Lysdioder

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Jeg vil til at lave diodelygter til min trailer, da jeg er træt af pære der
ikke virke efter en tid.

Jeg tænker på hvor meget lys der kommer ud af en 5w og en 21w, eller hvilke
og hvor mange lysdioder jeg skal bruge istedet for de forskelige pære.
jeg har set på forskellige typer, men ved ikke rigtigt hvilke jeg skal
bruge, og hvor mange.

Har kikket lidt på disse fra brinck : LED5HBHVID 5 mm rund High-Bright HVID
(13000-5500mCd - 20°)  til 100 stk for 500.-

Er det noget jeg kan bruge?

Med venlig hilsen

Morten Strandgaard


Re: Lysdioder
Hej
Quoted text here. Click to load it

Prøv at søge lidt tilbage her i gruppen, engang til sidste efterår, der var
et spørgsmål og svar til netop dette spørgsmål.
Jeg har selv købt led's hos led1.de til baglygter på bilen. Men er ikke
kommet videre endnu.
Det er 1.5 lumen dioder jeg har købt.

Mvh HaugeRe: Lysdioder
Quoted text here. Click to load it

Springer pærerne da ?
 
Quoted text here. Click to load it

Dine dioder har en begrænset udstrålingsvinkel, så du skal bruge mange
og montere dem så de stråler lidt til siden også.
Læs lidt mere på:


<http://www.fstyr.dk/graphics/Synkron-Library/Faerdselsstyrelsen/Dok/Koeretoejer/Detailforskrifter/DFK2007.pdf

6.03.003 Baglygter
(1) Baglygte:
a) Skal afgive lys af rød farve.
b) Skal være anbragt bag på køretøjet.
c) Skal være rettet bagud og være tydeligt synlig mindst 300 m bag
køretøjet.
d) Skal have en lysstyrke på mellem 2 cd og 12 cd målt lige bagfra.
Bestemmelsen
om mindste lysstyrke anses for opfyldt, dersom lampen har et
effektforbrug på 5 W.
e) Skal være anbragt mindst 0,35 m og højst 1,50 m over vejbanen. Hvis
karrosseriets
form gør det påkrævet, kan baglygte dog anbringes i en højde af
indtil 2,10 m over vejbanen.
f) Skal være synlig mindst 45° indad og 80° udad samt mindst 15° over og
under vandret.
Vinklen under vandret kan dog være 5°, såfremt lygtens højde over
vejbanen
er mindre end 0,75 m.
g) Skal være anbragt højst 0,40 m fra køretøjets yderste kant. Afstanden
mellem
lygter i et lygtepar skal være mindst 0,40 m.
(2) På køretøj med en baglygte skal denne være synlig mindst 80° til
hver side.
(3) Påbudt baglygte må ikke kunne dækkes af bagdøre, bagsmæk eller
lignende
med mere end 50% set lige bagfra. Såfremt påbudt baglygte dækkes med
mere
end 50%, skal køretøjet være afmærket med afmærkningslygte, og der skal
i førerhuset
på et synligt sted være anbragt et skilt med teksten Ved åbning af
bagdøre,
bagklap og lignende skal andre trafikanter advares med en gul
afmærkningslygte.
(4) Ikke-påbudt baglygte skal ikke opfylde bestemmelserne om
placeringsmål og
synlighedsvinkler.

