Lavfrekvent højpas med RC?

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Jeg vil beskytte enheden i en højtaler til elbas mod frekvenser lavere
end arbejdsområdet.
Bruger jeg en spole og kondensator, skal i hvert fald førstnævnte være
"ret stor" for at skære ved 40Hz.

Google bringer mig frem til et RC i stedet og jeg kan regne mig frem til
at 390Ohm og 10uF giver en skæringsfrekvens på 40,8Hz.
Det ser jo fint nok ud, men jeg er slet ikke nogen ørn til elektronik,
så hvad er ulemperne ved denne løsning?

NB
Jeg har bl.a. brugt denne:
<http://www.muzique.com/schem/filter.htm

--
Steen Suder

Re: Lavfrekvent højpas med RC?
Hej Steen

Quoted text here. Click to load it


Er det virkelig nødvendigt med sådan et filter, en højttaler beregnet
til elbas bør jo være meget solid. Og skal det endelig være vil jeg
mene at et aktivt filter der skære 18 eller 24 dB i LF forstærkeren
vil være en bedre løsning.

--
Mvh MaxRe: Lavfrekvent højpas med RC?
Den 17-05-2011 08:12, Max skrev:
Quoted text here. Click to load it

Det er den såmænd også. Det er en 10" Eminence beregnet til elbas, men
det ændrer ikke på at den i hvert fald i beregningerne går helt i hegnet
med selv moderat effekt ved frekvenser udenfor arbejdsområdet. Derfor.

LFforstærkeren... så skal jeg til at rode i min bastop... det må blive
en anden gang.

--
Steen Suder

Re: Lavfrekvent højpas med RC?
Hej Steen

Quoted text here. Click to load it


Jeg tror forøvrigt ikke det filter vil virke, det kan ikke arbejde
med en impedans på 4-8 Ohm på udgangen.

--
Mvh MaxRe: Lavfrekvent højpas med RC?
Den 17-05-2011 09:01, Max skrev:
Quoted text here. Click to load it

Hvad hedder teorien bag dét?

(Så jeg kan google det...)

--
Steen Suder


Re: Lavfrekvent højpas med RC?
Hej Steen

Quoted text here. Click to load it


Højpasfilter :)

Man tænk på at højttalerens impedans kommer til at lægge parrallet
med de 390 Ohm, og så ændres filterets grænsefrekvens meget.
Klaus har fortalt om hvad der så skal beregnes. Men et 6dB filter
vil være vil jo gøre at de 40 Hz vil være dæmpet til en fjerdedel
af f.eks. 100 Hz, så løsningen tror jeg ikke rigtig dur. Så jeg kan
kun anbefale et indgreb i din forstærker som en brugbar løsning,
men jeg vil ikke påstå at jeg er ekspert på området, det er bare
den løsning jeg vil vælge.

--
Mvh
MaxRe: Lavfrekvent højpas med RC?
Hej

Jeg fik vidst blandet Klaus og Karstens svar
sammen og refereret forkert.

Det beklager jeg.

--
Mvh
MaxRe: Lavfrekvent højpas med RC?
Den 18-05-2011 20:07, Max skrev:
Quoted text here. Click to load it
Mit svar var for så vidt baseret på et højpasfilter i selve
højttalerudgangen.

Imidlertid kan formlen også anvendes i selve forstærkerindgangen - blot
med den ændring, at man indsætter forstærkerens indgangsimpedans i
stedet for højttalerens impedans. Det første kræver nok et studium i
forstærkerens specifikationer - så altså RTFM.

Som Klaus så også ganske rigtigt siger, så belastes fortærkeren heller
ikke med et toneområde, der volder kvaler i gengivelsen.

En senere beskrivelse af højttalerenhed og anvendelse indikerer, at der
nok er tale om en fejldisposition, hvor udskitning til en 12" eller 15"
basenhed i et passende kabinet vil være mere optimalt - eller det
uforudsigelige: At selve forstærkeern er underdimensioneret til det
givne formål, hvor så en beskæring af det frekvensområde, der netop er
opportunt, jo nok redder forstærkeren for dens mislyde, men absolut ikke
dækker dens oprindelige formål at gengive den bas, den bliver tilført.

Så det er nærmest at sammenligne med at dække brønden til, efter at
barnet er druknet.

