regne lysstyrke ud

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Jeg vil gerne skifte pærerne i lygterne på en trailer ud med LEDs.
Men hvordan regner jeg ud hvormange dioder der skal til for at lave
nok lys?

En stoplygte skal lyse med 40-100 cd.
En rød 5mm LED kan bl.a. fås med opgivet lysstyrke på 4800 mcd.
Vil 10 af disse så lyse med 48 cd?

--
med venlig hilsen
Leonard - http://leonard.dk /

Re: regne lysstyrke ud
Quoted text here. Click to load it

Tjek lige med myndighederne om du må det først.....


Klaus
--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
     Modeltog, NE2 internetopsætning, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: regne lysstyrke ud

Quoted text here. Click to load it

Hvad tænker du på? Er det typegodkendelsen der afgør om en bil må bruge
dioder i stedet for glødepærer? For flere biler i dag, bruger da LEDs, bl.a.
Peugeot 307cc, BMW 7-serie, og mener også den nye Mercer SL-serie bruger
det...

Men spørger fordi jeg ikke aner hvor begrænsningen skulle være...

Med venlig hilsen

Frank.Re: regne lysstyrke ud
Quoted text here. Click to load it

Jep, lygter på biler er typegodkendte.


Klaus
--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
     Modeltog, NE2 internetopsætning, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: regne lysstyrke ud

Quoted text here. Click to load it
Ok, hvor kunne man evt. få sådan en lygte godt? Ikke typegodkendt, men bare
"pr. gang" - synshallen?

Måske en diskution for en anden gruppe?

Med venlig hilsen

Frank.Re: regne lysstyrke ud


Quoted text here. Click to load it


Det kan du ikke, fordi biler og andre køretøjer skal i henhold til
lovegivningen have typegodkendte lygter, og mærkningen  skal fremgå af
glasset/lygten.

Du får aldrig en hjemmegjort lygte godkendt hos en synsinspektør, da
han ikke kan tilsidesætte lovgivningen.

Så du er nødsaget til at købe færdige lygter. Husk at din forsikring
kan nægte dig erstatning, hvis de kan bevise, at skaden er relateret
til ulovlige lygter.

Claus


Re: regne lysstyrke ud

Quoted text here. Click to load it

Jeg kan ikke se problemet, da jeg beholder de E-mærkede lygteglas.
Hvis lyskilden indeni afgiver tilstrækeligt lys, så må det være godt
nok. Hvis ikke, så er jeg ligeglad, jeg vil hellere lave noget der
virker og ikke ryster i stykker, og det gør glødepærer når de sidder
bag på en trailer ...
--
med venlig hilsen
Leonard - http://leonard.dk /

Re: regne lysstyrke ud

Quoted text here. Click to load it
Det er hele lygten der er godkendt - og hvis du ændre på lyskilden gælder
godkendelsen ikke længere - det kan godt være at den opfyldet kravene, men
godkendt er den ikke længere.

Quoted text here. Click to load it

Husk på at der er også krav til forskellel imellem bag og stoplys, *og* til
synsvinklen, +/- 45° til siderne - det kan blive et problem for LED udgaven.

Men iøvrigt kan jeg sagtens følge formålet :-)


--
/carstenRe: regne lysstyrke ud
Quoted text here. Click to load it

Gør de ?

Den trailer der står her nede ved huset er vel +15 år gammel, den lider
ikke af "sprungne pærer".

Klaus
--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
     Modeltog, NE2 internetopsætning, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: regne lysstyrke ud

Quoted text here. Click to load it

Det tror jeg bestemt ikke du må.

Bag godkendelserne ligger formentlig ikke bare en kontrol af om de giver
tilstrækkeligt lys, men en kontrol af hele konstruktionen.

Kan den klare frost til - 25 grader, > +50 grader i dagevis etc.
Har DU overvejet det.??

Jeg håber da ikke at man i Danmark kan få godkendt en hjemmelavet
konstruktion som du vil lave.

Så glem alt om det.  For dine medtrafikanters skyld.


Mvh. JørgenRe: regne lysstyrke ud
Hej Jørgen,


Quoted text here. Click to load it

Kan du, eller en anden, henvise til et lovskrift der siger at en
autobaglygte _skal_ være godkendt for at måtte bruges ?


--
Venlig hilsen,
Søren
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: regne lysstyrke ud
Hej Søren

Quoted text here. Click to load it

Du ved godt at det er fandens besværligt at finde den slags
ting, EU foreskrifter og alle andre standarder og regler er
ikke lige at finde i :)

Men prøv at læse lidt i denne her

http://www.fstyr.dk/graphics/synkron-library/faerdselsstyrelsen/dokumenter/fagomraader/krav/DfK2004.pdf

Specielt oversigten på side 181 er interessant.

