Pt100 til 0-5V

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hejsa

Så skal vi til det igen...

Denne gang skal jeg kunne aflæse en pt100 føler på min ucontroller via min
adc.

Så er der nogen der har et diagram over et kredsløb til dette, eller en ida
til hvordan man gør, så er de velkomne til at skrive.

Lidt data:
pt100 = 100 ohm ved 0gC
ændring af pt100 = 0,0039083ohm/gC

Forslag:

-120 gC = 0V
0 gC = 2,5V
+120 gC = 5V
Re: Pt100 til 0-5V
Wheatstone målebro, samt 3 operationsforstærkere i en
instrumentationsopkobling.

/Søren


Mikkel skrev:
Quoted text here. Click to load it

Re: Pt100 til 0-5V
Quoted text here. Click to load it

I "gamle dage" satte man den ellers op i en Thomsonbro, så man førte
målespændingen med ud i et 3-leder kabel for at kompensere for kablet
modstand.
--
Med venlig hilsen
Karsten H. (7870)
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Pt100 til 0-5V
Efter jeg har googlet begge målebroer syntes jeg ikke jeg har fundet noget
brobart...

Håber der er en der kan komme med lidt så jeg kan komme videre...Re: Pt100 til 0-5V
Quoted text here. Click to load it

Lidt sF8%gehjE6%lp - blot hvad andre allerede har antydet:

http://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin_bridge
http://en.wikipedia.org/wiki/Instrumentation_amplifier

Re: Pt100 til 0-5V
Quoted text here. Click to load it
KLIPPET

Endnu bedre er det at bruge fire ledere, det ene sæt leverer målestrømmen og
med det andet sæt måler man spændingen over PT100.
Så er man fri for at skulle regne med spændingsfaldet i den fælles leder og
man kan bruge tyndere ledning!
Men det kræver selvfølgelig en instrumentamp.

Mvh KurtRe: Pt100 til 0-5V
Den 2010-06-17, skrev Mikkel:
Quoted text here. Click to load it

Det er ikke helt rigtigt. Det tal du nævner er A konstanten i IEC751
polynomiet. Se senere.
Pt100 @ 0 °C = 100,000 Ohm
Pt100 @ 100 °C = 138,506 Ohm (Efter ITS90 skalaen)
Stejlheden er: 38,506 Ohm/100 °C = 0,038506 Ohm/°C

Quoted text here. Click to load it

Pas på egenopvarmning. Normalt skal der helst ikke over 1 mA gennem
Pt100 føleren.

For mere præcise målinger end med stejlheden alene, (Pt100 er ikke helt
lineær) findes følgende standardformler:
t>=0: R(t) = R(0)*(1+A*t+B*t^2)
t<0:  R(t) = R(0)*(1+A*t+B*t^2+C*(t-100)*t^3)

IEC751 værdier for konstanter:
R(0)= 100,000 Ohm
A:    3,90830E-03
B:    -5,77500E-07
C:    -4,18300E-12


Man kan også lave noget regression på de beregnede modstandsværdier og
så danne et f.eks. 3.grads polynomie og få temperaturen som funktion af
den målte modstand:
t(R)= a + b*R + c*R^2 + d*R^3
a=    -246,2177
b=    2,3692
c=    8,9781E-04
d=    3,1792E-07

Jeg har beregnet konstanterne ved punkterne: -50, 0, 50 og 100 °C

Målenøjagtigheden kan forbedres meget ved at måle følerens resistans
ved et antal temperaturer og udfra disse målinger beregne de 4
konstanter individuelt for en given føler.

--
/ OleRe: Pt100 til 0-5V
Ole Pagh skrev:
Quoted text here. Click to load it
Der var en meget beklagelig tastefejl. Det rigtige skal være:
Stejlheden er: 38,506 Ohm/100 °C = 0,38506 Ohm/°C

--
/ OleRe: Pt100 til 0-5V
Mikkel skrev:
Quoted text here. Click to load it
//
Jeg har lagt en principskitse på:
http://docs.google.com/fileview?id0B%0JNybIVuf1zNmYyNjJmMzYtNGJjZS00NjdjLWE0YjItMTljNDJmYmE0MGE1&hl=en

mvh.
Bjarne L
//

Site Timeline