Regulering af 3x400V 8kW varmelegme med IGBT og DC

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej
Det er tidligere blevet forslE5%et, at jeg skulle lave de 3x400V AC om20%
til 400V DC, og bruge en mosfet som jeg sE5% styrer med et PWM signal og =

pE5% den mE5%de regulerer mit varmelegeme.

Det har jeg sE5% gE5%et og spekuleret over i er E5%rs tid..hi hi

Fra nogle gamle frekvensomformere har jeg fundet fF8%lgende:

3faset diode bro (36MT60) det er en 600volt 35amp
IGBT, G12N60C3D og skulle vE6%re : 24A, 600V, UFS Series N-Channel IGBT20%
with Anti-Parallel Hyperfast Diode
HCPL3120 som er en : 2Amp. IGBT gate driver  med optocoupler

Men jeg er noget i tvivl om, om de ovennE6%vnte komponenter kan komme20%
til at virke sammen i min opstilling!

Ensretningen skal virke, da den virkede i den frekvensomformer som jeg20%
har taget den fra, der var forF8%vrigt ogsE5% et kondensator batteri pE5%
20%
6x680uF.

Men kan jeg styre den IGBT med den driver jeg har ?
SE5% er der lige det med, at lave noget strF8%mforsyning til IGBT20%
driveren, hvordan laves det mest smart  ?

Er der nogen der har nogle forslag til hvordan sE5%dan en opstilling20%
skal strikkes sammen ?

Det er ikke sE5% meget den  mekaniske opbygning med print, og mange amp20%
som kan medfF8%re brand osv !
Microprocessoren og frembringelse af et  PWM signal har jeg sE5% nogen20%
lunde styr pE5%.


Jeg har data blade over de forskellige komponenter.


Mvh
Bo CarF8%e


Re: Regulering af 3x400V 8kW varmelegme med IGBT og DC


Det er tidligere blevet forslået, at jeg skulle lave de 3x400V AC om
til 400V DC, og bruge en mosfet som jeg så styrer med et PWM signal og
på den måde regulerer mit varmelegeme.

Det har jeg så gået og spekuleret over i er års tid..hi hi

Nu ved jeg jo ikke hvad du skal bruge det till, men hvorfor ikke bare køre
AC og styre det med 3 nulgennemgnagstyrede triacer?

Mvh. Uffe RavnRe: Regulering af 3x400V 8kW varmelegme med IGBT og DC
Hej.

Det skal bruges til, at omdanne min nettilsluttede vindmF8%lle til en20%
ren varme producerende mF8%lle.
Jeg skal afbrE6%nde hele mF8%llens E5%rs produktion i de elpartroner som =
er20%
tilkoblet central varmeanlE6%gget, og nE5%r der ikke skal bruges mere20%
varmt vand sE5% bremses mF8%llen osv.

AngE5%ende triac, er jeg gE5%et fra denne lF8%sning pga. stF8%j og sE5% d=
et jo20%
sjovere hvis jeg kunne lave det uden at skulle ud og kF8%be en noget.
De tidligere nE6%vnte komponenter er alle nogle jeg pE5% lager fra gamle =

print.

Mvh Bo

Uffe Ravn wrote:
Quoted text here. Click to load it

Re: Regulering af 3x400V 8kW varmelegme med IGBT og DC

Hej.

Det skal bruges til, at omdanne min nettilsluttede vindmølle til en
ren varme producerende mølle.
Jeg skal afbrænde hele møllens års produktion i de elpartroner som er
tilkoblet central varmeanlægget, og når der ikke skal bruges mere
varmt vand så bremses møllen osv.

Som også nævnt i email, så er det ikke ligetil at have en "fritløbende"
mølle; omdrejningstallet er normalt låst til nettet.
Taber man netforbindelsen, og svigter bremserne i stormvejr, kan man samle
vingerne op et par hundrede meter væk *imod* vindretningen, hvis de da ikke
er knust mod jorden, når tårnet bryder sammen...