Mvh MaxRe: regne lysstyrke ud
Hej Max,


Quoted text here. Click to load it

Ja, det er jo derfor jeg spørger :)
Der kunne jo være en der havde undersøgt det nøjere eller lige kendte et
sted. (Det var ikke for at sætte folk til at søge sig grønne i hovedet).


Quoted text here. Click to load it

Joo, men der står bl.a.

<QUOTE>
Udstyr, der monteres på EF-typegodkendt personbil M1 omfattet af EF-
direktiv 70/156/EØF om godkendelse af motordrevne køretøjer og
påhængskøretøjer dertil, og som er omfattet af bilag 5, skal være godkendt
i henhold til de i bilaget nævnte EF-direktiver eller ECE-regulativer.
[...]
Et køretøj og udstyr til køretøjer kan ikke nægtes godkendt under
henvisning til, at det ikke opfylder danske bestemmelser om køretøjers
indretning og udstyr, såfremt køretøjet henholdsvis udstyret er godkendt i
henhold til et EF-direktiv med modsvarende bestemmelser.
</QUOTE>

Så vidt jeg læser de to afsnit, kan der være forskel på "EF-typegodkendt
personbil" (eller påhængskøretøj) og godkendelse af køretøj i Danmark.

Jeg kan forestille mig at en del af polemikken skyldes at der kan tales om  
typegodkendelser og den godkendelse man (forhåbentlig) får ved et syn.


Da fx. en uoriginal, eftermonteret servostyring kan godkendes (ved syn)
såfremt visse krav opfyldes (mht. funktion ved servosvigt), kan jeg ikke,
i selv den vildeste feber, forestille mig at der skulle være problemer med
en baglygte til en lille trailer, når den blot opfylder betingelserne som
angivet i "6.03.003 BAGLYGTER"

<QUOTE>
(1) Baglygte:
a) Skal afgive lys af rød farve.
b) Skal være anbragt bag på køretøjet.
c) Skal være rettet bagud og være tydeligt synlig mindst 300 m bag
   køretøjet.
d) Skal have en lysstyrke på mellem 2 cd og 12 cd målt lige bagfra.
   Bestemmelsen om mindste lysstyrke anses for opfyldt, dersom lampen har
   et effektforbrug på 5 watt.
e) Skal være anbragt mindst 350 mm og højst 1500 mm over vej-banen.
   Hvis karrosseriets form gør det påkrævet, kan baglygte dog anbringes i
   en højde af indtil 2100 mm over vejbanen.
f) Skal være synlig mindst 45° indad og 80° udad samt mindst 15° over og
   under vandret.
   Vinklen under vandret kan dog være 5°, såfremt lygtens højde over
   vejbanen er mindre end 750 mm.
g) Skal være anbragt højst 400 mm fra køretøjets yderste kant.
   Afstanden mellem lygter i et lygtepar skal være mindst 400 mm.

(2) På køretøj med en baglygte skal denne være synlig mindst 80° til hver
    side.
(3) Påbudt baglygte må ikke kunne dækkes af bagdøre, bagsmæk eller
    lignende med mere end 50% set lige bagfra.
    Såfremt påbudt baglygte dækkes med mere end 50%, skal køretøjet være
    afmærket med afmærkningslygte, og der
    skal i førerhuset på et synligt sted være anbragt et skilt med teksten
    ”Ved åbning af bagdøre, bagklap og lignende skal andre trafikanter
    advares med en gul afmærkningslygte”.
(4) Ikke-påbudt baglygte skal ikke opfylde bestemmelserne om placeringsmål
    og synlighedsvinkler.
</QUOTE>

Jeg tror jeg kontakter Statens Bilinspektion, de må kunne sige præcis hvad
der kræves og om det kræver omsyn etc.


--
Venlig hilsen,
Søren
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: regne lysstyrke ud
Hej Søren

Quoted text here. Click to load it

Det nemmeste ville være at lave lamperne, få dem CE mærket, og så sætte
dem på traileren, så er alle formalia i orden.

Forøvrig så husk at selv om en bil er typegodkendt og har været til
syn, så er det ingen garanti for at den er lovlig at køre i.

