Resonans

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Jeg er lidt i tvivl om hvad resonans egentlig er....hvis vi nu har to
ledere, leder1 og leder2, der ligger ved siden af hinanden. Vi siger at den
ene leder har induktansen L1 den anden induktansen L2. Imellem dem er så
kapaciteten Cf.
Hvis vi så sender et frekvens sweep gennem leder1 og aftegner L1 som
funktion af Cf. Dvs. den induktive reaktans vil falde og den kapacitive
reaktans vil stige. Afhængig af L1 og Cf's størrelse er jeg godt klar over
at et eller andet sted vil de to linier skære hinanden, er det så
resonans-frekvensen? Men hvad er det der resonerer og hvorfor gør det det?
Hvor kommer denne resonans-effekt fra....?

Mvh.
DonSite Timeline