Så for at redde en situation som en absolut nødløsning er stadig den
oprindelige med pærerne i serier med højttalerne - og ikke mindst -
tilpasse forholdene derefter.

Ha' det rart
Karsten H. (7870)

Ha' det rart
Karsten H. (7870)

Re: Lavfrekvent højpas med RC?
Den 17-05-2011 07:51, Steen Suder skrev:
Quoted text here. Click to load it
Jeg tror, du fejlfortolker formlen. Den nævnte modstand er faktisk
højttalerens impedans. Fastsætter vi den til f.eks. 8 Ohm, og du vil
have en nedre grænsefrekvens på ca. 40 Hz, så skal kondensatoren være
ca. 500 µF (nærmeste standardværdi). Nu er der så det ved, at nævnte
filter kun skærer med 6dB/oct., så det er nok ikke lige den løsning, der
er den mest optimale. Desuden skal el-lytkondensatorer være bi-polare,
og har man ikke lige sådan en ved hånden, ja så kan man i en snæver
vending koble 2 kondensatorer på hver 1.000 µF i serie med endten + mod
+ eller - mod -. Det skal også lige nævnes at spændingen for
kondensatorerne bør være 25 V. (standardværdi).

Jeg ville hellere foreslå en løsning med autopære på 12 V/20 W. En
glødelampe har den egenskab, at i kold tilstand har den en lav modstand
og i varm tilstand - altså når den lyser - en højere modstand, der så i
serie med højttalerenheden beskytter denne mod overbelastning.

Du kan forsøge dig med forskellige pærestørrelser. Det er muligt, at en
12 V/50 W er mere velegnet i dit tilfælde. Du kan jo altid se, hvor
meget pæeren lyser op ved det klydtryk, du sædvanligvis spiller med.

Ha' det rart
Karsten H. (7870)

Re: Lavfrekvent højpas med RC?
Den 17-05-2011 14:05, Karsten H. (7870) skrev:
Quoted text here. Click to load it

Et er sikkert; det er ikke sådan jeg læser diagrammet.

Se f.eks. her:
<http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRhikeisan.htm

Lasten sidder vel på mellem Vout og stel?


Quoted text here. Click to load it

Systemet holder fint til effekten (og skal kunne håndtere denne) i
arbejsområdet, men ikke under. Derfor duer pæren ikke og derfor ønsket
om et lavfrekvent højpasfilter.

--
Steen Suder

Re: Lavfrekvent højpas med RC?
Den 18-05-2011 19:51, Steen Suder skrev:

Quoted text here. Click to load it

Nej, det er så desto mere tydeligt.
Quoted text here. Click to load it

Jamen, jamen, er ikke lige netop højttaleren (dens impedans) lasten
mellen udgang og stel??
Quoted text here. Click to load it
Jeg skylder vist lige at sige, at jeg har været i branchen med
professionel lyd og import og installation af dertil hørende apparater
og højttalere som selvstændig siden 1978, og har da for i øvrigt også
forinden været ansat på en herværende højttalerfabrik i en 6-8 år, der
nok heller ikke er gået helt sporløst hen over mig - og jeg er da i
mellemtiden heller ikke død af hverken sult eller tørst.:-)

Ha' det rart
Karsten H. (7870)

Re: Lavfrekvent højpas med RC?
Quoted text here. Click to load it

nu det skal vE6%re fF8%r hF8%jttaleren...kunne en ide mE5%ske vE6%re at lav=
e
filtret og styre en fet som sE5% kan kF8%re som variabel modstand og dE6%mp=
e
hF8%jttaleren.. sE5% kan filtert afsluttes uden at hF8%jttaleren gE5%r ind =
som
belastning..
er det ikke en mulighed.. jeg har ikke tE6%nkt sE5% dybt ..det gF8%r jeg
aldrig
alex

Re: Lavfrekvent højpas med RC?
Quoted text here. Click to load it

Hvorfor ikke skære inden forstærkeren?

Det kræver ganske få komponenter og aflaster forstærkeren.

Klaus
--
 Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.dk
Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Lavfrekvent højpas med RC?
Den 17-05-2011 18:35, Klaus D. Mikkelsen skrev:
Quoted text here. Click to load it

Tak for ideen.

--
Steen Suder

Site Timeline