Mvh MaxRe: regne lysstyrke ud
Hej Max,


Quoted text here. Click to load it

Har jeg misforstået noget et sted ?
En CE-mærkning er jo ingen godkendelse, men noget "enhver" kan sætte på et
produkt (og oprette den der erklæring hvis navn undslipper mig lige nu).
Hvis det er nok kan han jo selv mærke dem og bærer så hele ansvaret hvis
de bryder i brand eller noget i den stil.


Quoted text here. Click to load it

Det har jeg hørt før, men har svært ved at tro det (såfremt køretøjet er i
samme stand som da den forlod synshallen), da synshallen jo netop er
godkendende organ og der hvor man bliver smidt hen hvis noget ikke holder
vand, så hvis nogen har et real life eksempel vil jeg meget gerne høre
det.


--
Venlig hilsen,
Søren
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: regne lysstyrke ud
Hej Søren

Quoted text here. Click to load it

Det hedder en overensstemmelserklæring, og den er i princippet en
godkendelse. Det er en erklæring du laver der fortæller at det produkt
du laver overholder alle krav der er til det pågældene produkt, hvilket
jo i praksis er det samme som når man laver typegodkendt udstyr,
der får du jo godkendt et eksemplar og godkendelsen gælder faktisk
kun det eksemplar, du lover så at lave alle efterfølgende eksemplarer
nøjagtig som den du fik godkendt. Den eneste virkelige forskel der
er på CE-mærkningen og de almindelige godkendelser er at der
for CE-mærkningens vedkommende er en stor mangel på kontrol.

Quoted text here. Click to load it

Ja, naturligvis kan han det, men hvis man sender et nyudviklet produkt
på markedet med et CE mærke på, ja så skal man også kunne dokumentere
at produktet rent faktisk overholder alle krav.

Quoted text here. Click to load it

Jeg kan ikke lige finde nogen dokumentation på sager omkring dette, men
hvis du læser synsbetingelserne igennem, ja så siger de ikke at en nysynet
bil er lovlig, det de siger er at de ikke fandt ulovligheder under synet.

Men hensyn til typegodkeldelse ved jeg at der foreligger en landsretdom
der går nogle Citroen ejere imod, de blev dømt for at bruge de indbyggede
solgardiner, de hævdede at eftersom at bilen var typegodkendt med dem
var de også lovlige at bruge, men her gik retten dem altså imod.

En grundregel ved biler er jo at køretøjets lovlighed er førens ansvar
alene.

Mvh MaxRe: regne lysstyrke ud
Hej Max,


Quoted text here. Click to load it

Nemlig.Jeg fik ikke indtryk af at han ville producere til salg og hvis det bare
fungerer som det skal var det måske en løsning :)


Quoted text here. Click to load it

Jeg hader alle de elastikparagraffer ;)


Quoted text here. Click to load it

Den burde efter min mening have været kæret til højesteret, men det er jo
det samme med cykellygter der blinker, de må godt sælges, men kun få af
dem er lovlige (forlygter må slet ikke blinke, baglygter skal blinke
hurtigere end 3..4 Hz - husker det ikke lige nøjagtigt).


Quoted text here. Click to load it

Klart hvor det gælder almindelig vedligehold, men en slatten holdning fra
statens side hvor det gælder udstyr der sælges som typegodkendt - en
udhuling af hele godkendelsesbegrebet.


--
Venlig hilsen,
Søren
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: regne lysstyrke ud


På ejendommeligvis fremsatte Søren følgende påstand:

Quoted text here. Click to load it

Så nemt er det jo ikke. Den erklæring er en erklæring om, at produktet
er produceret i henhold til de gældende EU-direktiver og
ISO-standarder, der nu engang  måtte findes omkring det pågøldende
produkt.

Uden at kende og forstå disse ned i mindste detalje, så kan han jo
ikke erklære noget som helst!...

Dertil kommer, at disse ISO standarder koster en bondegård, mindst kr
750,- pr styk og der er sikkert flere af dem.

Så uanset hvordan man vender og drejer det, så er det et tosset
projekt...

Claus


Re: regne lysstyrke ud
Hej Claus,


Quoted text here. Click to load it

Han kan da erklære hvad som helst.


Quoted text here. Click to load it

Hvad skal han med dem ?


Quoted text here. Click to load it

Det sagde de også da Edison begyndte at fremstille kultråde ;)


--
Venlig hilsen,
Søren
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: regne lysstyrke ud


Quoted text here. Click to load it

Den er her:
http://www.fstyr.dk/graphics/synkron-library/faerdselsstyrelsen/dokumenter/fagomraader/krav/DfK2003.pdf

Claus


Site Timeline