PC-scope

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Jeg har instalert PCscope, Oscilloscope 2.51 og Vitin. under WIN2k.
Lydkortet er en integrert del av hovedkortet, og jeg kjenner ikke
hovedkortet.

Jeg skal måle bare TTLsignal, og klipper inngangen med 2x1N4148 = 1,4V. Jeg
måler signal fra en tonegenerator, sammen med et vanlig oscilloscope.

Jeg bruker LINE inngangen, men har også forsøkt MIC inngangen.

Ingen av programmene viser noe bilde på noen av kanalene. Derfor  undrer jeg
på om der er innstillinger som må foretas på lydkortdelen. Hvordan gjør jeg
sånt, eller er der andre ting jeg bør skjekke?

HMRe: PC-scope

Quoted text here. Click to load it

1. Har du installert driverne for lykortet?
2. Har du sjekket i volumkontrollen at linjeinngangen ikke er mutet
eller skrudd helt ned?
3. Har innsignalet ditt en frekvens som er innenfor audioområdet?

--
harald

Re: PC-scope

Quoted text here. Click to load it

Det vet jeg ikke, maskinen kom "ferdiginstallert". Kontrollpanelet viser
"sounds and multimedia". Der ser ingen innstillinger ut til å være unormale,
men "MIC"- volum gav feilmelding. Hvordan verifiserer jeg det?

Quoted text here. Click to load it

Ingen MUTE fungsjoner er haket.

Quoted text here. Click to load it

Ja, der er forsøkt fra 200 - 20 000 Hz.

HMRe: PC-scope

Quoted text here. Click to load it

Stopp oscilloskop-programvaren, koble til høyttalere og sjekk om du
hører signalet fra generatoren i høyttalerne. Gjør du ikke det, er det
noe galt med konfigurering eller installasjon av lydkortdriver og/eller
volumsettinger.

Hører du signal i høyttalerne er det sannsynligvis
oscilloskop-progrsamvaren som er konfigurert feil, eller ikke
kompatibel med lydkortet.

--
harald

Re: PC-scope

Quoted text here. Click to load it

Eg har testa slik:
Strauss inn i CDen, eit headsett inn i lydkortet, og så starta Windows
mediaplayer. Det gir ingen musikk. Rekner med at driverane ikkje er
instalert.

HMRe: PC-scope
Harald Mossige skrev:
Quoted text here. Click to load it
...
Aller først: Er lydkortet integrert i hovedkortet?

I så fal bør du gå inn i BIOS for å sjekke om lydkortet er aktivert.
Der vil du også finne ut hvilket lydkort du har (mest sannsynlig en AC97
variant).

Last ned og installer Everest Home Edition.
    http://www.lavalys.com/products/overview.php?pid=1&lang=en

Der finner du ut hvilket lydkort og evt south-bridge chipsett du har og
er du heldig så får du også en link til hvor du kan laste ned driverne.

--
Bjørn Brox

Re: PC-scope

Quoted text here. Click to load it

Ja, det er integrert.
Quoted text here. Click to load it

Skam å si, jeg husker ikke hvordan.

Fra dagene for DOS6 og WIN3.11 så skulle en funksjontast aktiveres i
begynnelsen av BOOT.

Hvordan gjøres det?
Jeg finner ingen muligheter i kontrollpanelet eller i Everest Home Edition.

Quoted text here. Click to load it

Et sidespørsmål.
Hvilket frekvensspekter kan et godt lydkort behandle? Antakelig den
viktigeste parameter for mitt bruk.

HMRe: PC-scope
Harald Mossige skrev:
Quoted text here. Click to load it

...
BIOS er uavhengig av hvilket OS du kjører, og metoden for å komme inn i
den er fortsatt den samme.

Det står på skjermen i oppstarten hvilken tast du skal trykke.
Har du ett BIOS oppstartsbilde så trykker du Esc tasten for å fjerne
bildet og for å få fram teksten.

Vanligvis er det DEL eller F2 tasten du trykker for å komme inn i BIOS:

Quoted text here. Click to load it
Hva står det om lydkort der da? (Se under Maskinnavn, sammendrag)
Står det ikke noe så er ikke lydkortet aktivt.

Normalt finner du driver til det innebyggete lydkortet på hjemmeside til
hovedkort, og i everest home har du detaljer på hvilket hovedkort du har
samt link til drivere.

Quoted text here. Click to load it
...
Da bør du kjøpe ett eget lydkort.

Hvilken prisklasse du skal gå for er avhengig av hva du skal bruke det
til, samt hvor mye penger du vil bruke på det.

For mange så ville jeg heller lagt mere penger i bedre høyttalere enn de
blekkboksene som vanligvis følger med en PC.

http://www.pc.no/guiden/lydkort.html
http://www.komplett.no/k/kc.asp?bn10%226
http://www.musikkinstrument.no /

--
Bjørn Brox

Re: PC-scope
Quoted text here. Click to load it

Om han hører lyden i høyttalerene eller ei har normalt sett ingen
forbindelse med om PROGRAMVAREN får noe lyd eller ei å gjøre. Husk at det er
forskjell på hva som kommer i høyttalerene og hva maskinen (eller windows)
sender til et program, f.eks. et PC-scope.

Lek deg litt med innstillinger for lyd i windows er mitt råd.

TarjeiRe: PC-scope

Quoted text here. Click to load it
er

Takk, det var bra.
Kontrollpanel
    Sounds and multimedia
        Sound playback
            Volum        Alle voli til tops!
Bra lyd, med brum. Brummen forsterkes når jeg tar på scopets måleledninger,
som er koplet til LINE.

Nå burde scopet virke.

Brummen forsvinner når jeg belaster måleledningene med 27K

Takk

HMSite Timeline