Opbyg en kondensator

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej

Hvordan kan man opbygge en simpel kondensator, som man kan mE5%le lidt
pE5% for at fE5% en bedre forstE5%else af virke mE5%den. Hvor man feks kan
E6%ndre pE5% plade stF8%rrelse, afstand m.v.

En der kun skal bruges til forsF8%g, for at opnE5% bedre forstE5%else for
virkemE5%den og hvilken indflydelse de enkelte parametre har.

Frede

Re: Opbyg en kondensator
Hvis du kan måle pF, så kan du

1 meter coax kabel er ca 100pF, 2m er så...

bruge en glasplade med staniol på begge sider

en dobbeltsidet printplade, der afbrydes nogle steder

en ølflaske med saltvand i, og staniol udenpå

ChristenRe: Opbyg en kondensator
Quoted text here. Click to load it

En parameter er arealet af de to flader.
En anden er afstanden.
En tredie er mediet mellem de to flader.

Mvh
Morten


Re: Opbyg en kondensator
On 9 Dec., 10:36, "Christen Fihl"
Quoted text here. Click to load it

Kan du uddybe det lidt, da jeg har lidt svE6%rt ved at forstille mig
hvordan det skal hE6%nge sammen.

Frede

Re: Opbyg en kondensator
Quoted text here. Click to load it

Det var 4 forskellige måder at bygge en kondesator på....


Klaus
--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
     Min egen hjemmeside nu med nyt domæne http://www.moppe.dk
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Opbyg en kondensator

On 9 Dec., 10:36, "Christen Fihl"
Quoted text here. Click to load it

Kan du uddybe det lidt, da jeg har lidt svært ved at forstille mig
hvordan det skal hænge sammen.

Frede

Alså, helt down to earth: Hvis du har to metaller - et par stykker
alu-film - eller en printplade beståerne af glasfiber med en kobberbelægning
på begge sider, som allerede beskrevevet i tidligerer indlæg, så har du
allerede en kondensator, hvis kapacitet ( picoFarad, nanoFarad og µF,
afhænger af arealet af printpladen, afstanden mellem kobberlaget - altså
printpladens tykkkelse og det totale areal.

I det tilfælde har du, hvad kan kaldes en fast eller eller et bestemt
dielektrikum (isolatrionen mellem to ledende lag), der ligeledes er
udslagsgivende for den nominente kapasitet - altså dielektrikumets art er
ikke ligegyldigt.

Hvis du i praksis vil undersøge "fænomenenet" nærmere, ville et godt
udgangspunkt være at erhverve en variabel kondensator som almindeligt
anvendt i radiomodtagerere - om ikke siden Arons dage - så siden Marconi -
om ikke andres dage). Herved er dielektrikummet luft, hvor igen afstand
mellem plader og størrelsen af samme er udslagsgivnende for den givne
kapacitet.

Dermed være så også sagt, at kapaciteter (kondensatorer, bedtegnedt "C") som
oftets oprtræder i svinningskredse sammen med spoler (betegtnet "L") for
afstemt med hinanden at optræde som en svingningskreds på en given frekvens.
Det er formålet med en kondensator.

Desuden anvendes kondensatorer i uhyggelig vid udstrækning i forbindelse med
støjdæmpningskredsløb i masser af elektroniske kredsløb, men det er en anden
historie.
--
Med venlig hilsen
Karsten H. (7870)
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Opbyg en kondensator

Hej

Hvordan kan man opbygge en simpel kondensator, som man kan måle lidt
på for at få en bedre forståelse af virke måden. Hvor man feks kan
ændre på plade størrelse, afstand m.v.

En der kun skal bruges til forsøg, for at opnå bedre forståelse for
virkemåden og hvilken indflydelse de enkelte parametre har.

I diverse radioamatør litteratur er der formler for udregning af
kondensatorer.
Sig til hvis du er interesseret i det.

Steen.


Re: Opbyg en kondensator
Quoted text here. Click to load it

Er det noget der findes pE5% nettet? for sE5% vil jeg gerne have et link

Frede

Re: Opbyg en kondensator

Er det noget der findes på nettet? for så vil jeg gerne have et link

Frede

Det er nu ikke kun på nettet, man kan finde oplysninger om f. eks.
kondensatorer.
I bogen vejen til sendetilladelsen 7 udgave s26 findes en forholdsvis
forståelig forklaring på hvad en kondensator er samt beregning af
kondensatorers størrelse.
Tabel over dielektricitetskontant for forskellige stoffer (hvis man har lyst
til at regne med andet end luft mellem pladerne i kondensatoren) har jeg
fundet i Kortbølgeamatørens håndbog 1960 s 30.
Et bibliotek burde kunne fremsaffe bøgerne; men oplysningerne kan sikkert
også findes i mange andre værker og måske på nettet.

Flemming.Re: Opbyg en kondensator

Quoted text here. Click to load it

Er det noget der findes på nettet? for så vil jeg gerne have et link

Jeg har ikke nogen link, prøv Google. Jeg ville have henvist til Flemmings
udmærkede forklaring i V.T.S.

