Læsning af EPROM

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej.

Jeg ligger inde med en EPROM hvor der stE5%r M27c1001 pE5%. Jeg kunne
meget godt tE6%nke mig at se hvad der er af program pE5% den.
Er det muligt pE5% en eller anden mE5%de at fE5% lE6%st programmet ud af de=
n,
sE5% det kan E6%ndres og brE6%ndes pE5% en ny EPROM?

I sE5% fald at data kan lE6%ses ud af EPROMB4%men, vil det sE5% vE6%re en s=
erie
1-taller og 0-er, eller vil det kunne lE6%ses aB4%la c++ eller VB.

Som i nok kan se, sE5% er jeg pE5% helt bar bund, sE5% al hjE6%lp vil modta=
ges
med taknemmelighed.

Med venlig hilsen.

Morten

Re: Læsning af EPROM

I så fald at data kan læses ud af EPROM´men, vil det så være en serie
1-taller og 0-er, eller vil det kunne læses a´la c++ eller VB.

Som i nok kan se, så er jeg på helt bar bund, så al hjælp vil modtages
med taknemmelighed.

Med venlig hilsen.

Morten

----------------------------------------------------------------------
Der er muligt der nogle hajer nogle steder i verden, men jeg tror næppe du
får held med dit projekt.
Den kode som ligger i EPROM'en er muligvis beskyttet, så den ikke kan læses
ud igen. Har ikke lige støvet datablad op på den, for at se om det er
muligt.

Koden er en binær maskinkode. Du skal være mere end heldig for at skaffe en
dis-assembler som kan klare den opgave du stiller.

mvh
KåreRe: Læsning af EPROM
Quoted text here. Click to load it

En EPROM kan ikke være beskyttet, så man ikke kan læse data ud. I så fald
ville processor jo heller ikke kunne læse programmet ;o)
Det er kun processorer med indbygget PROM eller FLASH, der kan
kode-beskyttes.Re: Læsning af EPROM
Quoted text here. Click to load it

En masse et og nul'er.

Quoted text here. Click to load it

Ja da, en EMPROM brænder kan også læse den
 
Quoted text here. Click to load it

1 og nul. En EPROM er sådan set kun et adresserbart datalager. Altså
fuld af 0 og 1 - sådan lige fra hukommelsen er 27c1001 en 8 bit PROM og
dermed kan hver adresse indeholde  tallene 0 til 255 (binært altså).

Hvordan VB vil læse tallene er jo afhængigt af, hvilken processor
programmet i EPROM'en er kompileret til
 
Quoted text here. Click to load it

Start med at fortælle lidt mere:

Hvad er det specifikt at du ønsker at ændre, hvor kommer PROM'en fra og
ikek mindst, hvis du ikke har en brænder, hvor i varden bor du, hvis du
skal have hjælp (fysisk - jeg har eksempelvis en EPROM brænder).


Klaus
--
 Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
   Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Læsning af EPROM
On 10 Aug., 19:09, "Klaus D. Mikkelsen"
Quoted text here. Click to load it

Hej Klaus.

Chippen er fra en gammel spilleautomat jeg har stE5%ende. Grunden til at
jeg gerne vil kunne E6%ndre i koden er egentlig bare grundet i lidt
nF8%rdet leg. Jeg har fiflet lidt med visual basic, og har lE6%nge tE6%nkt
pE5% om man kunne programmere automaten om sE5% den lavede lidt sjov -
istedet for bare at stE5% ude i skuret og samle stF8%v.
Jeg har jo hele automaten stE5%ende, sE5% processer og alt andet sidder
der jo ogsE5% - vil det kunne gF8%re en forskel i forhold til at hive
programkoden ud?

Re: Læsning af EPROM
Hej Klaus.