6.04.002 Retningsviserblinklygter (forblinklygter, bagblinklygter og
sideblinklygter)
(1) Retningsviserblinklygte:
a) Skal afgive lys af gul farve.
b) Skal være tydeligt synlig i sollys.
c) Skal fungere uafhængigt af andre lygter.
d) Skal være tilsluttet kontrolanordning, såfremt lygten ikke kan ses
direkte af
føreren.
- Kontrolanordningen skal give lys- og/eller lydsignal.
- Lyssignal skal blinke, og i tilfælde af fejl ved blinklygter skal det
slukkes,
lyse konstant eller ændre frekvensen væsentligt.
- Lydsignal skal kunne høres tydeligt, og i tilfælde af fejl ved
blinklygter
skal frekvensen ændres væsentligt.
- Kontrolanordningen skal dog ikke angive fejl ved supplerende,
ikkepåbudte
blinklygter, sideblinklygter eller bagblinklygter på påhængskøretøj
efter personbil M1 eller varebil N1.
e) Skal være anbragt højst 0,40 m fra køretøjets yderste kant. Afstanden
mellem
blinklygter foran eller bagpå køretøjet skal være mindst 0,60 m.
f) Skal være anbragt mindst 0,35 m - sideblinklygter dog mindst 0,40 m -
og
højst 1,50 m over vejbanen. Hvis karrosseriets form gør det påkrævet,
kan
for- og bagblinklygter anbringes i en højde af indtil 2,10 m og
sideblinklygter
i en højde af indtil 2,30 m over vejbanen.
g) Skal være synlig mindst 15° over og under vandret. Vinklen under
vandret
kan dog være 5°, såfremt lygtens højde over vejbanen er mindre end 0,75
m. Sideblinklygte, der er anbragt mindre end 0,75 m over vejbanen, skal
ikke være synlig under vandret. For- og bagblinklygte skal være synlig
mindst 80° udad og 45° indad, og sideblinklygte mellem 5° og 60° bagud.
(2) Forblinklygte skal være anbragt i en sådan afstand fra nærlyslygte
og tågeforlygte
eller have en sådan lysstyrke, at blinklygten er tydelig synlig, når
nærlyslygten
og tågeforlygten er tændt.
(3) Forblinklygte og sideblinklygte kan være sammenbygget, for så vidt
kravene til
hver af lygterne er opfyldt.
(4) Retningsviserblinklygter i samme side skal lyse samtidigt. Såfremt
et køretøj i
hver side er forsynet med to forblinklygter, to sideblinklygter eller to
eller tre bagblinklygter,
og disse er anbragt over hinanden, kan de blinke enten samtidig eller
skiftevis (alternerende blinklygter).
(5) Den lodrette afstand mellem blinklygter, der blinker skiftevis
(alternerende), skal
være mindst 0,20 m.
(6) Afstanden fra sideblinklygte til forreste punkt på køretøjet må ikke
overstige
1,80 m. Denne afstand kan dog forøges til 2,50 m, såfremt det er
nødvendigt af
hensyn til bestemmelsen om synlighed i pkt. 6.04.002 (1) g).
(7) Blinkfrekvensen skal være mellem 60 og 120 blink pr. minut. Lys- og
mørkeperioder
skal være tydeligt adskilte.
(8) Supplerende, ikke-påbudt retningsviserblinklygte skal ikke opfylde
bestemmelserne
om afstand fra køretøjets yderste kant, højde over vejbanen,
synlighedsvinkler
og afstand fra sideblinklygte til forreste punkt på køretøjet.


