matrix keyboard encoder - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Re: matrix keyboard encoder

Quoted text here. Click to load it

Skal køre 48 eller 60 Mhz  afhængig af om der opstår problemer med MAM-
controlleren, men jeg har brug for de 48-60mips, da der laves en masse
signalbehandling.

Hvis jeg skulle bruges portpins kan jeg ikke lige gennemskue, hvordan
tasturet så skal generere et interrupt når en tast aktiveres, ligesom der
være noget de-bounce kode for at eliminere taste-prell, uden at det går ud
over filterfunktioner med mere (kender ikke LPC2378 så godt endnu). Derfor
synes jeg pt. at det letteste måtte være en keyboard encoder.

Med venlig hilsen
Torben W. Hansen
Re: matrix keyboard encoder
Quoted text here. Click to load it
Ja kode mæssigt er det selvfølgelig lettere.
Men det er altså sjældent nødvendigt at køre med interrupt på en tastatur
dekoder.
Scan dem hver 100 ms. Det er rigeligt til at brugeren ikke kan mærke noget
delay, afhængig af applikationen selvfølgelig. Er det til styring af menuer
på et display, så er det rigeligt. Er det taster til TAP af delay hastighed
på en guitarprocessor eller lignende, så er det selvfølgelig ikke brugbart.

mvh
KåreRe: matrix keyboard encoder
Quoted text here. Click to load it

Det er en portering af software fra een platform til en anden, hvor
tastaturrutinen er opbygget med en interruptrutine, tastaturbuffer med mere.
En løsning med portpins kan måske blive enden på det, men jeg ville helst at
se om jeg kunne finde en hardwareløsning.

Med venlig hilsen
Torben W. Hansen
Site Timeline