Pt100 temperaturfølere.

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Med Pt100 temperaturfølere.
Hvordan skal den tilsluttes en pic-kred's analog indgang 0-5V.
Alså hvilken komponenter skal der monteres omkring Pt100 for,
at få et signal ind på pic-kredsen fra 0-5V f.eks. 0 til 2.50 Volt.
Har du mulighed for, at sende mig et forslag på et diagram?

Mvh
Monie


Re: Pt100 temperaturfølere.
Quoted text here. Click to load it

Beklager, men dette er ikke nok opplysninger.

Hvilke spenninger har du tilgjengelig? Refferansespenning?
Hvilket temperaturområde skal du måle?
Hvilken oppløsning har du behov for?
Hvilken nøyaktighet krever du?

HM

Re: Pt100 temperaturfølere.
Quoted text here. Click to load it
Volt.
Hej Harald

1: Hvilke spenninger har du tilgjengelig? 5V
2: Hvilket temperaturområde skal du måle? 0 til 150 Grader
3: Hvilken oppløsning har du behov for? 1 desimal
4: Hvilken nøyaktighet krever du? Så stor som muligt

Kan du bruge disse oplysninger?

Mvh
Monie


Re: Pt100 temperaturfølere.
Monie Jacobsen (slet H89G0) skrev:
Quoted text here. Click to load it

Hvis du kan nøjes med 125C kan du bruge DS18B20 istedet, det er digitale
sensors med 0.5grads nøjaktighed og 12bit opløsning.

Kræver så lidt kode arbejde, men hardwaren bliver en del nemmere.

Re: Pt100 temperaturfølere.
Quoted text here. Click to load it

Hej Jan
Det kan jeg ikke.
Idet det gamle kabel til solfangerne har en omslutte enderne,
af et tyndt metalrør.
Derfor vil jeg benytte de eksterende PT100 føler.

Mvh
Monie


Re: Pt100 temperaturfølere.

Quoted text here. Click to load it

De er fede, det skal måske nævnes at bussen er multidrop, således at én uC
kan kommunikere med mange device på de samme tre ledninger (vcc - gnd -
data, - som så bliver til en "1 wire"  hvis man har fælles stel i forvejen,
og kan leve med de begrænsninger det giver at lade devicen køre parasitisk
på dataliniens spænding)

... mega irriterende at den er så svær at kommunikere med vha en pc direkte
(uden en 1wire <-> rs232 eller lignende convertr).
Jeg ved godt at det kan lade sig gøre, men lad os bare blive enige om at en
UART ikke var designet til at snakke 1-wire protokol.
(man skal lave pulser i x us størrelses ordenen, hvis de er kortere duer det
ikke, og hvis de er længere er det en reset condition .... svjh)

i en uC er det bare lidt hårdt arbejde der skal til, så er den hjemme.Re: Pt100 temperaturfølere.
Monie Jacobsen (slet SLQCL) skrev:
Quoted text here. Click to load it
Måleområde?
Opløsning/nøjagtighed?
VDD/VCC til rådighed?
2- eller 3-leder kobling? (3-leder: udkompensering af følerens
tilledningsmodstand).

Em Pt100-føler ændrer sin modstand fra 100 - 138,5 Ohm ved en temperatur
fra 0 - 100 grader C. I forbindelse med en PIC-processor skal anvendes
et målekredsløb, der anvendes til:

      a. Udkompensering af Ptmin (100 Ohm).
      b. Udkompensering af ledningsmodstand (3-leder kobling).
      c. Forstærkning af målesignal til MCU.

Såfremt referencespændingen for MCU'ens ADC tages fra samme sted som
målekredsløbets forsyningsspænding, kan en ekstra ekstern reference
undværes (forholds- / ratiometrisk målemetode).

Linearisering af måleværdier kan foretages v.h.a. opslagstabeller i MCU.

M.v.h.
Bjarne

Re: Pt100 temperaturfølere.
Quoted text here. Click to load it

Hej Bjarne

Referencespændingen for MCU'ens ADC tages fra samme sted som
målekredsløbets forsyningsspænding. 5 Volt.
Måleområde: 0 til 150 Grader.
VDD/VCC til rådighed: 5 Volt.
I den udgave jeg har, er der 3-leder kobling.
Ptmin (100 Ohm).

Mvh
Monie


Re: Pt100 temperaturfølere.

message
Quoted text here. Click to load it
Tre-leder kobling? Så kan du godt kaste dine Pt-100 følere i
den store grønne.
VorHerre bevares. Fire-leder er eneste vej. Ellers har du
smidt din bil efter en norsk fjordbund.
Målekurven for Pt100 kan tilnærmes med et
tredjegradspolynomium. Som jeg ikke kan huske.
Men det kan du jo selv finde.

/Bo.Re: Pt100 temperaturfølere.

Quoted text here. Click to load it
Nåda, det var hårde ord taget i betragtning, at 10.000'er af anlæg omkring i
vferden dog består af 3-leder systemer.
--
Med venlig hilsen
Karsten H. (7870)
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Pt100 temperaturfølere.
Bo Braendstrup skrev:

Quoted text here. Click to load it
Sikke noget sludder!
Der er masser af industritransmittere, der bruger 3 leder systemer, og
sålænge de 3 ledere har samme modstand, er kompensationen fin - i hvert
fald sålænge man antager at Pt100 føleren følger IEC 751 normen og ikke
foventer bedre måleevne end normen tilsiger.

Den siger for klasse B følere: ±(0,3 °C + 0,5%*t), og for klasse A
følere: ±(0,15 °C + 0,2%*t).

