Pull-ups i en 16F84

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Er der en, der liiiige vil forklare, hvorfor jeg IKKE kan se at PORTB er
pull'ed up i watch-vinduet.

Jeg ønsker PORTB.4 og PORTB.5 skal være inputs pull'ed up til 1.
Via ringetryk over til hhv. PORTB.3 og PORTB.2, som er outputs sat til 0
ønsker jeg at kunne fange et tryk
på hver af disse ringetryk.

Mit problem er, at input-portene IKKE er trukket op til 1 - så koden TROR
der er trykket !

Jeg kan se der er en beskrivelse i dokumentationen af et skisma med
værdierne på LATCH og port-PINs.
Det er vist liiiige netop dette problem jeg står med, men jeg kan ikke
forstå problematikken !

Er der en, som liiiige vil give et hint ?

Mvh KS
Re: Pull-ups i en 16F84

Quoted text here. Click to load it

Kender ikke lige den cpu, men sæt 0xff i output til de porte før du læser
dem, idet mindste første gang.


Mvh

oz0crRe: Pull-ups i en 16F84
Quoted text here. Click to load it

Det virker på en 8051 i al fald, men jeg mener pic har et retnings register
?

KasperRe: Pull-ups i en 16F84
Jeg har nu prøvet lidt af hvert - her er den stump kode jeg følger:

 movlw b'11110000'    ; her defineres portværdien
 movwf PORTB           ; her skriver jeg til porten som forsøg

 bsf STATUS,RP0       ; bank1 vælges

 movlw B'00000100'    ; pull ups are enabled (Bit7=0) OG prescaler32%
 movwf OptionReg

 movlw b'11110000'     ; her defineres I/O-porte
 movwf TRISB              ; og sættes her                    *)

 bcf STATUS,RP0        ; clear bitten = select Bank0

*) vil give '00000000' på port B
- jeg har prøvet at skrive til porten flere forskellige steder i forløbet.
- jeg har prøvet at sætte retning FØR enable af pull-ups - samme resultat

Jeg ser værdien af PORTB i watch-vinduet og ville her forvente at PORTB
skulle være '11110000'

Hilfe - hvad er der galt ?

Mvh KSRe: Pull-ups i en 16F84
Quoted text here. Click to load it
Jeg HAR nu fået det til at virke, MEN ...

det er ikke HELT klart for mig hvornår jeg KAN og IKKE kan se portene er
pull'ed up i watch-vinduet - jeg synes det virker 'som vinden blæser'

Har det i virkeligheden noget med STIMULI at gøre - noget tyder på, at jeg
KUN kan påvirke visningen af PORTB inputs med disse stimuli og IKKE ved at
'skrive' med movwl PORTB ?

Men det virker - det var en AHA-oplevelse at få det til det, men der mangler
det sidste AHA vedr. synligheden af pull'ups, men det kommer nok !

Mvh KS

Site Timeline