Som det sås ved den store strømafbrydelse på Sjælland, så er det også kun få
kraftværker, der kan køre i "ø-drift", dvs uden forbindelse til det øvrige
elnet.

LeifRe: Regulering af 3x400V 8kW varmelegme med IGBT og DC
Quoted text here. Click to load it

Jeps


Imod vindretningen ?

Du mener bag møllen og et stykke ud til siden gør du ikke ?

 
Quoted text here. Click to load it

Arrrh, det er vidst en sandhed med modifikationer. De store elværker kan
netop køre "ødrift", da de kan regulere omdrejninger, men resten af
nettet er ikke bygget til at blive forsynet fra 1 kraftværk og slår
derved fra og så kan kraftværkerne ikke komme af med deres
produktion....

Klaus
--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Regulering af 3x400V 8kW varmelegme med IGBT og DCQuoted text here. Click to load it
kun få
Quoted text here. Click to load it
øvrige
Quoted text here. Click to load it

Problemet ved 23-9 var at spændingskolapset opstod så uventet, at værkerne
ikke havde tid til at forberede sig på at gå i Ø-drift, faktisk var flere
netop blevet opreguleret 5 min. tidligere.

Det er svært at gå direkte fra "full-steam" til Ø-drift.

Quoted text here. Click to load it

Enig, der er for ringe spændingsstyring på Sjælland.

Mvh. Uffe RavnRe: Regulering af 3x400V 8kW varmelegme med IGBT og DC

Quoted text here. Click to load it

Nej. Jeg mener *imod*, det er derfor jeg fremhævede det.

Quoted text here. Click to load it

Det er sandt for udvalgte værdier af "få" :-)

LeifRe: Regulering af 3x400V 8kW varmelegme med IGBT og DC
Quoted text here. Click to load it

Det har jeg sku alligevel aldrig set.... trods et "par" år i
branchen....
 
Quoted text here. Click to load it

Øøøøh ?Klaus
--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
     Modeltog, NE2 internetopsætning, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Regulering af 3x400V 8kW varmelegme med IGBT og DC

[korrektion af overdrevent klip]

Quoted text here. Click to load it
"få" = "Ikke så mange".
".. få kan ..." = "Ikke så mange kan..."
De store kan køre i ø-drift (Dog mener jeg at kunne huske, at man skulle
have startet et enkelt værk op på Sjælland og de andre skulle så hægtes på
bagefter) = De mange små kan ikke.

LeifRe: Regulering af 3x400V 8kW varmelegme med IGBT og DC
Quoted text here. Click to load it

Grunden til det store nedbrud skyldtes ikke at kraftværkeren ikke
kunne regulere ned, men at nettet ikke kan (kunne) bære strømmene i en
fejlsituation.

Det svarer godt til, hvad der skete med strømnettet til jernbanerne i
Schweitz forrige måned...


Klaus
--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
     Modeltog, NE2 internetopsætning, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Regulering af 3x400V 8kW varmelegme med IGBT og DC


Det skal bruges til, at omdanne min nettilsluttede vindmølle til en
ren varme producerende mølle.

Hvorfor dog i alverden det?

Mvh. Uffe RavnRe: Regulering af 3x400V 8kW varmelegme med IGBT og DC

Grunden er, at det stort set ikke kan betale sig at have den20%
nettilsluttet. Der er ca et overskud pE5% 2500kr pr E5%r.

Jeg fE5%r godt nok 60F8%re pr kW af den strF8%m som jeg sE6%lger.
Men jeg skal betale smE5% 4000kr i mE5%lerleje pr E5%r (den skal vE6%re20%
fjernaflE6%st med 15minutter interval, der er jo utroligt vigtigt at20%
sikre at min 11kW mF8%lle laver eloverlF8%b pE5% nettet.)