Chippen er fra en gammel spilleautomat jeg har stående. Grunden til at
jeg gerne vil kunne ændre i koden er egentlig bare grundet i lidt
nørdet leg. Jeg har fiflet lidt med visual basic, og har længe tænkt
på om man kunne programmere automaten om så den lavede lidt sjov -
istedet for bare at stå ude i skuret og samle støv.
Jeg har jo hele automaten stående, så processer og alt andet sidder
der jo også - vil det kunne gøre en forskel i forhold til at hive
programkoden ud?

----------------------------------------------------------------------
Du skal finde ud af hvilken processor der sidder i maskinen, for det er den,
koden er skrevet til.
Hvor gammel er spillen? Hvad er det for en?

Hvad er det du vil ændre?

Jeg gætter på du vil få gigantiske problemer med at få det til at fungere i
praksis.
Hvis først du får held til at dis-assemble koden, så skal du jo stadig kunne
gennemskue den, og finde ud af hvor du skal pille for at få den til at gøre
det du vil.

Når man skriver koden fra starten af, så opdeler man i logiske moduler og
filer og rutiner, så det er til at overskue prorasmmet. Og man skriver
kommentarer i koden, og udviklerne her sandsynligvis desuden
designspecifikationer som beskriver hvordan programmet er sat sammen. Samt
kendskab til den omkringlggende hardware.
Al denne information får du ikke ud af en disassenbler. Den smækker bare det
hele sammen i een pærevælling.

Med mindre du er en rigtig haj, så tror jeg ikke det vil komme til at gå
godt...

mvh
KåreRe: Læsning af EPROM
Quoted text here. Click to load it

Hej KE5%re.

Jeg er bestemt ikke nogen haj. SE5% du har nok ret i at det vil vE6%re for
uoverkommelig en opgave. Jeg kan lidt .NET lommeprogrammering, men har
ingen idE9% om hvad der sker efter at mit program er kompileret.

Maskinen er en gammel enarmet tyveknE6%gt, og jeg vil tro den er en
12-14 E5%r gammel. Det jeg gerne ville E6%ndre i den var smE5%ting, som
gevinsstF8%rrelser ol. sE5%dan sE5% at tre citroner gav 1 mio kredit osv.

Hvor langt er man kommet i forhold til at disassemple programmet hvis
man har oplysninger som proccessertype osv.?

Hvordan vil det man fE5%r ud, i tilfE6%lde af at man fE5%r dissasemplet
programmet, se ud? er der et sted pE5% nettet man kan se eksempler pE5%
den slags?

Tak for din interesse i mit lille projekt.


Re: Læsning af EPROM
Quoted text here. Click to load it

Hej Kåre.

Jeg er bestemt ikke nogen haj. Så du har nok ret i at det vil være for
uoverkommelig en opgave. Jeg kan lidt .NET lommeprogrammering, men har
ingen idé om hvad der sker efter at mit program er kompileret.

Maskinen er en gammel enarmet tyveknægt, og jeg vil tro den er en
12-14 år gammel. Det jeg gerne ville ændre i den var småting, som
gevinsstørrelser ol. sådan så at tre citroner gav 1 mio kredit osv.

Hvor langt er man kommet i forhold til at disassemple programmet hvis
man har oplysninger som proccessertype osv.?

Hvordan vil det man får ud, i tilfælde af at man får dissasemplet
programmet, se ud? er der et sted på nettet man kan se eksempler på
den slags?

Tak for din interesse i mit lille projekt.
-----------------------------------------------------------
Koden er ikke køn, og ligner absolut intet der har med .NET eller VB at gøre
overhovedet. Hvis du ikke er vant til assembler programmering, så glem det.
Som sagt vil der ikke opræde variabelnavne, men kun registre, kommandoer og
addresseringer.
Hvis du skal lede efter en værdi som du vil ændre, f.eks. fra 1 dollar til 1
mill dollar, så er det som at lede efter en nål i en høstak.

Hvis det lykkes, skal du efterfølgende også have succes med at finde en
compiler.

mvh
KåreRe: Læsning af EPROM
Quoted text here. Click to load it

Hej KE5%re.

Jeg kan godt se jeg er ude pE5% lidt for dybt vand.