Steen.


Re: Opbyg en kondensator

Quoted text here. Click to load it

Er det noget der findes på nettet? for så vil jeg gerne have et link

Frede


http://www.google.com/search?hl=da&rls=com.microsoft:da-DK&ei=wq0gS5j5HYuCmgOY1YTSBw&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&ved0C%BcQBSgA&q=building+capacitor&spell=1

--
Ole


Re: Opbyg en kondensator
Tak for de mange gode indlE6%g,  forklaringer og link.

Jeg vil nu begynde at dykke lidt dybere ned i det.

Grunden til jeg er interesseret i virkemE5%den (helt nede pE5% jorden) er
for at bedre kunne forstE5% hvordan en kapacitiv mE5%lestav til
niveaumE5%ling virker.

SE5%dan en for dem der ikke ved hvad det er
http://www.dk.endress.com/eh/sc/europe/dk/da/home.nsf/imgref/D3431BB751E688 =
6BC12570F4002DBDB2/$FILE/kapacitiv_auto1005.pdf

Der er ogsE5% meget beskrevet her, men jeg kunne godt tE6%nke mig selv at
lave et forsF8%g, for forstE5%elsens skyld

Frede

Re: Opbyg en kondensator [ forklaring af oliehøjde måling ]
Quoted text here. Click to load it
http://www.dk.endress.com/eh/sc/europe/dk/da/home.nsf/imgref/D3431BB751E6886BC12570F4002DBDB2 /$FILE/kapacitiv_auto1005.pdf
Quoted text here. Click to load it

Hej Frede

Du har til dels forklaringen i spalte 3 i afsnit "Kapacitet".

Egentlig burde der måske stå:

Colie ca.= Cluft*Er(olie) ca.= Cvakuum*Er(olie)

eller

Er ca.= Colie/Cluft ca.= Colie/Cvakuum

-

Har du en elektrisk ledende sonde placeret i en (ellers tom) elektrisk
ledende beholder, vil du f.eks. kunne kunne måle en kapacitet på 12
picofarad.

Er (her ikke ordet "er" men E..r) er den relative permitivitet. "E" skal
læses som det græske bogstav epsilon.

-

E0 (E..nul) er den absolutte permitivitet for vakuum:
http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum_permittivity
E0 ca.= 8,85*10^−12 F*m^−1

Det her interessante er så, at beholderen med sonden fyldt med luft også
har en kapacitet på ca. 12 picofarad.

Sådanne målinger har man lavet mange af med forskellige stoffer i
beholderen og fundet ud af, at uanset beholderens og sondens størrelse
og udformningen, vil f.eks. olie i beholderen fordoble kapaciteten til
24 picofarad (pF). Man kan heraf udlede at oliens absolutte permitivitet er:

E0*(24pF/12pF)=Eolie, hvor man så vælger at kalde forholdet (24pF/12pF)
for Er for olie, som er 2.

Her er en "Er" tabel for en masse stoffer:
http://en.wikipedia.org/wiki/Relative_static_permittivity

-

Så kommer vi til hvordan oliehøjden måles.

Hvis man fylder olie jævnt på en tom beholder, vil kapaciteten også
stige jævnt, hvis sonden er placeret hensigtsmæssigt - f.eks.:
12 (Ctom), 13, 14, 15,..., 24pF (Cfuld)

I så fald kan man direkte estimere højden ved at regne:

oliehøjde= beholderhøjde*(Cmålt-12pF)/(24pF-12pF)

-

http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor#Parallel_plate_model

Glenn

Re: Opbyg en kondensator [ forklaring af oliehøjde måling ]
Hej Glenn

Tak for god forklaring.

Kan man mE5%le kapitancen med et alm. multimeter? (eller udregne den ud
fra mE5%linger)

Frede

Re: Opbyg en kondensator [ forklaring af oliehø jde måling ]
Quoted text here. Click to load it

Hej Frede

Ja, et lidt dyrere multimeter kan måle kapacitans, men ikke så nøjagtigt.

Man kan måle frekvens uhyre nøjagtigt, muligvis kan man lade sonden
indgå i en oscillator og udfra frekvensen beregne væskehøjden.

Jeg ved ikke hvor nøjagtig dette instrument er - men assemblerkildekoden
er tilgængelig:

A Surprisingly Accurate Digital LC Meter
(I didn't expect it to work so well!)
http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/%7Erice/lc /
16F628:
http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/%7Erice/lc/lc628.asm
Digital LC Meter Version 2 [ BEDST ]:
http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/%7Erice/lc/index2.html

Glenn

Re: Opbyg en kondensator [ forklaring af oliehøjde måling ]
Quoted text here. Click to load it

Takker

Frede

Re: Opbyg en kondensator

Quoted text here. Click to load it

Min far talte engang imellem om, at han kunne tænke sig at bygge en mægtig
kondensator af to ruller staniol, som han ville rulle op på en paprulle med
et eller andet (dielektrikum'et) imellem de to lag alufolie.

Angiveligt skulle man kunne få en ordentlig kapacitet!

Måske var det noget?

/Mads


Site Timeline