæ spole
Quoted text here. Click to load it

19 volt/900 ohm = 21 mA (evt x3), men hvad er strømtrækket i
startojeblikket ?


Klaus
--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Simulering af relæ spole
On Mon, 24 Sep 2007 22:32:50 +0200, "Klaus D. Mikkelsen"

Quoted text here. Click to load it
Begrænset af den indre modstand i spolen.

Re: Simulering af relæ spole
Quoted text here. Click to load it


Begrænset af spolens induktans, såfremt spolestrømmen er 0A i
startøjeblikket??


/ClausRe: Simulering af relæ spole

Quoted text here. Click to load it
0A = ingen strøm. Ikke forstået.

Umiddelbart vil jeg se relæspolen som en relativt stor selvinduktion i
serie med en modstand lig med den målte DC modstand, her ca. 1Kohm.
Det hele i parallel med en meget lille parallelkapicitet, i pF
området.

Re: Simulering af relæ spole

Quoted text here. Click to load it

Til det brug må en spole/modstand være nok til en simulering.

Og hvis jeg skal komme med et bud, så må det være reverse colector/emitter
spænding der slår T8 ihjel - dog uden at jeg helt kan gennemskue hvad der vil
hænde ved normal/fejlstyring af de fire indgange og i starten af en
forsyningsafbrydelse.

Har du nogle skop-målinger på T8's colector ved normal drift?

--
  Med venlig hilsen, Ove Kjeldgaard
  Ved e-mail svar: Skift ciffer ud med bogstav
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Simulering af relæ spole
Kan det tænkes at være diode D1, strækning 1-3 som kortslutter.

Herved vil hele elektrolyttens ladning blive afladet til strømforsyningens +
pol hvilket
må være en ret så stor strøm.  D1 skal jo spærre for strømme i modsat
retning.

Venlig hilsen
Hans-OleRe: Simulering af relæ spole

Quoted text here. Click to load it
Du behøver ikke simulere. Sæt en 12V zener i parallel med R3. Jeg vil
sætte en brugt ostemad på at det hjælper.

Prøv at sætte et (hurtigt) oscilloskop på kollektor af TR8, og se hvad
der sker. Du bliver overrasket.

Hvorfor det er gået godt indtil nu?
Jah, de transistorer du har haft tidligere har været langt bedre. De
nye overholder formentlig bare specs.

Re: Simulering af relæ spole
Quoted text here. Click to load it

Spændende......

Hjælp mig lige: Hvorfor går det galt ?
 

Klaus
--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Simulering af relæ spole

Quoted text here. Click to load it

Hej

Jeg kan ikke se noget umilbart der, når relæerne trækker eller slipper, jeg
har brugt et 500Mhz 2Ms lecroy scop, og jeg har tjekket at båndbredde etc
ikke er sat ned.

Jeg fand dog nogle pulser som kom 4ms efter relæet er trukket, åbenbart fra
noget andet i kredsløbet, det skal jeg have undersøgt i morgen.

Den enhed jeg testede på var en defekt jeg skiftede TR8 i.

Nogle der kan nævne spændings grænserne i reverse pulser på en bc556b, de
stod ikke lige i NXP's datablad.

KasperRe: Simulering af relæ spole

Quoted text here. Click to load it

Har du en realistisk opstilling, altså med de rigtige belastninger på udgange
osv.?
Jeg mindes nemlig noget med en belastning der slog tilbage gennem relæspolen,
eller måske var det to relæspoler der virkede som trafo?

Quoted text here. Click to load it

Hvis du mener 4mS efter at relædriveren går on, så kan det være det dyk i
strømkurven der kommer når relæet mekanisk klapper til?
Passer 4mS ikke nogenlunde med trækketiden for relætypen?

Quoted text here. Click to load it

Lidt over 5V, da VEB0 er opgivet til max. -5V.


--
  Med venlig hilsen, Ove Kjeldgaard
  Ved e-mail svar: Skift ciffer ud med bogstav
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.

Site Timeline