Rør vs. Transistor/ic ved solstorm

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Jeg og en ven sad i aftes og talte om solcykler og virkningen af solstorme i
"gamle dage" og i dag, og vi blev rigtig meget i tvivl om hvorvidt
gammeldags rørteknologi og nutidens elektronik er mest robust overfor CME.

Hvad er jeres holdning dertil?

Mvh

KARe: Rør vs. Transistor/ic ved solstorm
Hej Klaus

Quoted text here. Click to load it


Man kan ikke brænde et rørindgangstrin af med statiske spændinger,
der skulle være en af grundene til at det russiske militær holdt ved
rørgrej, det kan nemlig overleve mishandling.

--
Mvh
MaxRe: Rør vs. Transistor/ic ved solstorm
Quoted text here. Click to load it

Efter at have fE5%et digital TV synes jeg det er blevet meget
stF8%jfF8%lsomt. Netop digitalteknikken kan komme meget pE5% glatis ved
udefrakommende indvirkning.

For en del E5%r siden var jeg involveret i udviklingen af en analog
proccessor der skulle beregne ud fra nogle input og generere output
derfra. Vi brugte virkelig ren analogteknik hele vejen igennem. Ved
stF8%jpE5%virkning kunne den godt gE5% i kludder, men var klar igen straks
stF8%jen forsvandt. Fejlfunktonen mens stF8%jgenen stod pE5% var
proportional med stF8%jsignalets stF8%rrelse.
Et digital kredslF8%b kan blive bragt i en situation hvor det ikke selv
kan finde vej tilbage. Det sker af og til, oftest pga dE5%rlig software,
men stF8%j kan ogsE5% gF8%re det. Man kan indbygge sikkerhedssystemer, men
de skal fF8%rst have detekteret et svigt, og have genstartet kredslF8%bet
fF8%r det er klart igen.
Maturligvis kan stF8%jsignalet blive sE5% stort at skidtet brE6%nder af. Me=
n
korrekt udfF8%rte afskE6%rmning kan hjE6%lpe pE5% meget.

Der hvor den stF8%rste risiko er, er i forsyningssystemerne. Her findes
lange ledninger, som ikke er skE6%rmet for induceret stF8%j. Bryder
tilstrE6%kkelig mange transformere ned er den gal, og transformere i den
stF8%rrelse har man ikke liggende pE5% lager i hobetal. Normalt holder de
i mange E5%r, og bliver en tjenlig til udskiftning fE5%r man en ny
fremstillet.
Forsyningsnettene (hF8%jspE6%nding) er beskyttet mod lynnedslag. Dertil
har man gnistgab som tE6%nder og afleder overspE6%ndingen til jord. Er
gnistgabet fF8%rst tE6%ndt skal man have det slukket. Man kan fE5%
selvslukkende gnistgab, men overslaget kan ogsE5% vE6%re sket et andet
sted. Linjen bliver koblet ud, og man forsF8%ger en genindkobling efter
det der svarer til en eller to perioder. Det vil normalt kunne slukke
en lysbue. Er der stadig fejl ved genindkoblingen kobler linjen ud
igen og forbliver udkoblet indtil der gribes ind manuelt.

Men de strF8%mme der induceres i de lange forsyningsledninger af en CME
er meget lavfrekvente "nE6%sten DC", og dem kan transformerne ikke uden
videre beskyttes imod.
Kommunikationslinjer kan ogsE5% blive ramt, men fiberteknoligi kan redde
en del kommunikation.

Hilsen Kim

Re: Rør vs. Transistor/ic ved solstorm


...

Men de strømme der induceres i de lange forsyningsledninger af en CME
er meget lavfrekvente "næsten DC", og dem kan transformerne ikke uden
videre beskyttes imod.
Kommunikationslinjer kan også blive ramt, men fiberteknoligi kan redde
en del kommunikation.

Hilsen Kim

--

Tak kim, det var uddybende og fyldestgørene.
Også tak til dig Max.

Mvh

KA
Site Timeline