LC og resonans

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Der er altså to begreber jeg har svært ved lige at forstå, håber I kan
hjælpe. Altså hvis jeg har et LC-led så beregnes resonansfrekvensen normalt
som:
f = 1/(2*pi*sqrt(LC)), dvs. her vil de kunne resonere.

Samtidigt former et sådant LC-kredsløb jo et lavpasfilter, dvs. høje
frekvenser bliver altså dæmpet. Her er knækfrekvensen også beregnet som f =
1/(2*pi*sqrt(LC)). Hvorfor begynder det at dæmpe efter resonans
frekvensen??? Forstærkes en evt. resonant peak tværtimod ikke?

Julian



Re: LC og resonans
Quoted text here. Click to load it
normalt
=
Quoted text here. Click to load it
En parallel svingningskreds er kendetegnet ved at Xl = Xc ved resonans og at
Impedansen er mindst ved denne frekvens : Sugekreds.

En seriel svingningskreds er ligeledes kendetegnet ved at Xl=Xc ved resonans
og at impedansen er størst ved denne frekvens.

Hvis en LC kreds skal udgøre et LP filter skal man udtage spænding over
kondensatoren. Her gælder det at for stigende frekvenser bliver Xc mindre og
Xl større idet Xc=1/2*pi*f*C og Xl=2*pi*f*L.

Hvis man sætter Xl=Xc får man netop f= 1 / (2 * pi * sqrt(LC)),
resonansfrekvensen.


Re: LC og resonans



Quoted text here. Click to load it
at
resonans

Her må jeg lige hæve stemmen:

Nej, impedansen af en seriesvingningskreds er MINDST ved resonans, og kaldes
derfor en sugekreds
En parallel svingningskreds har høj impedans ved resonans.

Bo //



Re: LC og resonans
Quoted text here. Click to load it
kaldes
Zp=j2*pi*f*L/(1-4*pi^2*f^2*L*C)
Zs=sqrt((2*pi*f*L-(1/2*pi*f*c))^2)

ved C=1uF L=1mH f10%00Hz og pi=3.1415
er Zs15%2.877 Ohm og Zp=6.541 Ohm

Altså Zp er mindre end Zs ved resonans !!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Re: LC og resonans

Quoted text here. Click to load it

Overdrevet brug af udråbstegn anses for at være /flaming/ ...

FUT er sat til netiketten


--
Med venlig hilsen
Jesper G. Poulsen

Re: LC og resonans

Quoted text here. Click to load it

Spar alle dine larmende udråbstegn. De ændrer ikke på virkeligheden.

På denne side kan du klikke på "Resonance"
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/accircon.html#c1

Her kan du se de ligninger, der gælder for en serieresonanskreds:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/serres.html#c2

Og hvis du ser under parallel kredsen er der osse en samling tilsvarende
matematik for den.

Du kan også finde beskrivelse af fase diagrammer, ligesom der er en online
beregner for, hvad der sker når man parallel eller serie kobler komplexe
impedanser.

Jeg gør lige lidt reklame for HyperPhysics:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hph.html
Der findes tilsvarende for kemi, geofysik og biologi

Bo //



Re: LC og resonans

Quoted text here. Click to load it
Sorry....eksemplet var endog ekstremt dårligt da der ikke var tale om at f
var lig med fres :)

fres er 5033.....

så ved f50%33 er Zp=7.121*10^16
og Zs = 1.421*10-14
Konklusion: Zp er meget større end Zs ved resonans.....
Lol.....jeg kan hverken regne eller huske 1.semester
elektroteknik......(sender straks mit eksamensbevis retur og tilbagebetaler
min SU) :)


Re: LC og resonans



Quoted text here. Click to load it
tilbagebetaler

NEJ: Nu har du lært noget, og det er alle SU-pengene værd !

Husk iøvrigt at ingen impedanser er nul eller uendelig. Der er altid en
Homsk modstand tilstede, ved normale temperaturer.

Bo ;-)



Re: LC og resonans
Quoted text here. Click to load it
f
at
resonans
og


I skal have mange tak for jeres svar, men forstår det stadigvæk ikke
helt...skal nok have det skåret lidt mere ud i pap. Det vil altså sige at
ved resonansfrekvensen for et LC-filter vil mest mulig signal slippe
igennem? Hvis impedans er lille/mindst ved denne frekvens, og herefter
begynder filteret at dæmpe kraftigere og kraftigere jo højere frekvensen
skrues op?

Så vidt jeg forstår må, når vi snakker dæmpning af højre frekvenser, så må
kondensatoren impedans formindskelse dominere i starten da den falder
exponentielt, højere oppe i frekvensen er impedans ændringen for
kondesatoren ikke så stor og spolen begynder at dominere. Hvad siger
resonansfrekvensen for et LC-filter så egentlig? Er det når at de to (spole
og kondensator) har nået en impedans hvorved vi kan tale om at de sammen
begynder at yde en reel målbar dæmpning af signalet, eller.....?

Hvad så hvis vi siger at vi på et tidspunkt rammer resonansfrekvensen for
eksempelvis kondensatoren selv? Efter denne frekvens begynder kondensatoren
jo at virke som en spole, vil vores filter så ikke begynde at fejle/mindske
dæmpningen?

Mvh.
Julian



Re: LC og resonans


Quoted text here. Click to load it

Du kan prøve at downloaded http://hjem.get2net.dk/hkj/miscel.html

Se efter siderne: "Fo" og  "1. order filters", der kan du se/lave kurver
over forskellige RCL kombinationer.

Quoted text here. Click to load it
fejle/mindske
Quoted text here. Click to load it

Det er altid et problem at ingen komponenter er ideel.




Site Timeline