RS485

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Jeg har et lite print som består av en TINY15, en DS3695 og en PTC,
KTY81-210.

Jeg ønsker å forsyne printet med 24V fra PLS-en, en 78L95 + en diode i
GND, -> 5,7V. Jeg føder IC-kretsene med 5V og får en negativ 0,7V til
for å føde PTC. Det gir meg 0,7V ekstra måleområde for PTC, men signalet
fra DS3695 blir også hevet 0,7V. Buslengden for RS485 er ca. 20m.

I hvilken grad er dette en akseptabel / uakseptabel løsning?

HM

Site Timeline