LiveWire

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Som opfølgning på mit "Rustent elektronik", har jeg nu en konstruktion  
der fungerer perfekt i LiveWire.

Hvis du ikke kender LiveWire, så er det et program i stil med Electronic  
Workbench.
Pas på hvis du installerer det, ellers får du alverdens tilføjelser osv.  
i din browser.
Men LiveWire er et fantastisk program til udvikling af kredsløb.

Mit færdige projekt kan ses på:
http://dmwebdesign.dk/karlerik/arduino/ldr_schem.png

2N2222 er udskiftet med en BD139 - 2N2222 eksploderede når relæet trak  
strøm :-)
Relæ og lysdioder er kun indsat for test.

Leder stadig efter en der kan fremstille print :-)

Karl Erik.

Re: LiveWire
Karl Erik Christensen:
Quoted text here. Click to load it

Prøv lige at "mål" stømmen i basis på Q2, og sammenlign med specs.

Kan du dele diagrammet, så andre kan prøve det i livewire?

Leif

--  
Husk kørelys bagpå, hvis din bilfabrikant har taget den idiotiske  
beslutning at undlade det.Re: LiveWire
Den 08-12-2013 20:10, Leif Neland skrev:
Quoted text here. Click to load it

1,19mA 753mV ved skifte (258 lux) - 2,53mA når det er helt mørkt (0 lux).

Jeg kan lægge filen til download eller maile den.

Karl Erik.


Re: LiveWire
Den 08-12-2013 21:54, Karl Erik Christensen skrev:
Quoted text here. Click to load it

Kan hentes på:
http://dmwebdesign.dk/karlerik/arduino/ldr.php

Karl Erik.


Re: LiveWire
On Sun, 08 Dec 2013 18:26:08 +0100, Karl Erik Christensen
Quoted text here. Click to load it
Ja det er ganske givet godt til "proof of concept", men kan det tage
forbehold for virkelighedens driftbetingelser ?

Quoted text here. Click to load it
Har du hørt om kondensatorer, en enkelt eller to, evt. en lyt kunne få
din konstruktion til at virke mere ufølsom overfor støj, du kunne
resikerer at relæet trækker på uforudsete tidspunkter når der
tilfældigvis kommer lidt støj ind i din konstruktion.

Hvad med evt. at skifte relæ til et af bistabil type og derved kun
bruge strøm når relæet skifter stilling ? Det vil fordre en lidt anden
konstruktion, men strømforbrug er jo en kritisk ting ifbm.
batteridrift.
Ligeså bør du overveje om ikke din ide med en zener diode som
spændings reference også skulle revideres pga. strømforbruget.

Quoted text here. Click to load it
Er den konstruktion ikke så simpel at den kan laves på et Veroboard ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Stripboard


/Hans

Re: LiveWire
Den 08-12-2013 20:13, Hans Kjaergaard skrev:
Quoted text here. Click to load it

Der ligger 7,62uA efter zeneren, 293uA før - det giver vel et "spild" på  
ca. 285,38uA?
Ved ikke lige hvordan jeg gør spændingen til LDR kredsen stabil på anden  
måde, så jeg er lydhør :-)

Min viden mht. støj immunitet, kan også ligge et meget lille sted.

LiveWire kan vise forskellige fejl, og fejl kan også fremprovokeres.

Karl Erik.


Re: LiveWire
Karl Erik Christensen wrote:
Quoted text here. Click to load it

Strømmen i zenerdioden kan sættes ned men jeg ved ikke hvor langt ned  
før den bliver mindre stabil. Og det er vel også kun et akademisk spørgsmål.
Et alternativ kan være TL431 indstillet til en passende spænding men jeg  
kender ikke lige dens egetforbrug, om det er lavt nok.

Afkobling: En kondensator på 100nF - 1uF over zenerdionden da den i sig  
selv støjer ganske infamt.
Dertil en kondensator på 1nF over LDR-modstanden.

Re: LiveWire
Den 08-12-2013 22:32, Lars Peter Larsen skrev:
Quoted text here. Click to load it

Kredsløbet bruger ca. 0,4mA når det venter på at mørket falder på. Det  
er vel ikke slemt?

Relæet er kun med for at teste LDR kredsens funktion. Den endelige  
udgave skal forsyne en PIR, der har sit eget relæ indbygget, så jeg skal  
lige måle på en PIR, for at se dens forbrug.

Kondensatorerne er en god investering, da kredsløbet måske bliver udsat  
for HF - men min 2-meter har nu ikke været brugt i henved 10 år. Og min  
VHF må jeg jo ikke sende på herhjemme fra :-)

Karl Erik.


Re: LiveWire
Den 08-12-2013 22:32, Lars Peter Larsen skrev:
Quoted text here. Click to load it

Så vidt jeg kan se, skal TL431 have er referencespænding, som genereres  
vha. en spændingsdeler.

Men jeg har jo ikke en stabil spænding til denne deler, idet batteriet  
kan variere alt efter om det er fuldt opladet, eller 50-75% afladet. Når  
der lades på batteriet, er spændingen 14,1 - 14,5 volt, og når der ikke  
lades er spændingen 12,8 volt - 75% afladet måske 12,3 - helt ned til  
11,7 ved kraftigt afladet.

Så vil referencen vel hoppe og danse - lige som Allan Simonsen i "Vild  
med dans" :-)

Karl Erik.


Re: LiveWire
Karl Erik Christensen wrote:
Quoted text here. Click to load it


Spændingsdeleren til indgangen på en TL431 kommer fra dens udgang og  
udgangen shunter "overskydende" strøm fra modstanden op til  
spændingsforsyningen, sådan at udgangen holder en meget konstant  
spænding - faktisk en del mere konstant end den zenerdiode den skal  
erstatte. TL431 vil holde spændingen konstant selvom strømmen igennem  
den varierer en hel del.

Men mit forslag bunder i den mindste strømforbrug for at holde  
reguleringskredsløbet kørende nok er en del mindre end for en  
zenerdiode. Forøvrigt er det ret ligegyldigt om du bruger 1mA eller 10mA  
fra en bly-accumulator for det stadig er mindre end dens egen-afladning.


/Lars

Re: LiveWire
Den 09-12-2013 22:10, Lars Peter Larsen skrev:
Quoted text here. Click to load it

OK, så har jeg misforstået de koblingseksempler jeg så, vist nok hos  
Farnell.

Den endelige konstruktion - uden relæ og lysdioder, bruger teoretisk  
0,95 mA i hvile.

PCB filmen er udlagt med PCB Wizard 3 - som arbejder fint sammen med  
LiveWire.

Karl Erik.


Re: LiveWire
Efter mange tanker skrev Karl Erik Christensen:
Quoted text here. Click to load it

Det er jo ligegyldigt hvad din reference er absolut.

Hvis din reference og din målte spænding begge deles fra den samme  
forsyning, kan forsyningsspændingen flytte sig en hel del uden det gør  
nogen forskel.

F.ex. kunne din reference være halv forsyning.

Leif

--  
Husk kørelys bagpå, hvis din bilfabrikant har taget den idiotiske  
beslutning at undlade det.Site Timeline