6.04.003 Stoplygter
(1) Stoplygte:
a) Skal afgive lys af rød farve.
b) Skal være anbragt bag på køretøjet og være rettet bagud.
c) Skal lyse straks, når driftsbremsen aktiveres. Stoplygter kan også
aktiveres
ved, at retarder eller lignende anordning benyttes.
d) Skal have en lysstyrke på mellem 40 cd og 100 cd målt lige bagfra.
Lysstyrken
skal være væsentligt større end baglygternes lysstyrke. Denne
bestemmelse
anses for opfyldt, dersom stoplygtens effektforbrug er mindst 3,5
gange baglygtens effektforbrug, eller såvel stop- som baglygte er
godkendt
og mærket i henhold til ECE-regulativ nr. 7 eller Rådets direktiv nr.
76/758/EØF.e) Skal være anbragt mindst 0,35 m og højst 1,50 m over
vejbanen. Hvis karrosseriets
form gør det påkrævet, kan stoplygte dog anbringes i en højde af
indtil 2,10 m over vejbanen.
f) Skal være anbragt således, at afstanden mellem lygterne i et lygtepar
er
mindst 0,60 m. Denne afstand kan dog nedsættes til 0,40 m for køretøj,
hvis
bredde er mindre end 1,30 m.
g) Skal være synlig mindst 45° indad og udad samt mindst 15° over og
under
vandret. Vinklen under vandret kan dog være 5°, såfremt lygtens højde
over
vejbanen er mindre end 0,75 m.
(2) Tredje stoplygte:
a) Må ikke være indbygget i nogen anden lygte.
b) Kan være anbragt i eller uden for køretøjet. Er stoplygten anbragt i
køretøjet,
må lyset fra den ikke genere føreren gennem førerspejle og/eller andre
af køretøjets overflader fx bagruden.
c) Skal have en lysstyrke på mellem 25 cd og 80 cd målt lige bagfra.
Denne
bestemmelse kan anses for opfyldt, dersom stoplygten er godkendt og
mærket i henhold til ECE-regulativ nr. 7 eller Rådets direktiv nr.
76/758/EØF.
d) Skal være anbragt således, at lysåbningens underkant enten er højst
0,15
m under bagrudens synlige underkant eller mindst 0,85 m over vejbanen.
Lysåbningens underkant skal dog være over lysåbningens overkant på de
øvrige stoplygter.
e) skal være anbragt i køretøjets midterplan i længderetningen dog
således, at
såfremt stoplygten ikke kan anbringes i køretøjets midterplan i
længderetningen
på fast karrosseridel, kan der i stedet på de bevægelige karrosseridele
(døre og lign.) monteres to stoplygter så tæt på midterplanet som
muligt eller en stoplygte forskudt højst 0,15 m til højre eller venstre
fra midterplanet
målt fra midterplanet til lygtens referencecentrum.
f) Skal være synlig mindst 10o til højre og venstre for køretøjets
længdeakse
og 10o over og 5o under vandret.


--
  Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
  Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Lysdioder
Quoted text here. Click to load it

Hej Morten

Da du sikkert vil anvende dem i trafikken skal de være godkendte.

-

Lysdioder burde holde op til 30.000 lystimer ifølge diverse producenter.

Af lysstærke lysdioder er der pt bl.a.:

billigst per lumen:
7,5 euro:
Cree XR-E 7090 Q5, white, 228 Lumen:
http://www.leds.de/c2466/High_power_LEDs/Cree_LEDs.html

Største fundne lysstyrke:
60 euro:
Osram Ostar LE UW E3B, 1120 lumen (ca. 180.000 millicandela = 180
candela, svarer til en standard 150 watt glødepære):
http://www.leds.de/c2469/High_power_LEDs/Osram_Ostar_LEDs.html

rsonline:
ca. 400kr Osram Ostar LE UW E3B(-PZQZ-4C8F) - søg efter 369-520:
http://www.rsonline.dk /

-

Færdige spots lader til at koste 1 euro per lumen:

-

Stemningsspot:

LED RGB colour changing LED spots for MR16/GU10 or E27 systems.
Through their integrated electronics the spots are also remote controllable:
http://www.pur-led.de/index.php?cat=c236_LED-RGB-spots-IR.html

-

http://da.wikipedia.org/wiki/Candela
http://da.wikipedia.org/wiki/Lumen

http://en.wikipedia.org/wiki/Candela
http://en.wikipedia.org/wiki/Lumen_%28unit%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Steradian

hilsen

Glenn

Re: Lysdioder

Quoted text here. Click to load it

Der er også denne mulighed:
http://search.ebay.co.uk/search/search.dll?from=R40&_trksid=m37&satitle=led+light+bulbs

--
MVH.
FinniRe: Lysdioder
www.jydekrog.dk de sælger færdiglavede diodelygter til trailer.. det er nok
billigere i sidste ende..

//EL-TrikkerSite Timeline