Kondensator i parallel med diode

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hejsa.

Hvordan kan en kondensator der sidder i parallel med en diode, beskytte den?
I min bog står der at den beskytter med trancientspændinger fra nettet(vi
snakker AC), men det ved jeg ikke hvad er, og der står ingen nærmere
forklaring.

Hilsen Anders.Re: Kondensator i parallel med diode
Quoted text here. Click to load it

En transient er en kort puls forårsaget af relæer, lynnedslag el. lign., og
kan have en stor amplitude der kan ødelægge følsom elektronik. Kondensatoren
kan sluge det meste af energien fra pulsen og dermed beskytte
parallelkoblede kredsløb.

signing off.. Martin SørensenRe: Kondensator i parallel med diode

Quoted text here. Click to load it

Hej

Jeg syntes der er noget der ikke passer... nu ved jeg ikke hvorstor en cap
etc vi snakker om...

men en transient har jo en stor spænding en en utrolig hurtig frekvens,
umilbart vil jeg se det som at kondensatoren kortsluter den transient, og så
kan jeg ikke se hvad dioden skal gøre(hvis pulsen bliver negativ dør den af
reverse spænding) ud over at lede, og derved har du kun impedansen i
ledningerne at ligge pulsen over ?

Det vi lærte på emc kursus var at et transient filter ofte består af flere
trin... først et gnistgab og så en varister(tror jeg det var) og så en
transorb diode, med modstande imellem... pånær før gnisgabet som lå pulsen
over nettet.. ?


KasperRe: Kondensator i parallel med diode
Quoted text here. Click to load it

Ja, men det er bedre end ingenting. Det er blot en afkoblingskondensator, og
afhængigt af kondensatorens ESR er det begrænset hvor stor transienten må
være.

Quoted text here. Click to load it

Ja, skal der laves en rigtig transientbeskyttelse, f.eks. beskyttelse mod
lynnedslag, skal der noget mere til end blot en afkoblingskondensator.

signing off.. Martin SørensenRe: Kondensator i parallel med diode
Quoted text here. Click to load it

Det simpleste, jeg har set, er det, der kaldes en snooper bestående af en
kondensator og en modstand i serie for at imødegå brændte relækontakter ved
f.eks. thermostyring af støbeforme til extrudere.

Dioder bruges da vist ofte parallelt over en relæspole og modsat rette
spændingen over relæspolen for at hindre transienter i at smadre
halvleder-styringer af relæer.

Det kan selvfølgelig ære, at det er for "simpelt"?
--
Med venlig hilsen
KHJRe: Kondensator i parallel med diode
Quoted text here. Click to load it

Jep, men der har du også en impedans at kortslutte pulsen over....


Quoted text here. Click to load it

Jep, men det er faktisk ikke altid optimalt ikke at have en modstand i serie
med, da du opretter holder magnet feltet, som gør dit relæ har længere sluk
tid.


Men jeg tror faktisk jeg lige fik meningen ud af hans post, den konden
satore over dioden beskytter dioden for pulsen ved den kortslutter ved den
høj frekvens puls. og derved bliver pulsen vare sændt videre i systemet..
evt til et lade lyt hvis det er en ensretter

KasperRe: Kondensator i parallel med diode
Quoted text here. Click to load it

Hvordan spiler en impedans ind i rollen her? Snooperen anbringes tværs over
det kontaktsæt, der lukker for at sætte spænding til varmelegemerne og
lukker op, når thermostaten/timeren for relæet til at slå fra? Da
belastningen er ren ohmsk, vil der da hverken være impedans eller fasevinkel
at tage hensyn til, med mindre du mener, at når relækontakten åbner og der
generes en lysbue, som netop snooperen skal "kvæle"? Selvfølgelig vil
spændingen over den åbnende relækontakt være 50 Hz indtil det, der skulle
have være et lysbue, er kvalt af snooperen

Quoted text here. Click to load it

Det har du da heller ikke. Nu taler vi om relæspolen, hvorover, der når
relæet slipper, genereres der en puls med modsat polaritet. Det den puls,
der kortsluttes med en diode monteret parallelt over relæspolen og modsat
rettet lederetningen
Quoted text here. Click to load it

Jo, men der tror jeg nok, at der menes kondensatorer parallelt over dioder i
en brokoblet ensretter - også i enrettere med en diode eller 2 dioder med
trafo med midtpunktsudtag: Det er simpeltghen for at dæmpe transienter.

