Måleforsterker

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Jeg har en måleoppstilling som ser ut til å ha hysterese på
måleresultatet. Den er slik

24V inn -> 7812 + caps.

1 målebro, Ri = 3K -> 1/2 LM358, 33K tilbakekopling = 10g forsterking.

En spenningsdeler, 5K6 + 5K, 20t poy + 5k6 -> + inngang på LM358-B
1K fra utgangen på LM358-A -> -inngang på LM358-B, videre via 47K ril
utgangen, = 50g forsterking. Totalt 500g forsterking. (Videre til
emitterfølger med 27K basmotstand.)

Er det mulig at motstandsvalget, 1K + 47K elaster for mye. Ville 10K +
470K være riktigere?, at 1K faktisk belaster inngangsignalet?

HM

Re: Måleforsterker
Jeg mE5%tte lige tegne det i hE5%nden for at vE6%re sikker pE5% jeg forstod
hvad du mente, og det jeg sE5% kan forstE5% her, er at du har to
inverterende forstE6%rkere bygget op omkring en LM358, og der er
monteret en variabel spE6%ndingsdeler mellem de to forstE6%rkere.
Det du spF8%rger om er om kombinationen af 10k og 470k ville vE6%re bedre
end 1k og 47k i 2. forstE6%rkertrin?

2. forstE6%rkertrin vil her IKKE have en indflydelse pE5% indgangssignalet
(hvis det du mener er indgangssignalet er det signal der kommer ind pE5%
LM358A).

Indgangsimpedansen (Zin', belastning) i en inverterende opamp er
udelukkende bestemt af "R1" altsE5% indgangsmodstanden, da der pE5%
minusbendet ligger virtuel stel/virtuel ground. Derfor bestemmes Zin'
udelukkende af denne modstand. Indgangsimpedansen for din
mE5%leforstE6%rker er sE5%ledes 3k.

Der hvor problemet mE5%ske ligger er som du selv nE6%vner 1k og 47k
kombinationen i 2. trin. I og med at din spE6%ndingsdeler er opbygget af
modstande der er vE6%sentlig stF8%rre end det efterfF8%lgende
forstE6%rkertrins Zin' (1k) vil spE6%ndingsdeleren blive kraftigt belastet
af Zin'.

En lF8%sning ville vE6%re at skifte 1k og 47k ud med 10k og 470k som du
nE6%vner, men den lF8%sning er langt fra perfekt.

Efter min mening ville den bedste lF8%sning vE6%re at lave to non-
inverterende forstE6%rkere i stedet, med cirka samme
modstandsstF8%rrelser. Det vil give dig en Zin' pE5% mE5%leopstillingen der
er sE5% hF8%j at den ikke vil belaste. Hvis du F8%nsker en bestemt Zin' kan
du sE6%tte en modstand fra + indgangen til stel, der bestemmer hvor stor
din Zin' bliver. Samtidig vil andet forstE6%rkertrins Zin' ogsE5% blive
meget stF8%rre (adskillige MOhm) hvilket vil fjerne belastningen fra
spE6%ndingsdeleren.

Site Timeline