Nogle Hajer her inde ???

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hejsa.

SF8%ger en rigtig Haj til elektronik. Jeg har en gammel computer, fra
90'erne (Hjemme computer), hvor alt er bygget ind i printet. Jeg roede
med den, og pludslig rF8%g det fra en kE6%mpe lyt, computeren kF8%rte vidre,
men jeg skyndte mig at slukke.

Jeg bestilte en ny lyt, og satte den i, men desvE6%re uden noget som
helst resultat ?

NE5%r jeg mE5%ler pE5% selve lytten fE5%r jeg ingen spE6%ndinge eller mE5%s=
ke 0.3v

Der er ogsE5% en del dioder, dem er der mere spE6%nding pE5%, der sider ogs=
E5%
en spole.

PE5% http://www.msxarchive.nl/pub/msx/mirrors/hanso/service_manuals/panason =
icturborstsm.pdf
er diagrammer over mainboardet, pE5% side 22 af 47 i pdf filen, kan man
se strF8%mforsyningen, det mE5% vE6%re her noget er galt siden der ikke er
nogel spE6%nding.

Hvis jeg mE5%ler pE5% d2 eller d3 mellem et af benen og ben 1 pE5%
strF8%mforsyningen, fE5%r jeg spE6%nding. Men mE5%ske er spolen problemet ?

Hvis der er nogle som vil prF8%ve lykken, er jeg int. i at komme forbi
med maskinen, der er lidt penge at tjene, hvis fejlen findes.

PS: OVERSTC5%END PDF er pE5% JAPANSK :P
-Claus-


Re: Nogle Hajer her inde ???
Hejsa,

Hvis der er nogle som vil prøve lykken, er jeg int. i at komme forbi
med maskinen, der er lidt penge at tjene, hvis fejlen findes.


Jeg vil foreslå:

1. Udskift samtlige elektrolytter i strømforsyningsdelen - brug 105 degC i
god kvalitet.
2. Udskift kontrolkredskøbet (MC 34063 - kan fås hos www.pc-elektronik.dk
til den rørlige sum af 6,64 dkr.)
3. Gennemgangstest alle dioder, og udskift eventuelle kortsluttede do.
4. Kontroller at strømmålemodstanden R36 (0.2Ohm) ikke er afbrudt/steget i
værdi


Hvis der ellers ikke er andre uC-digitale kredsløb der er skadet, vil
maskinen med 95% sikkerhed fungere igen efter ovenstående.


/ClausRe: Nogle Hajer her inde ???

Hvis der er nogle som vil prøve lykken, er jeg int. i at komme forbi
med maskinen, der er lidt penge at tjene, hvis fejlen findes.

Hvor i landet ?


--
Hilsen
   Peter N Petersen
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Nogle Hajer her inde ???
Quoted text here. Click to load it

DesvE6%rre SjE6%lland, Lolland eller Falster :(


Re: Nogle Hajer her inde ???
Forresten er traffoen en 2x18v, men fra 220v tiden, idag har vi vel
nE6%rmest 230v, kan det gF8%re at noget er brE6%ndt af ?
Jeg mener at havde mE5%lt over 20v ud fra trafoen.

-Claus-

On 7 Aug., 23:51, snipped-for-privacy@worldonline.dk wrote:
Quoted text here. Click to load itRe: Nogle Hajer her inde ???
Quoted text here. Click to load it

Nej.
220V og 230V er i princippet "det samme". Da man hævede den nominelle
netspænding fra 220V til 230V satte man samtidig tollerancerne ned, så den
max/min spænding du vil kunne opleve i stikkontakten er stort set den samme
som tidligere.
Desuden er det kun en "overspænding" på under 5% at gå fra 220V til 230V

Quoted text here. Click to load it

Det lydder helt rigtigtRe: Nogle Hajer her inde ???
Quoted text here. Click to load it

Nogle mente at 20v var for meget til konstruktionen og at jeg skulle
bruge 2x15 istedet for 2x18 (2x20) ????

Til: CLAUS. Gider du vE6%re behjE6%lpelig med at fortE6%lle mig hvilke
lytter der hF8%rer til, er ikke sE5% skrap til at lE6%se diagrammer :(
Hvad gF8%r MC 34063 ?, er det lidt lige som en 78xx?, den kender jeg
nemlig godt er der forskellige styrker af MC 34063 sE5% pE5% diagrammet
der var nogle bogstaver bag efter.

