Serial komunikation på PIC16f628

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
jeg har et lille problem, jeg har nu siddet og rodet med noget seriel
komunikation på en pic16f628 i et stykke tid, og jeg kan stadig ikke få
det til at fungere. Mit problem er at år jeg starter enten mit cpp
program eller hyperterminal udskriver den bare noget tilfældigt, hvad er
der i vejen?

ps. jeg bruger 4MHz krystal, 2400baut, 1 stop
#INCLUDE<P16F628.INC>

    __CONFIG _BODEN_OFF & _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _PWRTE_OFF &
_WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON & _XT_OSC  
BANK0    MACRO
    bcf    STATUS,RP0
    bcf    STATUS,RP1
    ENDM

BANK1    MACRO
    bsf    STATUS,RP0
    bcf    STATUS,RP1
    ENDM

    ORG    0x000
    
init    BANK1
    MOVLW    b'11111000'
    TRIS    PORTB

    MOVLW    d'25'
    MOVWF    SPBRG
    BCF    TXSTA,SYNC
    BSF    TXSTA,TXEN
    BANK0
    BSF    RCSTA,SPEN

serial    BANK0
WAIT0    BTFSS    PIR1,TXIF
    GOTO    WAIT0
    MOVLW    D'35'
    MOVWF    TXREG
    goto     serial
    end

Re: Serial komunikation på PIC16f628
Mvh. Jeppe

Site Timeline