Signalbehandling

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Jeg er altså nødt til at forstå det her ordentligt...Jeg har et simpelt
signal f(t) = cos(2*pi*f0*t). dette vil jeg så Fouriertransformere, jeg vil
altså have spektret af signalet. Jeg ved at det giver to stave ved f0
og -f0, men hvorfor rent matematisk....?
Jeg kan se i en lærerbog at det giver 1/2 * delta(f-f0) + 1/2 * delta(f +
f0) (altså de to stave) men forstår ikke hvorfor :-(
En anden ting, ville frekvensspektret i realiteten ikke blot give én enkelt
stav med højden 1 ved frekvensen f0 ? Men fordi man så forskyder
frekvensaksens nulpunkt op til at ligge i f0 så får man 2 stave?

HansenRe: Signalbehandling

Quoted text here. Click to load it

Prøv at spørge i dk.videnskab

Den type emner diskuteres jævnligt der.


Oversigt over dk-grupper kan findes her: www.usenet.dkMvh. Jørgen


Re: Signalbehandling
Hej

Man kan viser et signal i enten et enkelt- eller dobbelt- sidet frekvens
spektrum.
Det er altså det sammen men grafisk vist på 2 forskellige måder.

f(t) = A*cos(2*pi*f0*t)
Husk at der er også en fasespektrum for signalet

Enkeltsidet vises med 1 stav ved f0, med amplituden A

I et dobbeltsidet vises det med 2 stave ved -f0 og +f0, amplituden er da
A/2.

Den halve amplitude og -f0 og +f0 kommer ved en omskrivning af din
cosinus, dette gøres ved hjælp af Eulers formel derved bliver
cos(x)=1/2*(e^jx+e^-jx)

Det leder til at man kan Fourier transformerer signalet cos(x) kompleks

Cn=1/(2*L)*integralet af {f(x)*e^-jn*pi*n/L*dx) fra -L til +L
L=1/2 bølgelængde


Prøv af finde nogle matematik bøger på Univesitets niveau, og find
Kompleks Fourier transform, en god bog kunne være Advanced Engineering
Mathematics, ISBN 0-471-33328-x, dette er en bog jeg har anvendt på mit
nuværende studie
som svagsstrøm ingeniør på IOT

Håber det har givet en forståelse.

MVH
Michall OlsenQuoted text here. Click to load it--
Sendt med M2, Operas banebrydende nyhedsgruppe-
og e-postklient: http://www.opera.com/m2 /

Site Timeline