-Claus-Re: Nogle Hajer her inde ???

Quoted text here. Click to load it

MC34063 er en ret billig, men halvgammel switchmode strømforsyningskreds.

Den kan bruges alene hvis det er moderate strømme, eller som som her med en
ekstern boost transistor.

MC34063 beskriver hele funktionen af kredsen, og hvad der er føjet til bagefter
har hovedsagelig med hustypen at gøre.

Der findes mindst tre andre typenumre med samme funktion, men MC34063 er et af
de kendte.


--
  Med venlig hilsen,     Ove Kjeldgaard
  Natur og Friluftsliv: <http://hiker.dk

Re: Nogle Hajer her inde ???
Quoted text here. Click to load it
Hej Ole.

Ok, desvE6%rre er det en meget lille dims, sE5% lille at jeg ikke tF8%r
lodde den ud og sE6%tte en anden i :(

Jeg hE5%ber at en eller anden kan hjE6%lpe, en som har rigtig god forstand
pE5% strF8%m forsyninger og den mE5%de den her er opbygget pE5% og kan lE6%
se
diagrammer.

Findes der nogle firmaer som kan hjE6%lpe...

Jeg ved ikke om jeg nogle sinde beskrev hvad der skete, en Stor
elektrolyt begynde at ryge Og jeg slukke hurtigt ned, pE5% det tidspunkt
kF8%rte computeren faktisk fint, men brF8%d mig ikke om rF8%gen. Det var en
25v 12000uf - den er nu erstattet med en 25v 15000uf. Men det dur alsE5%
ikke sE5% et eller andet er futtet af.

Jeg husker man kunne hF8%re en slags lyd fra traffoen, en svar summen,
denne fE5%r jeg heller ikke mere. Jeg tror den summen fremkommer ved
belastning, fordi da det hele virkede, kan jeg huske summen hold op
selv om computeren kF8%rte (alsE5% nE5%r jeg slukkede) men pga. de 12000uf,
kunne den kF8%re 2-3 sek indtil lytten var afladet. SE5% mE5% kun vE6%re n=
E5%r
der trE6%kkes strF8%m fra traffoen. Kan det tE6%nkes at de 2x18v traffoen
giver (nu lidt mere pga. 230v) er nok til at det har brE6%ndt lytten
af ?

PLEASE HELP :)

-Claus-


Re: Nogle Hajer her inde ???
Hejsa,


Til: CLAUS. Gider du være behjælpelig med at fortælle mig hvilke
lytter der hører til, er ikke så skrap til at læse diagrammer :(
Hvad gør MC 34063 ?, er det lidt lige som en 78xx?, den kender jeg
nemlig godt er der forskellige styrker af MC 34063 så på diagrammet
der var nogle bogstaver bag efter.


Har du testet dioder??

1. Diodetest Q1, D8, D9 og thyristoren (Crowbar) der sidder på 5V
2. Ohm hen over thyristoren (kontrollere at der ikke er kortsluttede
digitale kredsløb)
3. Mål modstandsværdien på R36
4. Mål udgangsspændingerne på +12V og -12V. Er disse tilstede??

Lad os høre hvilke værdier du når frem til ved disse målinger...

---

Kondensatorudskift:

C10 (10V, 4700uF. _SKAL_ være 105degC)

We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Nogle Hajer her inde ???
Quoted text here. Click to load it

Hej Nu. er jeg ikke en haj til det. Har et multimeter, med ved ikke
hvordan jeg diodetester det. skal de lodes ud for at kunne teste?

-cb-Re: Nogle Hajer her inde ???
Quoted text here. Click to load it

Kan dit multimeter måle diode, eller kun ohm (har multimeteret et
navn/typenummer?).

Mål over dem i kredsløbet.
Klaus
--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Nogle Hajer her inde ???
Quoted text here. Click to load it

AC elelr DC
 
Quoted text here. Click to load it
http://www.msxarchive.nl/pub/msx/mirrors/hanso/service_manuals/panasonicturborstsm.pdf
Quoted text here. Click to load it

Vend tilbage med resultater på disse målinger, så tager vi den derfra:

Mål vekselspænding på transformeren uden den er koblet til mainboardet.

