Kondensator mikrofon fantomspænding??

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Et eller andet sted har jeg lE6%st noget om at en kondensator mikrofon
skal forsymes med en fantomspE6%nding. Jeg har sF8%gt pE5% google, men  ikk=
e
rigtig fundet nogen fornuftig forklarng. Derfor: hva menes med
fantomspE6%nding, hvor hF8%j og hvordan skal denne frembringes.
PE5% forhE5%nd tak for svar.

BF8%rge

Re: Kondensator mikrofon fantomspænding??
Quoted text here. Click to load it

På google skal du bare stave det med "ph"
prøv med "microphone phantom voltage"

Her er en forklaring:
http://www.epanorama.net/circuits/microphone_powering.html#phantom

Bo //

Re: Kondensator mikrofon fantomspænding??
Quoted text here. Click to load it

Og ofte bliver der også refereret til det som "Phantom Power"

- Lars

Re: Kondensator mikrofon fantomspænding??
Quoted text here. Click to load it

Og her er en wikipedia artikel om emnet:
http://en.wikipedia.org/wiki/Phantom_power

Site Timeline