Hvis nu man skulle gE5% hen og fE5% interesse for at bygge sE5%dan nogle
printplader og programmere promB4%mer, har du sE5% et godt hint til et
sted hvor jeg kunne starte?

mvh.

Morten

Re: Læsning af EPROM
Hej Kåre.

Jeg kan godt se jeg er ude på lidt for dybt vand.

Hvis nu man skulle gå hen og få interesse for at bygge sådan nogle
printplader og programmere prom´mer, har du så et godt hint til et
sted hvor jeg kunne starte?

mvh.

Morten
-------------------------------------------------------------------

Hvis du vil igang med at programmere diverse microer så plejer jeg at
anbefale følgende:

1. Atmel AVR microprocessor. Enten almindelige eller Mega familien.'
2. Programmering i C, pga. let tilgængelighed, mange kodestumper på nettet
og masser af mulighed for support.
    Du kan downloade Atmels egen udviklingsmiljø AVR-Studio, og dertil et
gratis C-compiler plugin, så det hele
    kører fra AVR-studio. Det fungere fint. Bruger det ofte selv.
3. Et udviklings board fra www.olimex.com. De har masser af forskellige AVR
boards at vælge imellem. Glem i første
    omgang selv at skulle lave et board.
4. Et programmeringskabel fra Olimex. Enten billig seriel eller parallel
programmer, eller bedst: en USB JTAG interface.

Så er du kørende. Men du må selv klare resten (lære at programmere, læse
datablad over micro osv.)

Du siger bare til hvis du skal have yderligere info.

KåreRe: Læsning af EPROM
Quoted text here. Click to load it

Det kan godt lade sig gøre - hvis du lige kan gætte hvor i programkoden
at pointudbetalingen ligger.

Der er trods alt "kun" 1Mbit data du skal rode i gennem og alle dem der
ikke har værdien 1 kan du godt springe over. Resten kan du så prøve at
ændre for at se om det er gået godt eller skidt........


Klaus
--
 Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
   Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Læsning af EPROM
On 10 Aug., 21:09, "Klaus D. Mikkelsen"
Quoted text here. Click to load it
nkt

Lige i ovennE6%vnte tilfE6%lde med at E6%ndre 20 kredit til 1 mio. der burd=
e
det vel vE6%re til at finde, der stE5%r jo nok ikke 20 ret mange steder i
programmet.

HF8%rer der en bestemt compiler til hver enkelt processer eller laver
hver enkelt firma deres egen?
Det jeg mener er: hvis jeg har en "XYZ"-processor, kan jeg sE5% bare
downloade E9%n bestemt compiler som hF8%rer til den? Og evt. E9%n bestemt
decompiler?

mvh Morten

Re: Læsning af EPROM
Quoted text here. Click to load it

Nej, sikkert kun en 8-10.000 steder
 
Quoted text here. Click to load it

Det afhænger af programmeringssproget. De kan også være kodet i
maskinkode, tænk på hvor meget interfacing du har. Det kender
assembleren næppe til. Alle kommentarer i kodningen er væk, så du kommer
til at gætte en del.

Hvilken uP er der på boardet ?


Klaus
--
 Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
   Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Læsning af EPROM
hvilken automat er det ?

Syntes at kunne huske at DAE en overgang brugte 27x1001
og ja det vil også være omkrind de 14 år siden

/ Niels Pedersen


On 10 Aug., 21:09, "Klaus D. Mikkelsen"
Quoted text here. Click to load it

Lige i ovennævnte tilfælde med at ændre 20 kredit til 1 mio. der burde
det vel være til at finde, der står jo nok ikke 20 ret mange steder i
programmet.

Hører der en bestemt compiler til hver enkelt processer eller laver
hver enkelt firma deres egen?
Det jeg mener er: hvis jeg har en "XYZ"-processor, kan jeg så bare
downloade én bestemt compiler som hører til den? Og evt. én bestemt
decompiler?

mvh Morten


Site Timeline