Spænding mellem 1 og 2 ?
Spænding mellem 1 og 3 ?

Mens stikket nu er afmonteret måler du ohm (eller diodestrækninger) over

D2
D3
D4
D5

Løft det ene ben på R36, sæt stikket til og tænd.

Spænding over C50 ?
Spænding over D6 ?
Spænding over D7 ?


Sluk igen.

Mål ohm over C10

Klaus
--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Nogle Hajer her inde ???
On 9 Aug., 22:40, "Klaus D. Mikkelsen"
Quoted text here. Click to load it
er allerede gjort.

NE5%r jeg mE5%ler over dioderne er det sE5% mellem de 2 ben pE5% dioden ?


1+23D%21v ac
1+33D%21v ac
(2+3)3D%41v ac

Skal nok prF8%ve det andet og vende tilbage.
Quoted text here. Click to load itRe: Nogle Hajer her inde ???
Quoted text here. Click to load it

Jeps.
 
Quoted text here. Click to load it

Okay, transformeren virker.


Klaus
--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Nogle Hajer her inde ???
ME5%ler jeg bare pE5% de 2 ben her?

Quoted text here. Click to load it


Re: Nogle Hajer her inde ???
Quoted text here. Click to load it

Jeps.

Klaus
--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Nogle Hajer her inde ???

Quoted text here. Click to load it
NE5%r jeg mE5%ler fE5%r jeg ingen konstante vE6%rdier mE5%ler med 200ohm
indstillingen pE5% billigt multimeter.
Der stE5%r 1 nE5%r mE5%lepindene er er fri luft, og 0.04 ved kortslutning

NE5%r jeg mE5%ler pE5% dioderne fE5%r jeg vE6%rdier fra 85 til 185. Ikke
konstant vE6%rdi efter 1 sek, gE5%r den tilbage til "1" pE5%
multimeteret ???

Men jeg har ogsE5% en diode tester? pE5% mit multimeter sE5%danne en der her
et diode-tegn?

ME5%lingerne:

D2:560
D3:543
D4:647
D5:638

Hvad betyder disse vE6%rdier (hvis jeg mE5%ler omvendt bytter om pE5%
pindende, viser den ca. 1800 i 1/2 sek og sE5% bare "1").

Quoted text here. Click to load it

0,06v DC (0.00 AC)

Quoted text here. Click to load it

-12v DC (26AC)

Quoted text here. Click to load it

0,65V DC (0.00AC)

Quoted text here. Click to load it

C103D%69 ohm

Noget der giver mening ??????????????????

-Claus-


Re: Nogle Hajer her inde ???
Quoted text here. Click to load it

Hvis det er diodemålinger med multimetret ser de gode nok ud.
 
Quoted text here. Click to load it

Spændingsfaldet over dioderne.
 
Quoted text here. Click to load it

Det var ikke meget.....
Sluk - hvad sider ohm hen over C50 ?

 
Quoted text here. Click to load it

26 volt AC ?
Arrrh.........

Quoted text here. Click to load it

Den er god nok, da den bliver fødet fra D50.
 
Quoted text here. Click to load it

Det kan godt være rigtigt.....
 
Quoted text here. Click to load it

Ja (og nej).

Vender din nye C50 forkert ?

Afmonter stik til transformer. Mål ohm fra D3 (hvor den hænger sammen
med D2) og over til plusbenet på C50


Klaus
--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Nogle Hajer her inde ???
On 10 Aug., 22:45, "Klaus D. Mikkelsen"
Quoted text here. Click to load it

Den vender rigtigt, den har forbindelse med stel pE5% boardet. og
aftegning viser ogsE5% den skal vende den vej, sE5% det er ok


Quoted text here. Click to load it

De hE6%nger sammen i begge ender sE5% vidt jeg kan se pE5% diagrammet.
Skal jeg mE5%le mennel 2 og 3 eller 1 og 2 ?

HE5%ber man kan se diagrammet ordenligt, at truetype ikke smadre det.

3           D3    1               2
o---------->|-----o---------------o
                     |              +
                     |              3D% C50
o----------------------------------o
                     |
o---------->|-----o
            D2

Quoted text here. Click to load itSite Timeline