Der kan også være tale om spændingsdoblere med en diode og en kondensator
for en dobling. Man bruger nogle gange 3 eller 4-dobling. Det anvendes ofte
til højspænding til anodespænding på rør til diametri, svejsning af
plastiske komponenter, samt til lidt sørre PA-trin til radiosendere.

Så der er lige et par andre varianter af diode/kondensatorkoblinger.:-)
--
Med venlig hilsen
KHJRe: Kondensator i parallel med diode
Hej

Quoted text here. Click to load it

Ja også den med at fjerne AM modulationsbrum.

Mvh MaxRe: Kondensator i parallel med diode
Quoted text here. Click to load it

Jep, den glemte jeg - og det var endog det, vi først lærte i sin tid.
--
Med venlig hilsen
KHJRe: Kondensator i parallel med diode
Quoted text here. Click to load it

jae, dårligt eksempel på det jeg mente :)


Quoted text here. Click to load it

Det kan du ikke komme ud over, for jeg har selv set det i virkelighedens
verden... Jeg vil mene problemet ligger i du ikke kan få strømmen væk fra
spolen... hivs man sætter en modstand i serie, vil du ikke aflade spolen til
så lav en spænding som de 0,6V og derved vil tiden "slukke" tiden blive
langsommere.. og jeg er klar over det er over spolen vi snakker !Quoted text here. Click to load it

Men det er der mit "problem" opstår, for du dæmper vel ikke en udefra
kommene transient (kan godt se du dæmper den støj dioden laver i swtichene
ligesom relæet, men vil jeg da ikke mene det er udefrakommede transienter)
de transienter der kommer ude fra vil bare blive ledt videre i systemet til
en ladelyt med en høj ESR... dvs den ikke bliver kvalt der...

sætter man så en "hurtigere" kondensatore parrellelt med lade lytten
risikere du jo i værste fald af lave en LC led med den cap og spolen der er
i ladelytten ved den frekvens pulsen har ?Quoted text here. Click to load it

Men hvor mange af dem sidder kondensatoren og dioden parrellelt ...
jeg er nu ret sikker på de sidder i serie.. !

KasperRe: Kondensator i parallel med diode
Quoted text here. Click to load it

Næh, nej. Der er stadig ikke tale om en modstand i serie med spolen eller
noget som helt i den retning. Der tale om f.eks. en 1N4007 tværs over
relæspole og modsat polariseret af strømretningen. Den puls, dioden skal
kvæle, kommer ikke ude fra. Den opstår i selve selvinduktionen, der partout
vil prøve at opretholde en tilstand, man vil ændre. Når det så ikke lykkes,
som f.eks. når man tager strømmen fra den, ja, så bliver den så eddikesur,
at den sparker en skyhøj, meget kortvarrig puls omvendt polariseret. Det er
den puls, man dræber med dioden. Der er fremgansmåde, man i flere år har
anvendt kritikløst uanset om der var brug fr det eller ikke, så sætter man
pr. definition i diode i, så man i hvert fald er sikker på, ikke at smadre
halvledere, der kontrollerer relææerne.
Quoted text here. Click to load it

Altså nu var det lige som om vi var færdig med relæerne. Det, der nu er tale
om, er kondensatorer parallelt over ENS-retterdioder, siliciumdioder
(rectifiers), hvor jeg nævnte flere typer.
Quoted text here. Click to load it

Du skaber ikke et LC-led med en kondensator i parallel med en diode. I visse
tilfælde sætter man også 100 nF parallelt over en ladelyt for at hindre det
fænomen, der hedder modulationsbrum - kendt siden dengang ruder konge var
knægt
Quoted text here. Click to load it

Det kommer nu igen an på, om der er tale om en halvbølgedobler eller en
helbølgedobler.

