Laser

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Jeg fikk en laser: En sylinder, Ø10mm, lengde 26mm og med en rod og en
sort ledning inn i den ene endet.

Jeg har forsøkt å tilkople i,5V. intet lys.

Hvilket spenningsområde kan være aktuellt?

HM

Re: Laser
Quoted text here. Click to load it

Formodentlig 3-4,5V

Jeg har ikke set nogen lasere der kan nøjes med 1,5V.

// Per.

Re: Laser
Den 05.05.2012 19:30, skreiv Per Jensen:
Quoted text here. Click to load it

Takk.
Det er så mye bedre å ha noe kunnskap en å være kunnskapsløs ;-)

HM

Site Timeline