Multiplexing?

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej til alle derude bag skE6%rmene!

Jeg har lE6%st lidt om det her multiplexing rundt omkring pE5% nettet, men
det hele har vE6%ret pE5% engelsk og jeg har haft lidt svE6%rt ved at finde
ud af hel prE6%cist hvad det bruges til!

Er jeg gE5%et helt galt i byen hvis jeg har forstE5%et det sE5%dan at man
f2E%eks. kan sende et datasignal pE5% 8 bits fra 8 seperate ledninger
gennem en multiplexer og en ledning til en de-multiplexer der igen
omdanner signalet til et 8 bit signal?


Re: Multiplexing?
Hej Chrown

Quoted text here. Click to load it

Det bruges til mange ting og det primære i teknologien er at spare
plads eller ledninger. Et stereosignal din radio modtager er multiplexet,
halvdelen af tiden sendes højre kanal og halvdelen af tiden sendes venstre
kanal. Den elektroniske omskifter der styrre hvornår signalet skal sendes
til de to kanaler styres af en tone der er sendt med signalet, denne tone
filtreres så bort. Et normalt digitalur med 4 stk. 7 segment displays ville
kræve 28 drivere og ledninger, en til hvert segment, ved at multiplexe
kan man nøjes med syv drivere og 11 ledninger.

Det var bare et par simple måder at anvende det på.

--
Mvh MaxRe: Multiplexing?
Quoted text here. Click to load it

forklar lige hvad du mener med multiplex her??
FM baseband ser således ud:
15 Hz - 15 kHz LF (mono)
der er en pilottone på 19 kHz
2*pilottone 38 kHz
omkring denne ligger L+R og L-R
3*pilottone 57 kHz
omkring denne ligger RDS med en BW på 9 kHz

modtageren låser (PLL) på 19 kHz og hiver derefter L+R og L-R  ned og addere
og subtraherer disse to signaler hvilket giver 2L + 2R
så langt er vi enige ikke??
er det så de 19 kHz du mener der styrer "den elektroniske omskifter"??

forstår det ik helt - som jeg opfatter det er det vel ikke multiplex men
nærmere et kontinuert system... eller??

--
mvh
Rasmus
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Multiplexing?
Quoted text here. Click to load it

Underligt, jeg havde også hørt historien om højre/venstre multiplex i FM
stereo, men du har jo ret...

Re: Multiplexing?
Hej Rasmus

Quoted text here. Click to load it

Jeg ved ikke rigtigt, men det er bare måden jeg altid har
fået forklaret det på, nemlig at signalet er multiplexet.

http://transmitters.tripod.com/stereo.htm

Mvh MaxRe: Multiplexing?
Quoted text here. Click to load it
hov... en lille smutter... L-R ligger omkring 38 kHz da L+R jo er mono...
sorry...

--
mvh
Rasmus
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Multiplexing?
Chrown skrev:
Quoted text here. Click to load it

Lærer du i billeder (som jeg)? Se:
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Telephony_multiplexer_system.gif

--
Hilsen Mikkel Lund
"Sund fornuft, har aldrig stoppet en tosse"
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Multiplexing?
Quoted text here. Click to load it
Det var lige netop det billede jeg sE5%, og det var ogsE5% pE5% Wikipedia
jeg lE6%ste om det, men kommer bits'ne ud pE5% en gang af demultiplexeren,
eller kommer de ud en ad gangen??Re: Multiplexing?
Chrown skrev:
Quoted text here. Click to load it
Se:
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Telephony_multiplexer_system.gif
Quoted text here. Click to load it

Der er ingen hukommelse i den mux/demuxer, hvis det er det du spøger om,
det er det nok ikke.
Det er bare en komponent hvor du kan sende en af input kanalerne ud på
output kanalen.
Sandhedstabellen for en CMOS 4051
Input                |Output
/E    A2    A1    A0    Channel
L    L    L    L    Y0-Z
L    L    L    H    Y1-Z
L    L    H    L    Y2-Z
L    L    H    H    Y3-Z
L    H    L    L    Y4-Z
L    H    L    H    Y5-Z
L    H    H    L    Y6-Z
L    H    H    H    Y7-Z
H    X    X    X    NONE

Yn er input kanaler(n=) og Z er outputtet.

Om du så vælger at sende digital (bits) eller analog gennem den er
underordnet.


--
Hilsen Mikkel Lund
"Sund fornuft, har aldrig stoppet en tosse"
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Multiplexing?
Quoted text here. Click to load it

Forestil dig 2 PC'ere som skal sende een besked til den samme modtager
PC. De kommunikere igennem den samme "kanal".

PC1 sender beskeden: "Jeg er PC nummer 1"
PC2 sender beskeden: "PC 2 taler nu"

Niveauet af multopleksing kan varieres her.

Multipleksing af hele beskeder:
1) Sæt modtager position til PC1
2) PC1 sender sin besked
3) Sæt modtager position til PC2
4) PC2 sender sin besked

Kigger man på "datakanalen" vil man kunne se følgende "trafik":
"Jeg er PC nummer 1PC 2 taler nu"

Multipleksing af tegn:
1) Sæt modtager position til PC1
2) Modtag et tegn ('J')
3) Sæt modtager position til PC2
4) Modtag et tegn ('P')
5) Sæt modtager position til PC1
6) Modtag et tegn ('e')
7) Sæt...
..) osv..

Kigger man igen på "datakanalen" vil man kunne observere følgende
"trafik".
"JPeCg  2e rt aPlCe rn unmum e r   1 "

Man kunne gå så vidt, at man multipleksede hver enkelt bit, som
udgjorde hvert enkelt tegn.

/Thomas

Site Timeline