En halvbølgedobler er den, der er nemmest at beskrive princippet for her

Forestil dig sekundæren af en trafo. på den ene terminal forbinder du minus
af en elektrolytkondensator, + af elektrolytkondensatoren forbindes til
anoden af din silicium-enretter-diode. hvor katoden sånu er +. Minus skaber
du ved at forbonde anoden af endnu en diode, hvor katoden forbindes til
punktet mellem elektrolytkondensatorens + og første diodes anode.
Naturligvis vil du ved den dobbelte spænding kun kunne trække den halve
strøm.

Quoted text here. Click to load it

--
Med venlig hilsen
KHJRe: Kondensator i parallel med diode

Quoted text here. Click to load it

 DC lysnet filter >   http://www.lcaudio.dk/index.php?page12 %

/Lars GRe: Kondensator i parallel med diode
Quoted text here. Click to load it

Ja, det bliver bestemt ikke simplere, når det drejer sig om støjdæmpning af
f.eks. SMPS'ere.:-)
--
Med venlig hilsen
KHJRe: Kondensator i parallel med diode
Quoted text here. Click to load it

Hej

Jeg har arbejdet en del med at beskytte open colektor udgange på
transistorer i forbindelse med et relæ.

Den bedste løsning jeg fandt er en zenerdiode og forklaringen er som følger:

Forsyning 24 volt. Et ben af relæet er bundet til plus of så en NPN
transistor til at pull down. Når du så slipper relæet vil midterpunktet
"flyve" op til en spænding der typisk er 4 gange forsyningen (ca.).
Hvis du så anvender en transistor der kan tåle 60 volt på colektoren sætter
du en 47 volt zener over emittor-colektor benene på transistoren. Relæet
skal så "yde" 47-24 = 23 volt for atfå strøm igennem dioden og spiken dør
hurtigere ud.

BennyRe: Kondensator i parallel med diode
Quoted text here. Click to load it

Det er ikke lige den kobling, jeg har set mest til. Normalt finder man
relæspolen mellem emitter og stel. Jeg har heller ikke lige hørt den
beskrivelse, du giver af virkemåden. Det må da være uligt hurtigere at kvæle
en fly-back puls (hvis man kan kalde den det) med en almindelig
siliciumdiode med et spændingstab på ca. 0,7 V.

Det er imidlertid den kobling, der sådan set er standard i alle
konstellationer, hvor et relæ eller en solenoide skal styres af en
halvleder.

Dermed være ikke sagt, at den opstilling, du beskriver, ikke vil virke - i
nogle tilfælde.
Den fly-backpuls, der er tale om fra en relæspole, der skifter fra on til
off, vil, såfremt den ikke kvæles med en diode modsat lederetningen, antage
peak på så høj en spænding, at det smadrer næsten alle styretransistorer
eller -IC'ere.
--
Med venlig hilsen
KHJRe: Kondensator i parallel med diode

Quoted text here. Click to load it

Den er nu altså sjælden. Især hvis der anvendes en µprocessor og 24 v til
relæerne.

Quoted text here. Click to load it
kvæle
Quoted text here. Click to load it

Så gør du relæet meget langsommere til at slippe. Husk du skal have
energien ud af spolen. En alm diode piller kun 0,7 volt af og virker ikke i
den opstilling som jeg omtaler.
Jeg kan også henvise til Omron's katalog om printrelæer. Der har de omtalt
en del snopper kredsløb ned fordele og udlemper.

---------------------------------------------------- 24v
              |
              |

            Relæ
               |
        --------------------
        |                            |
        |                            |
        |                            |
    Zener                    Transistor
        |                            |
        |                            |
----------------------------------------  Gnd


Venligst

BennyRe: Kondensator i parallel med diode
Quoted text here. Click to load it

Det er heller ikke lige den type kredsløb, jeg har efarring med.:-)
Quoted text here. Click to load it

Det er muligt, som sagt er det ikke til de formål, jeg har set det.

Quoted text here. Click to load it

Ja se, det her var jo nok en messe værd at kikke nærmere på - man kan aldrig
blive dummere. I øvrigt er det lige lidt større relæer, jeg har rodet med.
--
Med venlig hilsen
KHJSite Timeline