Modstandsmåling 3-fase motor ?

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej.  Min datter i Spanien har en luft til vand varmepumpe med en 3-fase
motor.  Kompressormotoren er dømt defekt af en lokal kølemontør (som dog
ikke har modstandsmålt på motoren).

Jeg er netop kommet hjem efter at have målt på motoren med følgende
resultater:

Mellem L1 - L2:  2.1 ohm
Mellem L2 - L3:  3.6 ohm
Mellem L1 - L3:  4.8 ohm

Fra en L til stel: Uendelig stor.

På internettet har jeg fundet tekniske data som siger: Viklingernes modstand
3.6 ohm.

Ser det ud som om motorens viklinger er brændt sammen ???

Venlig hilsen, Frank.


Re: Modstandsmåling 3-fase motor ?
Quoted text here. Click to load it

Er det en "hermetrisk" motor, eller en motor der trE6%kker en kompressor
via en kilerem eller lign?
DC modstanden bF8%r vE6%re i nogenlunde balance, men kan igen ikke bruges
til sE5% forfE6%rdelig meget.
Det er driftstrF8%mmen pr fase der siger noget om hvordan vilklingerne
har det. Den bF8%r vE6%re ret ens pr fase.

Nu er det vel sikkert at det er en "rigtig" trefaset motor og ikke en
enkeltfaset motor med startvikling?

Hilsen Kim

Re: Modstandsmåling 3-fase motor ?
Hej Kim og tak for svaret.

Det er en hermetisk lukket enhed motor og kompressordel, så man kan ikke
komme tættere på for at måle end jeg har været (direkte på 3 terminaler på
siden af enheden).

Jeg bliver dig svar skyldig om det er en ægte 3-faset motor.  Det kunne
måske være en enkeltfaset 440 volt vikling, plus en startvikling.  Målingen
mellem L2 og L3 er jo 3.6 ohm som jeg har set i specifikationer fundet på
nettet.

Hvis det er en ægte 3-faset, ville modstanden mellem L1 - L3 vel ikke kunne
blive højere end 3.6 ohm ved sammenbrænding - derimod mindre modstand !

Jeg vil søge efter mere specifikke informationer omkring motoren.

venlig hilsen, Frank
Quoted text here. Click to load it

Er det en "hermetrisk" motor, eller en motor der trækker en kompressor
via en kilerem eller lign?
DC modstanden bør være i nogenlunde balance, men kan igen ikke bruges
til så forfærdelig meget.
Det er driftstrømmen pr fase der siger noget om hvordan vilklingerne
har det. Den bør være ret ens pr fase.

Nu er det vel sikkert at det er en "rigtig" trefaset motor og ikke en
enkeltfaset motor med startvikling?

Hilsen Kim


Re: Modstandsmåling 3-fase motor ?
Jeg har fundet specifikationer og el-diagram her:
http://www.aermec.com/support/docs/istr/ianziv.pdf

Det er type 417 A.

På side 10 i dokumentet står der "400 V three phase".

Det undrer mig blot at på diagrammet på side 15 er terminalerne på motoren
mærket R, S og C!

Er der noget om, at der kan være indbygget et sikringskredsløb før motoren,
som skal sikre at motoren ikke løber den forkerte vej rundt hvis faserne er
byttede ?

Venlig hilsen, Frank
Re: Modstandsmåling 3-fase motor ?
frank skrev:
Quoted text here. Click to load it

Jeg syntes jeg ser "0417" under både 230V 1fase og 400V 3fase.
Hvad er det fulde model navn på din kompressor?


mht. R,S,C er mit *gæt* at det måske henviser til sydlanske navne for
ledningsfarver, og ikke at forveksle med R/L1, S/L2, T/L3, da "C" i det
ene diagram er N og i et andet er L1.

Men det er kun gætværk, intet håndgribeligt udover en ide :-)


/Jan Rasmussen.

Re: Modstandsmåling 3-fase motor ?
Hej Jan.

Den fulde modelbetegnelse er 0417 H A.  Og ja, den findes både i en 230 volt
og 400 volts udgave.  Men det er en 400 volts.

Hvis du ser længere nede i manualen under større maskinerier er terminalerne
betegnet R, S og T !  mystisk.

Jeg tog et par fotos af selve kompressorenhedens label: Copeland scroll
compressor, model ZH30K4E-TFD-524.  380-420 V,  PH 3,  HZ 50, RUN CAP 000
MFD.,   MOTOR E,   PROT. T.

Så jeg forstår ikke mine modstandsmålinger.

Venlig hilsen, FrankQuoted text here. Click to load it


Re: Modstandsmåling 3-fase motor ?
Quoted text here. Click to load it

Du har en smeltet vikling (mindst).

Når du måler den ene vikling, har du de to andre med i en
serie/parallel kobling, med mindre at du har pillet ledningerne inde
fra motordelen ud, inden målingerne. Måler du på den færdige
kompresser vil en måling mellem L1 og L2 være spolen der i mellem, med
spolerne mellem L2-L3 og L3-L1 (i serie) lagt i parallel hen over.


Klaus
--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
     Min egen hjemmeside nu med nyt domæne http://www.moppe.dk
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Modstandsmåling 3-fase motor ?
Quoted text here. Click to load it

... Hvis den er trekant-koblet, ja.