Inden for et snævert måleområde kan man godt tillade sig at behandle
følerne som lineære; den resulterende fejl vil ligge inden for
tolerance klassen.

Det mest korrekte, hvis man ønsker en meget fin måleevne, er dog at
tilpasse efter formlerne (Calendar van Dusen formler) i normen, som er
et 3. grads polynomium over 0 °C og et 4.grads polynomium under 0 °C:

Rt = R0 * (1 + A* t + B*t^2 +C*(t-100)* t^3)

R0= 100 Ohm
A = 3.9083E-3
B = -5.775E-7
C = -4.183E-12 (< 0 °C)
C = 0 (>= 0 °C)

Ved en kalibrering af de individuelle følere karakteriserer man så
følerne og beregner individuelle R0, A, B og C værdier.

For Pt100 følere i en prisklasse som dødelige kan betale, optræder der  
så store drift- og ældnings fænomener, at det ikke kan betale sig at
ofre en kalibrering af føleren alene.
R0 kan dog bestemmes relativt enkelt i en spand med knust is og vand.

Vil man et skridt videre med Pt100 følere og har købt de absolut bedste
der fås, kan følerne også karakteriseres med ITS90 konstanter, som er
et matematisk skoleridt på højt niveau, men så har jeg også erfaring
med at en føler kan holde en måleevne på 0,015 °C i området -100...300
°C.
Så er det bare om at have en målebro, den kan måle med tilstrækkelig
nøjagtighed, ellers er følernes måleevne ikke meget bevendt.
Desværre er vi nu ovre i systemer, som ikke er til at komme i nærhed
af, prismæssigt for hobbyfolk. Følere >6000 kr. Målebro etc. >30.000
kr.

Der er faktisk en ret god artikel om Pt100 (Platin Resistans
Thermometer) på Wikipedia med diverse links:
http://en.wikipedia.org/wiki/Resistance_thermometer
--
hilsen Ole
(mail: fjern x'erne i mail adr.)Re: Pt100 temperaturfølere.
Ametek har lavet et, synes jeg, glimrende kompendie om
temperaturmåling:
http://ametekdenmark.net.dynamicweb.dk/DK/Produkter/Temperaturf ølere.aspx
Vælg derefter "Rapport om temperaturmåling" i højre side af billedet.
Det er en PDF fil.

--
hilsen Ole
(mail: fjern x'erne i mail adr.)Re: Pt100 temperaturfølere.
Quoted text here. Click to load it

Hej Alle deltager
Rigtig mange tak for hjælpen til BjarnL,Karsten og Ole Pagh
Det var meget klærrigt.
Jeg vil prøve, at lave min egne solfangerstyring.
Forde- jeg kan lige, at arbejde med eletronik.

Med venlig hilsen
MonieRe: Pt100 temperaturfølere.

Quoted text here. Click to load it
Dertikl kan jeg da tilføje, at de 3-ledersystemer, jeg har set, er der
anvendt 3-leder kabel 2,5# på op til er par hundrede meter, og hvor
måletolerancerne igen var 1?/10° C. - = spec. PT 100 modstande fra Heraeus i
Tyskland.

Men, selvfølgelig, det var også for 40 år siden, og hvor systemet var
baseret på et galvanometer i en Thomson-brokobling - igen som det eneste
system den gang godkendt af de forskellige klassificeringsselskaber verden
over.
--
Med venlig hilsen
Karsten H. (7870)
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Pt100 temperaturfølere.

Quoted text here. Click to load it

Bo, jeg ved at du er lige så perfektionistisk som jeg selv. Men når det
er sagt: pt100 følere bruges mange steder, hvor det er fuldstændigt
ligegyldigt med præcisionen. Og det oprindelige spm sagde intet om hvad
det skal bruges til. Jeg har selv en pt100 føler til min
boligopvarmning, og jeg kan garantere at der IKKE er korrigeret for
noget som helst :-)

Bo //

Re: Pt100 temperaturfølere.

Quoted text here. Click to load it

...Bo... - det er til solvarme, og der kan man bruge en NTC eller en våd
avis. nøjagtigheden betyder ikke ret meget. 3 ordens korrektion er lidt
for avanceret.

Bo //

Re: Pt100 temperaturfølere.
Bo Braendstrup skrev:
Quoted text here. Click to load it
/
Nu har jeg bevæget mig indenfor udvikling af industriel teknik i en 3-4
dekader og er alene stødt på 4-leder koblinger i laboratorie-regi (i
samme sfære, hvor man anvender isbade som nulpunktsreferencer i
forbindelse med termoelementer). I forbindelse med så nøjagtige målinger
stilles også øgede krav til det øvrige kredsløb (very low leakage
afkoblinger, opamps med udvideded specs, modstande med lavt tempco (10 -
20 ppm)samt PCB-layout, hvor der er taget hensyn til undgåelse af
termospændinger.

3-lederkoblinger anvendes i vid udstrækning i industrielt regi med en
nøjagtighed på 0,1% FSD eller bedre. En anden ting er (som nævnt
andetstedes i denne tråd) at i mange tilfælde vægtes reproducerbarhed
højere end en egentlig absolut nøjagtighed. Over længere distancer
anvendes i dag også 4-20 mA transducere til overførsel af signalet.

Linearisering.
Anvendelse af en ADC med ekstern reference indebærer to fordele:
      Ratiometrisk måling (uafhængighed af målespænding)
      Linearisering ved en reduktion referencesignalet som funktion af
      målesignalet. Der kan her opnås en simpel linearisering med en
      nøjagtighed i område +/- 0.1 grd i området -50 - 200 grd.

/mvh Bjarne

Site Timeline