Det strF8%m som min mF8%lle laver og jeg selv bruger skal der betales20%
15.25F8%re pr kW til mit elselskab (pso og rE5%dighedstarif).

SE5% jeg har vurderet, at jeg ville fE5% mere ud af min mF8%lle ved at br=
uge20%
den til opvarmning af mit hus.

09%

Mvh Bo CarF8%e


Uffe Ravn wrote:
Quoted text here. Click to load it

Re: Regulering af 3x400V 8kW varmelegme med IGBT og DC

Klip

Quoted text here. Click to load itJeg forstår ikke hvorfor du vil gøre det kompliceret hvis det kan gøres
simpelt.
jeg formoder at overskriften i dette indlæg er fra dig.?

Varmt vand er relativt enkelt at producere. Et varmelegeme i vand er
sagen. Om det er produceret udfra spænding ved 10, 50 eller 20.000 Hz er
ligegyldigt.

Det billigste er bestemt ikke DC og IGBT.
Jo enklere det er, jo lettere er det at lave, og få hjælp til. Og evt.
reservedele.

Hvad er der i vejen med tyristorer.?


Mvh. Jørgen

Re: Regulering af 3x400V 8kW varmelegme med IGBT og DC


Quoted text here. Click to load it
Noget af min familie gjorde nærmest det modstatte. Han fik nedlagt sin
elmåler på gården. Og købte den strøm han skulle bruge, når det ikke blæste,
via vindmøllens elmåler. Det kostede godtnok en ekstra transformator og et
kabel fra vindmøllen, men han sparede tilslutnings- og målerafgift på
gårdens måler.

Mvh Uffe RavnRe: Regulering af 3x400V 8kW varmelegme med IGBT og DC
Quoted text here. Click to load it

Og så styre effektafsættelsen ud fra omdrejningstaller på møllen ?
 
Quoted text here. Click to load it

Så voldsomt støjer triac/thyristorer heller ikke.
De brugers i _mange_ store vindmøller til at koble ind på nettet.

Klaus
--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Regulering af 3x400V 8kW varmelegme med IGBT og DC


Quoted text here. Click to load it

Ja med en aftaster pE5% generatoren, eller ved at mE5%le spE6%ndingen pE5%
 de20%
3 faser, eller mE5%ske udfra frekvensen, der ligger ikke fast endnu.


Quoted text here. Click to load it
 det jo
Quoted text here. Click to load it

Re: Regulering af 3x400V 8kW varmelegme med IGBT og DC
Quoted text here. Click to load it

Min anbefaling vil være at gøre det med aftastning på generatoren.
 
Det er den hurtigste regulering du har.

Vil du lave totalt "ødrift" på den, altså ingen nettilslutning ?

Så skal du måske tænke på magnetisering af generatoren, selvfølgelig
afhængigt af generatortype

Klaus
--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Regulering af 3x400V 8kW varmelegme med IGBT og DC

Quoted text here. Click to load it

Det lyder alt, alt for dyrt og besværligt.

3 TRIACer og noget fasenit skulle da være rigeligt?

--
Jeg kan virkelig ikke se, hvad det skulle betyde, at forbinde en 0,1 mm X 1
mm tin-fyldt kobberbane i ét apparat med en anden 0,1 mm X 1 mm tinfyldt
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Regulering af 3x400V 8kW varmelegme med IGBT og DC
Quoted text here. Click to load it

Støjer det ikke lidt rigeligt?
--
Med venlig hilsen
Karsten H. Jensen

We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Regulering af 3x400V 8kW varmelegme med IGBT og DC
On Sat, 13 Aug 2005 11:14:36 +0200, "Karsten H. Jensen"

Quoted text here. Click to load it

I forhold til hvad ?


--
Jeg kan virkelig ikke se, hvad det skulle betyde, at forbinde en 0,1 mm X 1
mm tin-fyldt kobberbane i ét apparat med en anden 0,1 mm X 1 mm tinfyldt
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.

Site Timeline