Mvh
Martin

Re: Modstandsmåling 3-fase motor ?
Quoted text here. Click to load it

Hvis den er stjernekoblet vil man måle seriekobling af 2 spoler hver
gang.


Klaus
--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
     Min egen hjemmeside nu med nyt domæne http://www.moppe.dk
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Modstandsmåling 3-fase motor ?
Quoted text here. Click to load it

Nu har jeg mE5%lt de trefasede motorer igennem som jeg har her i huset,
og som jeg ved fungerer. Der er forskel i DC modstand, men ikke
procentvis sE5% meget som pE5% din kompressor.

Hvad er fejlsymptomerne pE5% den kompressor?
Hvis det pE5% nogen mE5%de er muligt burde der mE5%les strF8%m pE5% hver af=
 de
tre faser. Hvis den er forskellig er den gal.
MotorvE6%rn har en differentilfunktion der fE5%r dem til at koble ud ved
uens belastning af de tre faser, ogsE5% selv om den maximalstrF8%mmen ikke
er overskredet i nogen af faserne.
Hvis fejlsymtomet er at motorvE6%rnet kobler ud efter kort tids drift
ser det ud til at kF8%lemontF8%ren har ret, i og med spredningen pE5% dine
DC ohmmE5%linger er sE5% stor.

Hilsen Kim

Re: Modstandsmåling 3-fase motor ?
Quoted text here. Click to load it

E6%kvivalent til de gamle danske betegnelser, rod-stamme-top?


-Lasse

Re: Modstandsmåling 3-fase motor ?
Tak for jeres svar.

Fejlsymptomet er at hovedsikringerne (automatsikring) slår fra efter et par
sekunders indkobling, og motoren kommer slet ikke igang.  Det kunne jo også
skyldes en blokeret kompressordel, hvor strømmen i følge specifikationerne
så ville være ca. 50 amps.

Her er nogle tekniske specifikationer på kompressoren:
http://www.emersonclimate.eu/products.cfm?what=detail&prodid30%846&bra=1&fam17%&prod=c&Ar=HP&title=ZH30K4E-TFD

Jeg har ikke kunnet finde noget om den er stjerne- eller trekantkoblet, men
i begge tilfælde ville jeg vel få 3 ret ens modstandsmålinger.

Den må nok dømmes kaput.  Det er en "ting" til ca. 15.000 kroner, så de unge
mennesker i spanien vrider sig.

Venlig hilsen, Frank.

Re: Modstandsmåling 3-fase motor ?
Har fundet lidt mere teknisk omkring motoren, læser på side 2 at motoren er
stjernekoblet - hvis jeg forstår symbolet korrekt.

http://www.emersonclimate.eu/literature/eCopeland/DE_C070901_0.pdf

v.h. Frank.


Re: Modstandsmåling 3-fase motor ?
Quoted text here. Click to load it

Det sidste svage hE5%b er at en af faserne ud til kompressoren ikke er
spE6%ndingsfF8%rende. Eller at en klodset elektriker et eller andet sted
har fE5%et sat to ledninger pE5% same fase. Men ellers er den kompressor
nok dF8%mt ude.

Hilsen Kim

Re: Modstandsmåling 3-fase motor ?

Det sidste svage håb er at en af faserne ud til kompressoren ikke er
spændingsførende. Eller at en klodset elektriker et eller andet sted
har fået sat to ledninger på same fase. Men ellers er den kompressor
nok dømt ude.

Hilsen Kim

Varmepumpen har kørt i 2 år, så el installationen er ok.  Men jeg har ikke
forsøgt at måle spænding på de tre faser da jeg var dernede i spanien.

Her er iøvrigt den engelsksprogede info om selve motoren
http://www.emersonclimate.eu/literature/eCopeland/EN_C070901_0.pdf

Til historien hører at varmepumpen har været fejlbehæftet helt fra
leveringen.  Tre gange har der været fyldt kølemiddel på og kondensatoren
har været skiftet fordi kobberrør var utæt. Dette kan betyde, hvis der ikke
har været skiftet tørrefilter, at der opbygges syre i kompressoren som
ødelægger isoleringen på viklingerne med kortslutning til følge. Så de
"bokser" med levrendøren om reklamationsret.  Hvis viklingerne er brændte
underbygger det teorien om syre.  Hvis kompressordelen er blokeret, er det
en anden sag.

v.h. Frank


Re: Modstandsmåling 3-fase motor ?

Quoted text here. Click to load it

Nej-nej, såfald skal den være så tudsegammel at den bruger CFC som
kølemiddel. De nyere HFC kølemidler danner ikke syre i forbindelse med vand
HC'er ej heller. Det var klor i CFC'erne der kunne danne syre.

--
mvh
Orla Pedersen
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Modstandsmåling 3-fase motor ?
On 8 Maj, 10:49, Orla Pedersen
<o.pedersen.torsted[hos]post.tele.dk.invalid> wrote:
Quoted text here. Click to load it

der kan stadig dannes syre hvis der er vand i kF8%lesystemet, det er
bare olien
der danner syre og ikke kF8%lemidlet, og den er ikke nE6%r sE5% stE6%rk.


-Lasse

Site Timeline